Veřejnost získá informace o skutečných majitelích firem, umožní to nový zákon

Praha, 18. listopadu 2020 – Díky novému zákonu o evidenci skutečných majitelů získá veřejnost přístup k informacím o skutečných majitelích firem včetně jména nebo roku a měsíce narození. Upozorňují na to odborníci z poradenské skupiny Grant Thornton. Zatím mají k těmto údajům přístup pouze oprávněné orgány. Nový zákon, který se projednává v Poslanecké sněmovně, stanovuje například i výrazně přísnější sankce za nezapsání skutečného majitele.

Jak upozorňují odborníci z poradenské skupiny Grant Thornton, evidence skutečných majitelů již nebude neveřejná jako doposud, na druhou stranu ale ani nebude typickým veřejným rejstříkem. Podle nového zákona Ministerstvo spravedlnosti umožní komukoli na svých internetových stránkách získat z evidence skutečných majitelů částečný výpis. K informacím, které mají být veřejnosti nově přístupné, patří jméno a příjmení, stát bydliště, rok a měsíc narození, státní občanství nebo údaj o postavení skutečného majitele právnické osoby. Oprávněným orgánům a osobám vybraným zákonem pak bude umožněn rozsáhlejší přístup k údajům než doposud, doplňují odborníci z Grant Thornton.

Na rozdíl od stávající úpravy zde již přijdou ke slovu velmi citelné sankce za nezapsání skutečného majitele – nebude mu možné vyplatit podíl na zisku a nebude mít ani možnost podílet se na hlasování nejvyššího orgánu firmy, zdůrazňují poradci Grant Thornton.

Sankce by měla dopadnout jak na fyzické osoby, tak na právnické osoby, které jsou společníkem či akcionářem jiné společnosti a zároveň samy nemají zapsaného skutečného majitele v souladu s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů. Dále by měla být možnost uložit pokutu až do výše 500 000 Kč za nezajištění žádného zápisu nebo například za nezapsání správného údaje do evidence.

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů má za cíl sjednotit celou tuto problematiku do jednoho zákona a úzce souvisí s novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Změna právní úpravy je motivována povinností harmonizace české úpravy s evropskými směrnicemi. Oba zákony jsou stále ve stadiu legislativního procesu a může tedy ještě dojít ke změnám. Předmětná směrnice však měla být implementována do 1. října 2020, Česká republika tak má již nyní zpoždění.