Bezplatná pomoc lidem v dluzích: 9. ročník Dne bez dluhů

Z důvodu pandemie koronaviru bude poradenství probíhat celý měsíc listopad pouze online 

21. října 2019 – Již devátý ročník osvětové akce Den bez dluhů proběhne letos v České republice a na Slovensku z důvodu pandemie koronaviru v modifikovaném formátu. Lidé, kteří se potýkají se splácením dluhů, mohou po celý měsíc listopad využít bezplatnou telefonní linku 800 700 880 anebo pokládat své otázky prostřednictvím webových stránek www.nasedluhy.cz. Letošní novinkou je také to, že odborní poradci zájemcům na vyžádání poskytnou zdarma výpis z Centrální evidence exekucí, tedy informaci, jestli je proti nim aktuálně vedena exekuce. Organizátorem projektu je společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Hlavním partnerem akce je Úřad práce ČR. Dalšími partnery jsou Charita ČR, Rubikon Centrum, Nadační fond Lepší senior, Dětské krizové centrum NOMIA, Slezská diakonie, Vzdělávací a komunitní centrum Integra, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Asociace inkasních agentur a Czech Credit Bureau. 

S projektem Den bez dluhů přišla společnost KRUK před dvanácti lety v Polsku. Postupně se nápad rozšířil i do Rumunska, České republiky a na Slovensko. 

„Letošní rok je specifický, velmi nepředvídatelný, mnoha lidem přinesl nečekané zdravotní a finanční komplikace. S ohledem na epidemiologickou situaci jsme se rozhodli, že oproti minulým letům nebudeme organizovat osobní setkání, ale že naše poradenství zcela přesuneme do světa online komunikace. Zde bude Den bez dluhů probíhat celý listopad, na rozdíl od předchozích akcí, které byly časově omezeny pouze na několik dní. Na bezplatné telefonní lince a na webu budou připraveni odborníci, kteří zhodnotí finanční situaci dlužníků s ohledem na jejich příjmy a závazky, které musí splácet. Výstupem bezplatné konzultace by měl být konkrétní plán, jak krok za krokem postupovat, kde omezit náklady, jak sehnat další zdroj příjmů nebo jak rozložit závazky na delší časové období. Základem je ale vždy komunikace s věřitelem a realistický pohled na vlastní finanční možnosti,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK a doplňuje: „Novinkou v letošním roce bude i poskytnutí zdarma výpisu z Centrální evidence exekucí. Mnoho lidí nemá přehled, jestli je na ně vedena exekuce a kolik jich případně je. Často netuší, na základě čeho exekuce vznikla. Příčinou dluhové pasti nemusí být vždy nezodpovědné chování spojené s nízkou finanční gramotností, ale komplikovaná životní situace jako je ztráta zaměstnání, ztráta partnera anebo dlouhodobá nemoc.“ 

Úřad práce ČR je dlouhodobým partnerem tohoto projektu. Důvodem je fakt, že klade velký důraz na prohloubení finanční gramotnosti klientů. Ta je také součástí řady projektů určených konkrétním skupinám uchazečů o zaměstnání, zejména těm, kteří jsou dlouhodobě bez práce. V jejich rámci se naučí, jak optimálně hospodařit s penězi bez toho, aby případné dluhy řešili nevýhodnými půjčkami. Je to cesta, jak zamezit tomu, aby se nakonec ocitli v dluhové pasti. Popřípadě z ní dokázali vystoupit, a naopak se snažili, aby zaměstnání, nebo třeba samostatná výdělečná činnost pro ně byly skutečně hlavním zdrojem příjmu. Právě práce a pravidelný výdělek jsou prostředky, které brání tomu, aby se člověk dostal do hmotné nouze nebo sociálního vyčlenění. Tuto činnost samozřejmě doplňuje úzká spolupráce úřadu se zástupci organizací zaměřujících se na dluhové poradenství, “ shrnuje zastupující generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon. 

Průměrná výše dluhu českých dlužníků v letošním roce klesá 

Z pravidelných analýz společnosti KRUK vyplývá, že průměrná výše dluhu českých dlužníků je 27 400 korun, zatímco v roce 2019 byla průměrná výše dluhu 28 000 korun. Stále platí, že si častěji a více půjčují muži (57 % dlužníků s průměrným dluhem bezmála 29 000 korun). Nejvíce dlužníků opět pochází z Moravskoslezského kraje, kde bydlí necelých 16 % českých dlužníků s průměrným dluhem 26 000 korun. V průměru nejvyšší závazky mají dlužníci z Prahy (30 800 korun), kteří tvoří 7 % všech dlužníků v ČR. Z analýz společnosti KRUK vyplývá, že za posledních 5 let se zadluženost Čechů postupně snižuje s výjimkou roku 2017. 

O společnosti KRUK 

Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů ve formě splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.