Pedagogická komora: Vyjádření k dnešnímu otevření středních škol

Způsob, jakým jsou otevírány střední školy, považuji za nedomyšlený.
Pedagogická komora navrhovala, aby se školy otevíraly postupně po celých
stupních. Nejprve by se měl otevřít celý první stupeň základních škol.
Pokud se epidemická situace zlepší, po 14 dnech by se měl otevřít celý
druhý stupeň ZŠ. A ža po dalších 14 dnech střední školy. (Viz přiložený
alternativní návrh PES zpracovaný Pedagogickou komorou.)

V týmu ministra zdravotnictví, který tvořil PES, bohužel nebyl žádný
zástupce škol. Ani ministerstvo školství nekonzultovalo PES s
představiteli organizací, které sdružují pedagogy. Důsledkem je
organizačně velmi náročný systém, který zbytečně zatíží školy, učitele i
žáky.

Pomohlo by, kdyby ředitelé škol získali pravomoc nastavit výuku dle
podmínek ve své škole. Například by mohli pokračovat v distančním
způsobu vzdělávání, i když vláda plošně vyhlásí přechod do nižšího
rizikového stupně PES. Jednotlivé kraje jsou na tom aktuálně z hlediska
rizika. Některé stále spadají pod 5. stupeň PES a reprodukční číslo tam
je 1. V těchto krajích by se měla krizová opatření uvolňovat později,
nebo by se celá Česká republika měla v případě škol řídit krajem, který
je na tom aktuálně nejhůře. Vláda by měla podrobně mapovat vývoj
karantén ve školách, aby mohla včas zasáhnout. Odstrašujícím příkladem
může být situace v mateřských školách, kde v průběhu října vystoupal v
některých krajích počet vyhlášených karantén až na 25 % celkového počtu
mateřských škol. Přesto krajské hygienické stanice v těchto krajích ani
vláda žádná opatření pro mateřské školy nepřijaly…

„Distanční výuka na středních školách mohla pokračovat do Vánoc, bylo by
to daleko efektivnější řešení,“ říká ředitel Štefan Klíma, který v
Pedagogické komoře vede sekci středních škol.