Vztah Čechů ke sportu se v pandemii nezměnil. Vedou procházky a výšlapy

Praha, 16. listopadu 2020 – Vládní nařízení a zavřená sportoviště Čechy od pravidelného pohybu neodradily. Dvě třetiny aktivních Čechů své sportovní návyky takřka vůbec nezměnily, sportují alespoň jednou měsíčně. 96 % z nesportujících Čechů ani během tohoto roku s pohybem nezačalo. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti MultiSport Benefit. 

Češi se sportu ani přes dění v souvislosti s pandemií COVID-19 sportu nevzdávají. Podle aktuálního průzkumu společnosti MultiSport Benefit alespoň jednou měsíčně sportuje 70 % Čechů a alespoň jednou týdně 54 %. Oproti roku 2019 se procento sportujících nezměnilo. „Toto zjištění nám ukazuje, že Češi se přes nejrůznější omezení spojená s epidemiologickou situací sportu nevzdávají. 86 % sportujících ani během koronakrize na frekvenci pohybu nijak neubralo. Sami dobře vědí, že pohybem posilují svou imunitu, a i v této těžké době jim sport přináší radost a dobrý pocit, že dělají něco pro své fyzické i duševní zdraví,“ říká Marián Škripecký, Country manager MultiSport Benefit pro Českou republiku. 

Kdo sportuje nejvíc? 

Aktivní sportovci se řadí hlavně mezi obyvatele velkých měst s vyšším vzděláním a příjmem. Sport prostupuje všemi generacemi – mezi mladými do 25 let sportuje 91 % lidí alespoň jednou měsíčně, v kategorii 25-34 let se jedná o 84 % lidí, ve věku 35-54 let sportuje 61 % a mezi lidmi staršími 55 let je sportovně aktivních více než polovina (56 %). „Mezi sportovci nacházíme všechny skupiny obyvatel, nejčastěji však sportují lidé ve velkých městech s vyšším příjmem. Jedním z důvodů je vysoké procento lidí pracujících takříkajíc ‚hlavou‘, kterou si po psychickém zápřahu čistí pohybem,“ dodává Škripecký. 

Procházky a výšlapy jsou stále populárnější

Mezi nejvíce provozované sporty v tomto roce patří procházky a výšlapy do hor (58 %), která si oproti loňsku polepšila o celých 10 %. Dalšími TOP 3 sporty jsou cyklistika a plavání, kterým se věnuje každý třetí Čech, běhu fandí čtvrtina populace. Nejoblíbenějším kolektivním sportem je již tradičně fotbal. „Nejoblíbenější druhy sportu v Česku jsou zejména venkovní. K nárůstu popularity procházek a výšlapů přispělo omezení cestování a dovolených u moře a také omezení dostupnosti jiných druhů aktivit, jako je plavání a pohyb ve vnitřních sportovištích. Lidé tak častěji objevují domovskou krajinu nebo čerpají energii procházkou v lese. Chůzí si lidé nahrazují i fyzicky náročnější aktivity jako běhání, s nímž skončila třetina sportujících Čechů,“ říká Škripecký. 

Proč Češi (ne)sportují?

Překážkou, která Čechy dělí od zdravého životního stylu, je zejména nedostatek vůle a času. 57 % lidí si nedokáže udělat na sport čas, pro třetinu se jedná o hlavní důvod. Nedostatek času a zdravotní omezení zásadně limituje ve sportu každého pátého. Pouze 12 % uvádí, že ve zdravém životním stylu jim nic nebrání a dodržují ho. „Pokud člověk sám sportuje, věnuje se pohybu často i jeho rodina a okruh blízkých přátel. Souvislosti pozorujeme i v opačném případě – 13 % nesportujících uvádí, že nemají dostatek podpory okolí. Lidé z rodin, které se sportování nevěnují, pak těžko nachází vlastní cestu k pohybovým aktivitám a nepřimějí se k němu z nedostatku vůle,“ uvádí Škripecký. Hlavními motivátory k pohybu je pro 6 lidí z 10 dobrý pocit. Polovina populace sportuje, aby se cílila psychicky lépe či vypadala lépe, pro zábavu sportuje 40 % Čechů. 

O společnosti MultiSport Benefit

Firma MultiSport Benefit, s.r.o., působí v ČR od roku 2010 a je dceřinou společností Benefit Systems SA. Tato mateřská společnost byla založena v roce 2001 a zaujímá vedoucí postavení na polském trhu zaměstnaneckých benefitů v oblasti sportu a relaxace. Hlavním produktem společnosti MultiSport Benefit, s.r.o., je partnerská síť zařízení, které lze navštívit s kartou MultiSport – zaměstnanecký benefit, který může zaměstnavatel pracovníkům buď plně hradit, na jeho financování se podílet, nebo si kartu zaměstnanec platí na měsíční bázi sám.

Kartu MultiSport mohou zaměstnanci využít každý den na jeden volný vstup v síti více než 2 700 sportovních a relaxačních zařízení po celém Česku a Slovensku. Na výběr zde mají přes 260 druhů aktivit. Tento benefit tedy dává svým uživatelům možnost vyzkoušet si různé aktivity a dělat zrovna to, na co mají náladu.

Karta MultiSport dnes dává více než 160 000 českým zaměstnancům příležitost, aby se cítili lépe jak po fyzické, tak i psychické stránce. Díky tomu jsou zdravější, spokojenější a v práci výkonnější. Pomáhá tak se snížením fluktuace zaměstnanců a posílením loajality vůči zaměstnavateli.