Fond Českého Bydlení dokončil dvě akvizice a koupil činžovní domy v Ostravě a Mělnickém Vtelnu

Fond je otevřený pro další investory, kteří cílí na výnos přes 6 % p.a.

Praha 19. listopadu 2020 – Fond Českého Bydlení (Fond), první investiční fond na českém trhu nabízející investorům možnost investic do nájemního bydlení, dokončil dvě akvizice činžovních domů v Ostravě- Zábřehu a Mělnickém Vtelnu (v přímé spádové oblasti Mělníku). Oba domy jsou plně obsazeny nájemníky. Očekávané výnosy z nájmů jsou u ostravského činžovního domu přes 7 % p.a. a v Mělnickém Vtelnu přes 6 % p.a. Zapadají tak do strategie Fondu, který i letos cílí na výnos přes 6 % p.a. a pokusí se tak navázat na výsledky z předchozích let.

Jakub Kořínek, spoluzakladatel Fondu, říká: „Letošní situace trh nájemního bydlení v regionech výrazně neovlivnila, proto je investice do Fondu stále nejjistější investicí. Minimální investice, kterou naši investoři vkládají do Fondu je 1 milion korun. Nejedná se tedy z pohledu investic do nemovitostí o nijak závratnou sumu a investoři mohou cílit na výnos 6 % p.a. a výše.“

Trh nájemního bydlení se výrazně proměnil v Praze, ale v regionech, kde Fond Českého Bydlení má své nemovitosti, je vysoce stabilní. Zatímco v Praze je na trhu s nemovitostmi meziroční nárůst volných bytů k nájmu o 97,7 % více a nabídková cena za nájem za m2 klesla dle inzertních portálů v průměru o více než 10 %, tak v regionech jsou ceny i obsazenost téměř neměnné. 

„Záměrně hledáme nové akvizice v regionech, kde  je situace stabilnější než v Praze. V Praze trh nájemního bydlení musel reagovat na náhlou změnu odlivu turistů, expatů nebo osob, které opouštěly Prahu z důvodu ztráty práce. V současné době se zdá, že je situace stabilizovaná, ovšem lze předpokládat, že se částečné může v cenách a obsazenosti nájmů promítnout další vlna covidu,“ doplňuje Jakub Kořínek.

O Fondu 

Fond byl založen v roce 2018. Investuje skrz své dceřiné společnosti do rezidenčních nemovitostí s nájemním výnosem alespoň 6 % p.a. (v závislosti na lokalitě a kvalitě nemovitosti). V loňském roce dosáhl zhodnocení 7,58 % a je zařazen mezi TOP realitní fondy ČR. Zakladateli Fondu jsou zkušení investoři Tomáš Novák a Jakub Kořínek a renomovaný advokát Jan Holásek. Fond identifikuje regiony s optimálním poměrem mezi cenou nemovitostí, nájemním výnosem a lokálními ekonomickými specifiky. Vytváří efektivní infrastrukturu ke správě nemovitostí, zajišťující kontakt s nájemníky, výběr nájemného a průběžnou údržbu. Díky lokální znalosti vybraných regionů umožní vyhledat nejlepší investiční příležitosti v dané oblasti včetně těch, které nejsou běžně inzerovány. Více informací na www.fondbydleni.cz

Disclaimer

Fond českého bydlení SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. Důležité informace pro investory jsou dostupné na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.