V průmyslové zóně u Pavlova vzniká přírodní oáza s remízky

Tisková zpráva, 25. listopadu 2020 – Panattoni Park Prague Airport II u středočeského Pavlova se chystá na invazi nových nájemců – místo logistických a výrobních firem však půjde o ptactvo, zvěř, brouky, žáby, ještěrky, motýly či včely. Stavitel průmyslových budov Panattoni vytváří přímo v sousedství industriálního areálu unikátní zelenou zónu, která přinese bezprecedentní množství zeleně a prvků přátelských pro živočichy. Hlavním přínosem projektu je vrátit do okolí Pavlova tzv. remízky. Panattoni tím naplňuje svou celoevropskou strategii
Go Earthwise with Panattoni.

Projekt navrhla a realizuje zahradnická společnost ARBOL SERVIS s.r.o., která v listopadu provedla výsadbu. Zelená zóna se rozkládá na 15 500 m2, svou rozlohou tedy bude odpovídat jedné středně velké hale. Zahradníci dohromady vysadili 213 stromů a 1 361 keřů. Zelený pás má potenciál v budoucnu plnit úlohu remízků, které jsou v současnosti považovány za významné krajinné prvky. V okolí Pavlova jsou rozsáhlé monokulturní lány polí, kde remízky a přirozená útočiště pro drobnou zvěř stále chybí.

„Cílem projektu je vytvořit rozmanitou lesní oblast přímo na hranici průmyslového areálu, jehož okolí je silně zasažené intenzivním zemědělstvím. Vegetace se skládá z domácích keřů a stromů volených dle nadmořské výšky a místních podmínek. Výsadba v pásech se postupně spojí do rozsáhlejších skupin, a vytvoří tak příhodné úkryty pro ptactvo, zvěř, hmyz. Okolí remízků obsadí luční společenstva. Abychom dosáhli těsnějšího propojení s okolní krajinou, po letech odstraníme stávající oplocení a prostor ponecháme v plném rozsahu přírodním procesům. Zelený pás tak nahradí remízky, které podporují biodiverzitu, chrání půdu a kdysi se na polích vyskytovaly zcela přirozeně,“ říká Ing. Michal Paulus ze společnosti ARBOL SERVIS s.r.o.

Panattoni Park Prague Airport II již nyní zdobí impozantní množství přírodních prvků, které jdou svou strukturou a rozsahem vysoko nad rámec běžného okolí průmyslové budovy. V areálu se nachází hmyzí hotel, ještěrkárium, broukoviště, včelí úly i květnatá louka pro motýly. U retenční vsakovací nádrže vznikl tzv. žabí hrad. Do budoucna jsou v plánu ještě domky pro ježky. 

„Díky tomuto projektu měníme význam termínu ‚průmyslový park‘ – už to nebude jen prostor pro logistiku a průmysl, ale stane se i parkem a útočištěm pro živočichy decimované extenzivním monokulturním průmyslovým zemědělstvím v okolí. Přestože zeleň je již řadu let běžným prvkem industriálních ploch, teprve v Pavlově se nám podařilo povýšit ji na systémovou součást se vztahem k okolí na úrovni biokoridoru. Doufáme, že tímto způsobem inspirujeme i ostatní a že v průmyslových areálech začnou standardně vznikat obdobné zelené zóny místo nepřirozených golfových travních ploch,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko a dodává: „Zelená zóna vychází z naší dlouhodobé strategie, jejíž cílem je mimo jiné snižovat efekt tepelného ostrova, zadržovat vodu v krajině a také minimalizovat uhlíkovou stopu. Dle našich odhadů jen vysazené stromy do dřevní hmoty absorbují za dobu své životnosti 213 tun CO2.“   

Panattoni Park Prague Airport II se za pět let od svého vzniku vypracoval na jednu z nejrychleji rostoucích průmyslových zón v České republice. Areál se šesti moderními halami a celkovou rozlohou přes 120 000 m2 poskytuje zázemí renomovaným mezinárodním společnostem jako Panalpina, Huajie, DSV či Tirex Tyre. Industriální park těží zejména z vynikajícího napojení na dálnici D6 a bezprostřední blízkosti Letiště Václava Havla. Ve výrobních a logistických prostorách našlo práci již několik set zaměstnanců z Kladenska a okolí.

Go Earthwise with Panattoni je nová celoevropská iniciativa. Společnost Panattoni zavedla koncepty udržitelného rozvoje a vytvořila nový standard pro své průmyslové nemovitosti v Evropě, čímž minimalizuje dopad nových projektů na přírodní prostředí. Koherentní strategie zahrnuje moderní fasády s plně prosklenými kancelářskými částmi, vylepšenou izolací střech a stěn a také vzduchotěsnost budov, což umožňuje společnosti Panattoni snížit emise CO2 a dosáhnout až 20 % energetických úspor při vytápění. Všechny nově postavené projekty jsou navíc vybaveny řadou moderních systémů, včetně automatizovaného řízení elektrické energie, minimalizace spotřeby vody, nemluvě o dlouholeté praxi využívání LED osvětlení jako standardu a povinné certifikaci BREEAM s minimální úrovní Very Good. 

Tuto politiku udržitelného rozvoje razí společnost Panattoni v celé Evropě. Portfolio budov postavených společností Panattoni s důrazem na udržitelnost již zahrnuje 50 projektů. Dohromady to představuje 2,5 milionu metrů čtverečních certifikovaných budov a dalších 2,5 milionu metrů čtverečních je již v přípravě.

Panattoni Development Company je jednou z největších světových developerských společností v soukromých rukách a má v Severní Americe a Evropě 28 poboček, kde pracuje přes 400 zaměstnanců. Od zahájení činnosti ve střední Evropě v roce 2005 společnost dokončila dohromady přes 10 milionu m2 moderních průmyslových prostor v Polsku, České republice, Slovensku, Německu, a Velké Británii. Nabízí průmyslové, skladové i kancelářské plochy. Specializuje se na stavby na klíč (BTS build-to-suit), které přesně odpovídají požadavkům jednotlivých klientů. V současnosti je v procesu výstavby přes 1,7 milionů m2 průmyslových ploch.  Panattoni obhájila již po čtvrté za sebou pozici lídra evropského industriálního trhu. Mezi klíčové klienty patří společnosti jako Amazon, Coty Cosmetics, DSV, H&M, Intermarché, Leroy Merlin, ND Logistics, Still, Schenker, Selgros a Tesco. Kromě České republiky má Panattoni kanceláře také v Polsku, Velké Británii, Lucembursku, Německu, Španělsku, Nizozemí a na Slovensku.