Edenred pomůže zvýšit restauracím v Česku prodeje

Společnost Edenred reaguje na výzvu Asociace malých a středních o podniků (AMSP) a jejich platformy Moje restaurace, aby snížila náklady restaurací a pomohla omezit dopady koronavirové krize v oblasti gastro sektoru. Navíc bude Edenred skrze cash-backový program aktivně podporovat svých více než 250.000 karetních uživatelů, aby restauracím zůstali i nadále věrni, ať už skrze výdejní okénka nebo jejich návštěvy po uvolnění vládních opatření.

Zástupci společnosti Edenred se setkali s iniciátorem výzvy k dočasnému snížení nákladů pro restaurace v době lockdownu, panem Lubošem Kastnerem, šéfem platformy Moje restaurace při AMSP, aby s ním diskutovali a nalezli tu nejefektivnější formu pomoci gastro sektoru nejen v době lockdownu, ale i v měsících následujících. Hlavními cíli této pomoci bude nejenom snížit náklady, ale navíc i podpořit návštěvnost uživatelů stravenkových karet v restauracích či u jejich výdejních okének. 

Nicolas Eich, generální ředitel Edenredu upřesňuje: “Aby Edenred poskytl okamžitou pomoc, všem restauracím, které o to požádají, do března roku 2021 sníží provizi na 4,5 %  u papírovoých i elektronických stravenek a zavede pro ně expresní proplácení papírových stravenek bez příplatku. Peníze bude posílat na účet do 4 dnů. O tuto podporu může požádat každá restaurace přes webový formulář, který bude k dispozici na webu Edenredu od pondělí 2.11.“

“Abychom pomohli restauracím snížit i další náklady, Edenred udělá všechny kroky i k tomu, aby papírový formát stravenek skončil ke konci roku 2022,“ dodává k tomu Nicolas Eich. “Již dnes představují obraty na digitálních nosičích téměř 50 % celkového objemu Edenred stravenek. A jsme přesvědčení, že díky nesčetným výhodám si do dvou let elektronická forma stravenky najde cestu ke všem našim klientům,” říká Eich. Od 1.12. navíc Edenred ruší limity pro nákup na stravenkových kartách, po čemž restaurace také volaly. 

Návštěvnost, která v těchto dnech restauracím chybí nejvíce, jim pak pomůže navýšit rozsáhlý věrnostní program, který Edenred spustí 2. listopadu. V jeho rámci bude vracet 5 Kč na účet uživatelům stravenkových karet za každou platbu v restauraci v hodnotě minimálně 100 Kč. Tím je bude motivovat k opakovaným návštěvám.  Druhá fáze tohoto projektu, která bude spuštěna po znovuotevření restaurací, umožní restauracím zdarma propagovat jejich vlastní nabídky v mobilní aplikaci pro uživatele stravenkových karet Edenred. Restaurace tak získají reklamní prostor pro svoje provozovny v aplikaci, kterou si její uživatelé otevřou více než 2 000 000 krát  každý měsíc.  Uživatelé stravenkových karet tak získají přístup k zajímavým nabídkám od restaurací v jejich relevantním okolí.

Na počátku roku 2021 pak Edenred uvede nový produkt: speciální restaurační (stravenkovou) kartu, která bude uplatnitelná pouze v restauracích a podobných formách občerstvení. 

Výzva AMSP a dalších subjektů zastupujících restaurace dokazuje, že stravenky, které přináší každoročně restauracím tržby vevýši 17 miliard Kč,  jsou jedním z pilířů, který pomůže restauracím postavit se znovu na nohy.  Stravovací paušál, jehož zavedení navrhuje Ministerstvo financí a který aktuálně diskutují poslanci, by v případě schválení znamenal zásadní snížení obratů restaurací. Stávající odliv strávníků zřetelně ukazuje, že přestože jídlo je základní lidskou potřebou, stravování v restaurací mezi tuto základní potřebu nepatří a může se vlivem vnějších zásahů velmi snadno změnit. Proto Edenred vyzývá poslance k pečlivému zvážení tohoto návrhu, který by znamenal další negativní dopady na už tak těžce zasažený sektor.

Podpora restaurací od společnosti Edenred :

Image preview

Edenred ČR obsluhuje 700 000 každodenních uživatelů z řad zaměstnanců, kterým poskytuje služby v síti 57 000 partnerských provozoven. V oblasti digitalizace patří k lídrům českého trhu. Stravenky a volnočasové benefity jsou na dispozici na jedné platební kartě Edenred Benefits. Karta umožňuje platbu mobilními aplikacemi Apple Pay a Google Pay. Čerpání benefitů je možné on-line díky platformě Edenred Benefity Café.

Skupina Edenred je každodenním společníkem ekonomicky aktivních lidí. Její špičková zprostředkovatelská platforma propojuje 50 milionů uživatelů z řad zaměstnanců se 2 miliony partnerů z řad obchodníků prostřednictvím 830 tisíc klientů z řad podniků ve 46 zemích. V roce 2018 díky svému globálnímu technologickému vybavení skupina Edenred zpracovala 2,5 miliardy transakcí plateb pro zvláštní účely, provedených zejména prostřednictvím mobilních aplikací, on-line platforem a karet, přičemž jejich celkový objem dosáhl téměř 30 miliard eur.

Na 10 000 pracovníků skupiny se zasazuje o zlepšování života zaměstnanců, zvyšování výkonnosti podniků i růst obratu obchodníků, a to prostřednictvím tří hlavních oblastí činnosti:

  • zaměstnanecké výhody (výživa, stravování, spokojenost, volný čas, kultura, osobní služby);
  • řešení profesionální mobility (palivo, mýtné, údržba, služební cesty);
  • doplňková řešení: služby korporátních plateb (virtuální platební karty, identifikované bankovní převody, dodavatelské platby), incentivy a odměny (dárkové platformy a karty, motivační programy) a veřejné sociální služby.

Společnost Edenred je kótována na pařížské burze Euronext a je součástí následujících indexů: CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe a MSCI Europe. 

Více informací naleznete na: www.edenred.com