Pedagogická komora: Vyjádření k uzavření mateřských a speciálních škol

Při uzavření základních škol vláda deklarovala, že k jejich postupnému
otevírání dojde, pokud klesne reprodukční číslo pod 0,8. Toho se bohužel
zatím nepodařilo dosáhnout. Proto by měly zůstat školy nadále uzavřené.
Navíc by se měly uzavřít i školy speciální.

Omezení by měla být zavedena i v případě mateřských škol. Vláda usiluje
o minimalizaci vzájemných kontaktů mezi lidmi. K tomu by výrazně
přispělo, kdyby mateřské školy mohly navštěvovat pouze děti rodičů,
kteří pracují. Stejně jako na jaře by měl mít nárok na čerpání
ošetřovného i rodič, který neposílá své dítě do školy, když škola
zůstala otevřena – to by se týkalo právě mateřských a speciálních škol,
pokud by nebyly plošně uzavřeny (v současnosti na ošetřovné nedosáhne).
Pro děti rodičů IZS a některých dalších důležitých profesí by měly
zůstat vybrané školy otevřeny.  Čím účinnější opatření se nyní podaří
zavést, tím dříve bude moci dojít k znovuotevření škol.

Oceňuji, že někteří zřizovatelé mateřských škol oslovili rodiče dětí,
aby zvážili, zda není lepší je v současné situaci nechat doma. Učinila
tak například radní pro školství Prahy 6 Marie Kubíková (viz příloha).
Takováto výzva by ovšem měla zaznít přímo od představitelů vlády.
Podobnou žádost adresovali rodičům i někteří ředitelé MŠ.

Vláda by rovněž měla uvolnit výrazně více finančních prostředků na
podporu distanční výuky – především pro sociálně slabé rodiny, protože
se ukazuje, že školy budou muset být zavřené déle, než se původně
předpokládalo.