Pracovní prostředí se změní trvale. Jak mohou firmy z proměny vzejít vítězně?

PRAHA, 26. listopadu 2020 – Letošní rok přinesl změny, které zcela rozbouraly tradiční představu o pracovním prostředí. Řada zaměstnanců byla nucena opustit kanceláře a firmy musely začít řešit, zda všechny jejich procesy probíhají efektivně i při práci na dálku. Dnes už je jasné, že vynucené změny u mnoha podniků povedou ke snahám o trvalou proměnu fungování s cílem silnější konkurenční pozice i větší odolnosti vůči budoucím šokům. Jaká zařízení, software a služby mohou firmám pomoci k vytvoření pracoviště budoucnosti, radí Petr Hnilička ze společnosti Canon.

Pracovní struktura vytýčená kanceláří se rozpadla a odpověď na tuto situaci musí mít připravenou i výrobci kancelářské techniky. „Pracuje se odkudkoliv. Doplňujeme proto portfolio a přivádíme na světlo nové systémové řešení. Nedocenitelné při jeho tvorbě pro nás byly podněty od zákazníků z jarního období home office. Dnes tak můžeme lidem v kancelářích i mimo ně zprostředkovat ještě příjemnější a efektivnější pracovní zkušenost,“ říká Petr Hnilička, produktový manažer společnosti Canon CZ.

Výsledkem je komplexní nabídka vzájemně provázaných produktů a služeb, pro kterou Canon používá označení Pracoviště budoucnosti. Společnost věří, že touto nabídkou osloví firmy, které aktuální situace ovlivňuje a chtějí si vytvořit základnu pro další kvalitní fungování a růst. 

Pracovní produktivita i na pochodu

Odborníci z Canonu mají jasné doporučení, jak v současné situaci neztratit produktivitu, mít přehled o interním toku dokumentů a zároveň poskytnout zaměstnancům veškeré potřebné služby:

Zaměstnanec ideálně obdrží k výkonu práce kompaktní multifukční zařízení. To je od administrátora předem nastaveno tak, že ihned po zapojení do sítě nabídne veškeré služby tisku a skenování, které daný zaměstnanec potřebuje. Multifunkci lze pomocí kódu propojit s jakýmkoliv počítačem. To vše bez ohrožení bezpečnosti firemních sítí a dokumentů. 

„Pro tento typ práce jsou ideální cloudová služba uniFLOW Online a multifunkce i-SENSYS. Díky funkci Pomocník pro archivaci se navíc naskenované obrazy automaticky třídí a zařazují do firemního workflow. Přesunutí skenovacích procesů do cloudu s využitím pokročilejších nástrojů pro zpracování je pro flexibilitu zaměstnanců zásadní,“ radí Hnilička. 

Canon rovněž od letoška sází na spolupráci s Microsoftem a jeho řešení Microsoft Universal Print. Jde o všeobecný tiskový ovladač, který mohou využívat všechny produkty postavené na cloudové platformě Microsoft Azure. Firemní admin kliknutím třeba v Office 365 nebo uniFLOW zaktivní tiskárnu, kterou následně může zaměstnanec použít. Pro podniky s hybridním systémem práce jde o elegantní řešení, které umožní správci rychle přidávat tisková zařízení. Navíc lze sledovat, kdo a jak zařízení na dálku využívá a s jakými dokumenty pracuje.

Bezpečnost, která neomezuje spolupráci

S produktivitou souvisí i požadavek efektivní spolupráce mezi zaměstnanci. I na tu vývojáři Canonu v rámci Pracoviště budoucnosti mysleli a opět zde pomůže řešení uniFLOW Online. Díky inteligentnímu nástroji Pomocník pro archivaci jsou naskenované dokumenty umístěny a roztříděny v cloudu. Odtud je zaměstnanec může delegovat na libovolného kolegu, jenž digitalizované dokumenty autorizuje a zkontroluje jednoduše v prostředí prohlížeče.  

„Delegace dokumentů díky Pomocníku pro archivaci v prostředí uniFLOW Online je jednoduchý prvek, který ale v praxi velmi usnadňuje a zefektivňuje zpracování a sdílení firemních materiálů. Vše je samozřejmě nanejvýš zabezpečené – skupina zaměstnanců, kteří mají prostředí uniFLOW Online přístup, je omezená a každý zde má vytvořený účet s nastavenou firemní autorizací. Neexistuje tedy možnost, aby se dokument dostal do nepovolaných rukou,“ ubezpečuje Petr Hnilička.

Posílení bezpečnosti napomůže také robustní šifrování PDF dokumentů či osobní elektronické certifikáty. Díky nim je u každého dokumentu zřejmé, kdo a na jakém zařízení jej vytvořil. Certifikát je přiřazen ihned po naskenování v zařízení, a tak má příjemce jistotu původu a toho, že během cesty firemními kanály nedošlo ke změně dokumentu. To je zásadní třeba u faktur, kde by v případě změny čísla účtu mohlo dojít i k podvodné platbě.  

Hardware – garant rychlosti a plynulosti

Součástí koncepce Pracoviště budoucnosti je pochopitelně i odpovídající technické vybavení, které dokáže držet krok s dobou a firmám tak zaručí připravenost na možné změny jejich technických potřeb bez nutnosti dalších významných investic. 

Veškeré pokročilé možnosti skenování a tisku byly vyvinuty „na tělo“ zařízením imageRUNNER ADVANCE, vlajkové lodi Canonu pro běžné kanceláře. Dále lze všechny výhody Pracoviště budoucnosti využít s vybranými modely imageRUNNER (například řada iR 2425) a nově modely řady i-SENSYS X. „Pro smysluplnost práce z domova musí všechny úkony probíhat rychle, plynule a intuitivně,“ říká Petr Hnilička.

Udržitelností to začíná i končí

Závazkem Canonu je minimalizovat dopady kancelářské činnosti na životní prostředí, zejména díky péči o digitální transformaci firem a uchovávání dokumentů v elektronické podobě. Canon ale klade čím dál větší důraz i na cirkulární ekonomiku.

V zahraničí funguje například program, v jehož rámci jsou kancelářská zařízení po pěti letech provozu rozebrána na základní díly a ty, které zůstaly nepoškozené, jsou znovu použity. Zbývající díly se nahradí novými. Díky podílu původních součástek, který je asi 80 %, se pro projekt vžilo pojmenování EQ80. Canon ve výsledku nemusí podstatnou část zařízení převážet z výrobních závodů v Asii, což dále pomáhá omezit dopady na životní prostředí.

V Česku již čtvrtým ročníkem běží projekt Kopírka hledá kancelář, v němž společnost a její partneři darují použité, ale plně funkční zařízení do neziskovek. Život těchto multifunkcí tak nekončí předčasnou recyklací, mohou ještě mnoho let sloužit nad rámec standardního cyklu.

Další cestou, jak zmenšovat dopad na životní prostředí, je užívání speciálního tiskového papíru s nízkou uhlíkovou stopou. Na popularitě získává také proces označovaný jako downsizing, tedy zmenšování obalů i samotných přístrojů. Zdánlivou maličkostí usnadňující recyklaci je pak bezsponkové sešívání. „Tisky do pěti listů umí stroje imageRUNNER ADVANCE ‚zadrhnout‘ pomocí dvojice zubů i bez použití klasické sponky. Výsledkem je měkká vazba, která ale vydrží všechny běžné úkony. Lidem se to líbí a jsou vždy překvapeni, že naše stroje něco takového dokáží,“ uzavírá Petr Hnilička.


O společnosti Canon Europe
Canon Europe je strategickou centrálou pro region EMEA společnosti Canon Inc., předního světového dodavatele technologií a služeb pro digitální zpracování obrazu. Canon působí přibližně ve 120 zemích, ve kterých zaměstnává zhruba 13,5 tisíce lidí. Na celosvětových příjmech společnosti se Canon Europe podílí přibližně jednou čtvrtinou. Společnost Canon Inc. byla založena v roce 1937. Od té doby díky neustálým inovacím svých produktů a řešení stojí v oblasti zpracování obrazu na světové špičce. Neustále investuje do správných oblastí a využívá příležitostí k růstu – od fotoaparátů přes komerční tiskárny a firemní konzultační služby až po zdravotnické technologie. Podniková filosofie společnosti Canon nese název Kyosei, což nejlépe vystihuje překlad „Společně žít a pracovat pro obecné blaho“. Společnost Canon Europe usiluje v rámci regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) o udržitelný růst podnikání se zaměřením na snižování vlastního dopadu na životní prostředí. Stejně tak dbá na to, aby tento dopad minimalizovali i její zákazníci při využívání produktů a služeb Canon.Canon je průkopníkem, který přispívá ke zlepšování neustále se vyvíjejícího světa zobrazovací techniky. Svými technologiemi a inovativním duchem Canon posouvá hranice možného a pomáhá tak lidem podívat se na svět z nové perspektivy. Vnášíme do života kreativitu, snímek za snímkem. Protože jen pokud se dokážeme na svět správně podívat, můžeme jej změnit k lepšímu.Další informace o společnosti Canon Europe a Canon CZ jsou k dispozici na www.canon-europe.com a www.canon.cz.