Adform ve své nedávno spuštěné platformě FLOW nastavuje nový standard transparentnosti a efektivity, potvrdil nezávislý audit od PwC

Adform, jediná nezávislá technologická platforma s celosvětovou působností, která pokrývá všechny fáze životního cyklu digitálních kampaní, získala potvrzení od PwC. To dokládá, že její nezávislá a integrovaná reklamní platforma poskytuje marketérům transparentní a efektivní nástroj.

V květnu 2020 byl digitální reklamní průmysl překvapen výsledky dva roky trvajícího výzkumného projektu, za kterým ve Velké Británii stály ISBA (Incorporated Society of British Advertisers) a AOP (Association for Online Publishing). Výzkum, jehož realizaci mělo na starosti PwC, podrobně zkoumal digitální dodavatelský řetězec. Zpráva došla k závěru, že v průměru 49 % výdajů na reklamu nikdy nedoputuje k vydavatelům s tím, že celých 15 % zmizí neznámo kde.

Ukazuje to dlouhodobou kritiku komplexního a rozdrobeného programatického průmyslu, v němž nedostatek standardů vede k výrazným byznysovým dopadům jak na inzerenty, tak vydavatele. Adform dlouhodobě klade důraz na transparentnost a zavázal se nabízet nejlepší řešení v oboru. Vedení firmy proto požádalo ten samý tým z PwC, aby provedl rozsáhlé testování nedávno spuštěné platformy FLOW od Adformu.

Tým PwC vyhodnotil klíčové metriky efektivity a transparentnosti. Jejich přísná kontrola a vlastní testování ukázalo, že nová platforma Adform FLOW je 100 % transparentní v oblasti technologických poplatků, poplatků za data a mediálních nákladů v rámci celého řešení od Adformu. Rovněž potvrdili 100% shodu mezi publiky v Adform DSP a DMP, stejně jako 100 % přesné reporty. Dále nezjistil žádné nesrovnalosti v platformě mezi jednotlivými technologiemi od Adformu. Zpráva také potvrdila výrazné nárůsty efektivity (v rozmezí 24 – 60 %) v každodenních úkonech při používání Adform FLOW.

Adform byl schopný dosáhnout této úrovně transparentnosti a efektivity díky vytvoření plně integrované reklamní platformy, která se odlišuje od existujících dílčích řešení.

“Náš tým v PwC je přesvědčen o nutnosti důvěryhodného a transparentního marketingového ekosystému. S tímto přesvědčením jsme přistupovali k tvorbě programatické studie, kterou jsme letos publikovali společně s ISBA a AOP. V tomto kontextu jsme potěšeni, že Adform učinil tento krok a ukázal svůj závazek k transparentnosti tím, že podrobil svou technologii nezávislému testování,” prohlásil Sam Tomlinson, Partner v PwC.

Práce na Adform FLOW započaly před třemi roky s cílem vyřešit rostoucí fragmentaci a nedostatek transparentnosti na trhu. Vyžádalo si to změnu smýšlení ohledně toho, co je rolí technologické reklamní platformy v reklamním, agenturním a vydavatelském byznysu.

“Adform po dlouhou dobu volí v porovnání s konkurenty odlišný přístup. Jako nezávislá a plně integrovaná marketingová platforma nabízí transparentnost, soukromí a vlastnictví dat. Naši klienti se na nás mohou spolehnout díky výsledkům. Vítáme všechny příležitosti, abychom ukázali plný potenciál platformy Adform FLOW a také ROI, který jsme klientům schopni zajistit,” říká Troels Jensen, CEO Adformu.

O Adformu

Adform je jedinou celosvětově působící, nezávislou a plně integrovanou reklamní platformou stvořenou pro účely moderního marketingu. Unikátní technologie Adform Flow spojuje dokonalou uživatelskou zkušenost s modulární, otevřenou a škálovatelnou architekturou, která umožňuje bezproblémovou správu kampaní po celou dobu jejich životního cyklu. Klientům nabízí vylepšenou kontrolu nad kampaněmi včetně dat, která v jejich průběhu získají. Adform svou technologii vylepšující spolupráci mezi lidmi a stroji rozvíjí již od roku 2002.

Více informací se dozvíte na www.adform.com.