ČLFA: Objem leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu klesl za tři čtvrtletí meziročně o 17,7 % na 97,95 mld. Kč

  • Objem financování podnikatelských investic se meziročně snížil o 20,7 %
  • Hodnota pohledávek postoupených v rámci factoringu se zmenšila o 3 %
  • Domácnosti si půjčily o 14,4 % méně peněz
  • Výše prostředků určených na nová osobní auta poklesla o 16 %
  • Na operativní leasing připadlo 21,1 % firemních investic

Praha 12. listopadu 2020. Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly v prvních třech čtvrtletích letošního roku firmám či domácnostem prostřednictvím leasingu a úvěrů 76,63 miliardy korun, meziročně o 19,3 % méně. Dalších 21,32 miliardy získali podnikatelé na financování provozu formou factoringu. V souhrnu tak objem nebankovního financování firem a domácností poklesl o 17,7 % na 97,95 miliardy korun.

Ve třetím čtvrtletí pokračoval pokles, který započal ve druhém kvartále v důsledku ochranných opatření přijatých na potlačení koronavirové nákazy. Zatímco v letošním druhém čtvrtletí evidovala asociace ve srovnání se stejným kvartálem roku 2019 propad obchodů o 39,4 %, ve třetím čtvrtletí byl tento meziroční pokles mírnější, dosáhl 9,2 %. Mezičtvrtletně zaznamenali členové ČLFA ve třetím kvartále letošního roku navýšení celkového objemu obchodů o 17,1 %.

„Nyní se celá ekonomika potýká s další vlnou ochranných opatření, což se opět negativně odrazí ve výsledcích našich členských společností. Nejhůře se situace vyvíjí v klíčové kategorii financování podnikatelských investic. Firemní sektor je třeba maximálně podpořit, proto jsme navrhli zástupcům státu, aby produkty našich členů využil při distribuci cílené pomoci určené zasaženým podnikům a živnostníkům. Členské společnosti jsou zároveň připraveny nadále pomáhat klientům z řad firem i spotřebitelů, kteří mají vinou pandemie problémy se splácením svých závazků. I po skončení úvěrového moratoria jim dokážou navrhnout řadu nástrojů na řešení jejich potíží včetně dalšího odkladu splátek,“ říká Jiří Matula, předseda představenstva ČLFA, která sdružuje 44 předních tuzemských poskytovatelů leasingu, podnikatelských i spotřebitelských úvěrů a factoringu.

Z celkových 97,95 miliardy korun poskytnutých členy ČLFA během letošních tří čtvrtletí bylo 80,32 miliardy určeno na financování firemních investic a provozu a 17,63 miliardy na financování zboží a služeb pro domácnosti. Celkové pohledávky členů ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci letošního třetího čtvrtletí 265,88 miliardy korun, ve srovnání s koncem loňského roku stagnovaly.

Oblast financování podnikatelských investic vykázala v prvních třech čtvrtletích letošního roku pokles o 20,7 % při objemu 59 miliard korun. Operativním leasingem bylo realizováno 21,1 % těchto investic.

Celková hodnota pohledávek postoupených v rámci factoringu se meziročně snížila o 3 % na 128,65 miliardy korun. Výše prostředků poskytnutých klientům v rámci factoringu poklesla o 11,1 % na 21,32 miliardy korun.

V kategorii financování domácností zaznamenala asociace snížení celkového objemu obchodů o 14,4 % na 17,63 miliardy korun.

Navzdory prudkému poklesu prodejů automobilů uzavřeli členové ČLFA v prvních třech kvartálech letošního roku nejvíce kontraktů na financování vozidel. Na silniční dopravní prostředky poskytli 43,96 miliardy korun, o 20,9 % méně než ve stejném období roku 2019. Z toho bylo 20,82 miliardy určeno na pořízení 40 896 nových osobních vozů. Objem prostředků určených na nová osobní auta se meziročně snížil o 16 % a počet těchto vozidel o 25,2 %. Prostřednictvím produktů členů ČLFA bylo financováno 27,6 % všech nových osobních automobilů prvně registrovaných v České republice v prvních třech čtvrtletích roku 2020.

Tabulka č. 1: Rozložení prostředků poskytnutých členy ČLFA v 1.3. čtvrtletí roku 2020 podle účelu investování (srovnání se stejným obdobím roku 2019)

celkový objem v mld. Kč (1.–3. čtvrtletí 2020)celkový objem v mld. Kč     (1.–3. čtvrtletí 2019)změna v %

financování podnikatelských investic (finanční a operativní leasing, podnikatelské úvěry, leasing nemovitostí)
59,0074,39-20,7 %

financování firemního provozu (factoring)
21,3223,99-11,1 %

financování domácností(spotřebitelské úvěry,spotřebitelský leasing)
CELKEM

17,63


97,95

20,60


118,98

-14,4 %


-17,7 %

Pozn.: Údaje za factoring poskytla Asociace factoringových společností České republiky.

Podrobnější výsledky za jednotlivé sektory najdete na následujících stranách.

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)

je zájmovým sdružením firem (většinou dceřiných společností velkých bank nebo silných nadnárodních výrobních koncernů) zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné době má 44 členů. Více na: www.clfa.cz.

Financování podnikatelských investic 

(finanční leasing včetně firemních úvěrů, operativní leasing)

Většina investic byla financována účelovým úvěrem nebo finančním leasingem

V prvních třech čtvrtletích roku 2020 poskytly členské společnosti ČLFA firmám na jejich investice 59 miliard korun, meziročně o 20,7 % méně.

Prostřednictvím produktů určených přednostně na financování konkrétní věci bylo realizováno 78,9 % těchto investic za 46,55 miliardy korun. Zbývajících 21,1 % firemních investic za 12,45 miliardy korun bylo financováno operativním leasingem.

Na nemovitosti si firmy prostřednictvím produktů členů ČLFA půjčily 1,16 miliardy korun.

V přehledu financovaných věcí převládají ve firemní sféře tradičně dopravní prostředky. Také v prvních třech čtvrtletích letošního roku dosáhly největších objemů osobní a užitkové vozy, následovaly stroje či zařízení a nákladní automobily. Ve skupině strojů a zařízení byl největší zájem o financování zemědělských anebo lesnických strojů, o financování strojů určených pro těžbu, dobývání a stavebnictví a také o financování kovoobráběcích či jiných obráběcích strojů.

Graf č. 1: Podíl produktů určených na financování podnikatelských investic v 1.3. čtvrtletí 2020

(podle vstupního dluhu)

Graf č. 2: Podíl komodit v rámci financování firem v 1.3. čtvrtletí 2020

Financování firemního provozu (factoring)

Hodnota pohledávek postoupených v rámci factoringu klesla o 3 %

Podle údajů Asociace factoringových společností České republiky poklesla v letošních prvních třech čtvrtletích výše prostředků poskytnutých v rámci factoringu meziročně o 11,1 % na 21,32 miliardy korun. Hodnota postoupených pohledávek dosáhla 128,65 miliardy korun, což představuje meziroční snížení o 3 %.

Factoring je určen na financování firemního provozu. V prvních třech čtvrtletích roku 2020 volila většina zákazníků regresní factoring, při němž factoringová společnost nepřebírá riziko platební neschopnosti odběratele klienta. Z hlediska regionálního zaměření nadále převládala poptávka po tuzemském factoringu.

Graf č. 3: Regionální zaměření factoringu poskytnutého v 1.3. čtvrtletí 2020

Graf č. 4: Podíl regresního a bezregresního factoringu poskytnutého v 1.3. čtvrtletí 2020

Financování domácností (spotřebitelské úvěry a leasing)

Domácnosti upřednostňují spotřebitelský úvěr před spotřebitelským leasingem 

Soukromým osobám poskytli členové ČLFA v prvních třech čtvrtletích letošního roku prostřednictvím spotřebitelských úvěrů 16,64 miliardy korun, což značí meziroční pokles o 16,7 %, a pomocí spotřebitelského leasingu 0,99 miliardy korun, tedy o 59,9 % více peněz než ve stejném období roku 2019.

Objem obchodů realizovaných členy ČLFA v rámci spotřebitelských úvěrů byl rozložen mezi revolvingové úvěry (6,39 miliardy korun), neúčelové půjčky (3,99 miliardy korun) a financování hmotného majetku (6,27 miliardy korun).

Na osobní automobily si domácnosti v letošních prvních třech čtvrtletích půjčily od členských společností ČLFA 6,13 miliardy korun. Pokud jde o počty profinancovaných osobních vozů určených privátní klientele, pak 58,1 % tvořila ojetá auta a 41,9 % nová vozidla.

Graf č. 5: Podíl produktů určených na financování domácností v kategorii spotřebitelských úvěrů v 1.3. čtvrtletí 2020 (podle celkových objemů obchodů)

Tabulka č. 2: Počet nových a ojetých osobních vozů určených pro domácnosti, které financovali členové ČLFA v 1.3. čtvrtletí 2020 (srovnání se stejným obdobím roku 2019)

1.–3. čtvrtletí 2020  1.–3. čtvrtletí 2019rozdíl

nové vozy
10 39613 418-3022

ojeté vozy
14 40618 621-4215