Pražská teplárenská nově využívá pro evidenci šachet aplikaci od Unicornu

Praha | 9. listopadu 2020 – Společnost Unicorn, přední evropský dodavatel informačních systémů a řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií, vyvinula aplikaci pro správu a evidenci podzemních šachet Pražské teplárenské, jedné z největších teplárenských společností v České republice. Aplikace slouží k organizaci revizí a dokumentaci kontrol podzemních staveb ve vlastnictví teplárny, verifikaci vybraných atributů a pořizování fotodokumentace.

Aplikace se skládá ze dvou základních částí:

  • Mobilního klienta, který umožňuje přímo v terénu revizi atributových dat šachet evidovaných v GIS, sběr fotografií z prostředí šachet (připojených k dané šachtě) a zakreslení nové šachty (pokud není v GIS).
  • Widgetu v prostředí lehkého GIS klienta, který umožňuje plánování revizí, tj. definici údržbových okrsků a jejich přidělení konkrétnímu pracovníkovi, a vyhodnocení revizí formou reportingu a výstupů dat jako podklad pro další navazující činnosti.

„Toto moderní řešení se podařilo nasadit během 3 měsíců,“ říká Stanislav Schmied, vedoucí odboru informačních technologií Pražské teplárenské. „S jeho využíváním se zvýšila se produktivita pracovníků v terénu a díky jejich práci se zlepšila i aktuálnost a přesnost dat, s nimiž denně pracujeme a jsou podkladem pro efektivní plánování a vynakládání prostředků. A to přináší finanční úspory.“

„Nasazení tohoto řešení přináší zásadní posun v zajištění revizních činností,“ doplňuje Karel Peška, ředitel produkčního streamu společnosti Unicorn. „Je možné zvýšit četnost provádění revizí a zaměřit se na problémové oblasti. Aplikace zpřesňuje a zkvalitňuje přenos informací z terénu ke správcům oblastí, a ti tak mají k dispozici přesnější a aktuální informace pro plánování údržbových činností a prevenci provozních havárií. A v neposlední řadě se také zkvalitní a doplní data o teplárenské síti udržovaná v GIS.“

O Unicornu

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Jsme zároveň provozovateli internetové služby Plus4U, ve které nabízíme široké portfolio služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky, a hlavně pro lidi. 

Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Proto jsme v roce 2007 založili Unicorn University, která zároveň provozuje Unicorn Top Gun Academy – komplexní vzdělávací systém pro naše spolupracovníky, tedy pro všechny z nás.

O Pražské teplárenské

Pražská teplárenská je z hlediska počtu provozovaných zařízení jednou z největších teplárenských společností v Česku. Dodává teplo do více než 230 tisíc domácností a do desítek administrativních budov, průmyslových podniků, školských a zdravotnických zařízení. Délka horkovodní sítě činí více než 650 km.