Až 10 milionů EUR rozdělí Google klimatickým projektům v Impact Challenge, jehož partnerem je i EIT Climate-KIC

Praha, 22. října 2020 – Do projektu Google Impact Challenge vstupuje v roli mentora a odborného garanta Evropský institut pro inovace a technologie (EIT Climate-KIC). Ten už 10 let vzájemně propojuje podnikatelské projekty i samosprávy, které svými aktivitami pomáhají s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. V Evropě mají proto jedinečnou pozici k tomu konzultovat s Google nadějné klimatické projekty. Od vzájemného propojení si společnosti slibují co nejlepší výsledky vybraných projektů a nejvyšší přínos pro naplnění klimatických cílů EU. 

Cílem aktivity Impact Challenge, ze kterou stojí společnosti Google, je poskytnout mentoring i finanční podporu technologickým projektům, které mají pomoci v oblasti klimatu. Iniciativa byla spuštěna v letošním roce a Google plánuje nejlepším nápadům rozdělit až 10 milionů EUR (270 milionů korun). 

„Stejně jako v Google, i my v EIT Climate-KIC věříme v sílu lidské vynalézavosti a spolupráce, když chceme dosáhnout společných cílů a požadovaného rozsahu transformace. Již více než deset let se věnujeme ochraně klimatu a inovacím, které nám pomáhají dosahovat systémové změny. Díky partnerství s Google dokážeme využít znalostí naší komunity a udělat klíčový krok k potřebné změně, abychom předešli katastrofickému nárůstu teploty na planetě,” říká o partnerství ředitelka EIT Climate-KIC Kirsten Dunlop.

Do projektu Impact Challenge se mohou přihlásit projekty z celé Evropské unie, které nabízejí konkrétní řešení v naplnění strategie Zelené obnovy. O podporu mohou žádat neziskové organizace, společnosti i jednotlivci, kteří mají nápady na zmírnění klimatické změny. Google ve svém Impact Challenge hledá především projekty v oblasti obnovitelné energie, nízkoemisní dopravy, zlepšení kvality ovzduší, ochrany přírodních zdrojů, oběhového hospodářství či udržitelného dizajnu.  

Rolí EIT Climate-KIC bude pomoc s vyhodnocením přihlášek a následné vedení mentoringů, školení, koučování a dalších aktivit pro zdokonalení nápadů. Ředitelka EIT Climate-KIC Kirsten Dunlop se také připojí k zástupcům společnosti Google a dalších odborníků u závěrečného vyhodnocení Impact Challenge. 

Přihlášky do Impact Challenge přijímá Google do 6. listopadu. Výběrové řízení probíhá v angličtině a veškeré informace jsou dostupné zde.

O EIT Climate-KIC

Climate-KIC je aktivitou Evropského institutu pro inovace a technologie. Jejím hlavním cílem je vzájemně propojit podnikatelské projekty i samosprávy, které svými aktivitami pomáhají s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku a naplňují tak dlouhodobou strategii Evropské unie. Napříč členskými státy EU zřizuje síť 60 hubů, spolupracuje s více než 80 strategickými partnery a podporuje tisíce start-upů, kterým radí v oblasti získávání financování, motivuje ke sdílení zkušeností a  podporuje ve vzdělávání. V České republice je aktivní od roku 2020 a soustředí se na propojení inovativních firem a start-upů s celoevropskými iniciativami na ochranu klimatu.