Studie HP: 3D tisk, inovace a odolnost dodavatelského řetězce jsou důležitější než kdy předtím

Praha, 26. října 2020 – Společnost HP a její celosvětová partnerská a zákaznická komunita na celosvětové konferenci Innovation Summit společně s odborníky z oboru předvedla, jakou roli může digitální výroba sehrát při transformaci průmyslových odvětví. U příležitosti konference byla představena nová studie společnosti HP, která přináší poznatky o digitálních výrobních technologiích a trendech, jako je průmyslový 3D tisk. Na summitu společnosti HP, která je předním představitelem této digitální transformace, se diskutovalo s vedoucími pracovníky ze společností Additive Integrity, Decathlon, Forecast3D, IDC, Nissan, Solize, Světového ekonomického fóra a dalších.

Zpráva společnosti HP o trendech v oblasti digitální výroby, která se zaměřila na tisíce vedoucích pracovníků ve výrobě po celém světě, uvádí, že společnosti stále více investují do pokročilých 3D tiskových řešení, která poskytují hbitost, rychlost a flexibilitu nezbytnou k růstu jejich podnikání a k tomu, aby se staly odolnějšími v neustále se měnícím prostředí.

Jedním ze zásadních postřehů, získaných průzkumem globálního výrobního průmyslu, je, že společnosti bez ohledu na odvětví nebo místo působení považují 3D tisk za příležitost, jak posílit své dodavatelské řetězce, stát se pohotovějšími a vytvářet inovativnější strategie pro vývoj produktů i výrobu. Tento trend podtrhují rostoucí investice do 3D tisku, podpora 3D tisku jako životaschopné alternativy k tradiční výrobě a větší snaha o užší spolupráci v celku ekosystému, která by měla zavádění těchto technologií podpořit.

Klíčoví aktéři s rozhodovacími pravomocemi ve výrobě také vidí příležitosti pro rychlejší inovace, neboť si uvědomují, že 3D tisk je jednoznačně vhodný pro masovou personalizaci nových produktů a také pro snižování plýtvání a odpadů a podporu udržitelnějšího hospodářství.

Globální výrobní průmysl jasně signalizuje touhu po větší odolnosti dodavatelského řetězce, větší výrobní flexibilitě, rychlejšímu zavádění inovací a větší ekologické udržitelnosti,“ uvedl Ramon Pastor, generální ředitel divize HP 3D Printing & Digital Manufacturing. „Průmyslový 3D tisk je považován za způsob, jak nejen snížit náklady a rychleji uvést nové produkty na trh, ale také za jedinečnou konkurenční výhodu, která umožňuje rychleji přinášet inovace ve prospěch zákazníků.“

Hlavní body zprávy společnosti HP o trendech v oblasti digitální výroby:

 Digitální výrobní technologie urychlují hospodářský pokrok a podporují agilitu

 • Celosvětově se 99 % respondentů domnívá, že digitální výrobní technologie mohou vést k hospodářskému růstu.
 • 89 % respondentů se snaží vyvíjet své obchodní modely s ohledem na stávající globální podnikatelské prostředí.
 • Během příštích 12 měsíců 71 % respondentů plánuje investice do digitálních výrobních technologií a více než čtyři respondenti z pěti (85 %) uvedli, že jejich společnost plánuje zvýšit své investice do aditivní výroby nebo 3D tisku.
 • Tři čtvrtiny respondentů uvedly, že aditivní výroba nebo 3D tisk pomáhají jejich společnosti dosáhnout větší agility, přinášejí životaschopnou alternativu k tradičním výrobním postupům a představují záložní řešení k tradiční výrobě.
 • Více než devět z deseti respondentů uvedlo, že přemýšlejí o nových modelech výroby nebo organizace dodavatelského řetězce, přičemž 59 % zvažuje hybridní modely a 52 % zkoumá možnosti lokalizované výroby.

Rychlejší inovace transformuje průmyslová odvětví

 • Jako hlavní výhodu aditivní výroby či 3D tisku respondenti nejčastěji uváděli větší schopnost inovovat.
 • Mezi nejvýznamnější nové oblasti inovací, které společnosti zvažují, patří sériová výroba individualizovaných spotřebních produktů dle požadavků zákazníka, výroba na vyžádání a digitální či virtuální sklad.
 • 91 % respondentů má v úmyslu prozkoumat možnosti inovace, nabízené individualizovanou sériovou výrobou, a věří, že příležitost k personalizaci dílů vyráběných pomocí 3D tisku či metod aditivní výroby by bylo možno využít i v jejich podnikání.
 • Jako obory, kde lze inovace nabízené aditivní výrobou či 3D tiskem během následujících let očekávat s největší pravděpodobností, byly zmiňovány zdravotnictví, průmysl a automobilová výroba.

Otevírání nových příležitostí pro spolupráci

 • 85 % respondentů uvedlo, že pro zavedení nových digitálních výrobních technologií je důležitá spolupráce napříč odvětvími.
 • 81 % uvedlo, že jejich společnost v budoucnu plánuje v oblasti produktů týkajících se digitální výroby spolupracovat se státními subjekty.
 • Jako hlavní překážku bránící vstupu do segmentu aditivní výroby a 3D tisku respondenti nejčastěji zmiňovali nedostatek kvalifikované pracovní síly.
 • Pro vyřešení tohoto nedostatku zamýšlí 64 % respondentů nabídnout více možností odborného vzdělávání a 53 % by si přálo, aby firmy, vlády, instituce a občané spolupracovali s cílem investovat do vzdělávacích programů a programů zvyšování kvalifikace.

Udržitelná výroba zůstává pro podnikání i nadále imperativem

 • Mezi hlavní způsoby, jak mohou aditivní výroba a 3D tisk snížit množství odpadu a podpořit oběhové hospodářství, patří snižování množství použitých surovin a lepší sladění nabídky a poptávky, na něž naváže zkrácení a zjednodušení tradičních dodavatelských řetězců a zlepšení možností servisu výrobků, což může prodloužit jejich životnost.
 • 90 % respondentů uvedlo, že považuje za důležitou možnost recyklace práškových materiálů a dílů používaných při aditivní výrobě a 3D tisku.
 • 88 % respondentů se domnívá, že je důležité, aby vlády vytvořily udržitelný ekosystém podpořením investic do rozvoje společensky a environmentálně prospěšných digitálních výrobních technologií.

Další informace o studii včetně infografiky a údajů týkajících se jednotlivých zemí najdete v online press kitu zde.

O zprávě HP o digitální výrobě

Zpráva HP o digitální výrobě je globální studie společnosti HP Inc. Studii realizovala organizace SME Media/Research na třech kontinentech a v devíti geografických oblastech včetně Kanady, Číny, Francie, Německa, Japonska, Mexika, Singapuru, Spojeného království a USA. Terénní průzkum probíhal od 28. července do 11. srpna 2020 a zúčastnilo se jej 2 175 aktérů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti 3D tisku a digitální výroby.

O společnosti HP

Společnost HP Inc (NYSE: HPQ) vytváří technologie, které usnadňují život lidem po celém světě. Prostřednictvím našeho portfolia osobních počítačů, tiskáren a řešení pro 3D tisk vytváříme zážitky, které ohromí. Více informací o HP Inc naleznete na  http://www.hp.com.

Tagged