Trump ani pandemie nehrají roli, Američanů v Česku přibylo

Navzdory restrikcím spojených s koronavirovou pandemií a vyostřenou politickou situací ve Spojených státech u nás za poslední rok přibylo zhruba o 16 procent více občanů pocházejících z USA. Častým důvodem relokace amerických rodin bývá přívětivý sociální systém a bezpečí.

Proč se u nás Američanům líbí?

Praha, Česká republika, 6. listopadu 2020 – Důvodů, proč naši zemi zaujaly Spojené státy, může být hned několik. V České republice je na rozdíl od USA, velmi dobře postavená sociální politika. Prvním atraktivním bodem je bezplatné školství, které je v USA skoro mýtus, a tam kde není, ho provází nehezká pověst. Vysokoškolské studium, na které si 70 procent amerických studentů musí půjčit, uvedlo až 45 milionů studentů do dluhu.

Druhý pilíř představuje zdravotnictví. Zatímco u nás není možné, aby se v případě nouze nedostalo člověku pomoci, americký standard je naprosto jiný. Lidé ze sociálně slabších poměrů si nemohou zdravotní pojištění dovolit vůbec a ze strachu, že zadluží jednoduchým zákrokem celou rodinu, si pak ani v nejnutnějších případech nezavolají okamžitou pomoc.

Velkým a často nejdůležitějším faktorem pro americké rodáky je bezpečnost. Velký vliv na celkovou bezpečnost jsou rozdíly v zákonech a pohledech na regulaci prodeje, držení a užívaní střelných zbraní, kde je USA velmi benevolentní a sehnat střelnou zbraň není žádný problém. Od toho se pak odvíjí celá škála další kriminality.

Vývoj počtu Američanu 2013 – 2020

20132 9483 914
20143 1053 997
20153 1703 341
201631893366
201732825503
20183 3996 176
20193 4286 073
20203 5233 810

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Jaké posty zde Američané historicky zastávali?

V souvislosti s politickým převratem se sem po Sametové revoluci začali stěhovat zahraniční investoři. Společně s nově založenými podniky sem USA jako ekonomická velmoc dodala i svůj “vysoký” management a potřebné specialisty na rozvinutí a supervizi jejich know-how. Jedná se o velké světové giganty jako Microsoft, Coca-Cola, McDonalds ale i poradenské společnosti tzv. velké čtyřky (PricewaterhouseCoopers, KPMG, Delloite a Ernst & Young).

“Od roku 2003 se dá opět pozorovat výrazný nárůst počtu cizinců v ČR, který souvisí jak se vstupem České republiky do EU, kdy se pracovní trh otevřel ostatním zemím EU, tak s počátkem další ekonomické konjuktury, která vyvrcholila ekonomickou krizí v roce 2009. V tomto období můžeme pozorovat investice především japonských, případně jihokorejských firem, s kterými opět přichází management z Japonska, Jižní Korey,” říká Miroslav Mejtský, expert na pracovní migraci ze společnosti Petyovský & Partners.

Počet amerických občanů na území ČR v roce 2020

Leden3 5233 810
Únor3 5243 848
Březen3 5263 843
Duben3 5245 425
Květen3 5445 304
Červen3 5505 198
Srpen3 5675 057

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Američanů tu přibývá, budou mít na nárůst vliv volby?

Navzdory řádící pandemii a cestovním restrikcím u nás podle statistik Ministerstva vnitra od konce minulého roku přibylo téměř 16 procent celkového počtu přistěhovaných Američanů. Od konce roku 2019 se přistěhovalo 1379 amerických občanů.

“Nárůst počtu občanů z USA není jednoznačně spojen osobou prezidenta, ale souvisí s ekonomickými podněty soukromého sektoru, na jejichž základě občané USA do Česka přijíždějí. Jediným vlivem by mohl být názor na přistěhovaleckou politiku, který se ale týká spíše Čechů stěhujících se do Spojených států,”” zakončuje Mirek Mejtský.

Petyovský & Partners: Společnost funguje od června 2015 a poskytuje poradenství společnostem hledající talenty v zahraničí. Praxe zahrnuje veškeré poradenství a služby spojené se zahraničními zaměstnanci, tj. problematiku zaměstnaneckých a modrých karet, víz, pobytových oprávnění, státního občanství i souvisejících daňových otázek. Společnost je také členem Pracovní skupiny pro ekonomickou migraci (PSEM) pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, která se podílí na připomínkování legislativy týkající se zahraniční zaměstnanosti.