Evropa vybuduje síť pro velmi přesné přenosy času a frekvence, na projektu se podílí i CESNET

Praha 2. prosince 2020. Sdružení CESNET se zapojilo do projektu CLONETS-DS (Clock Optical Network Services – Design Study). Přispěje tak k nastavení celoevropské optické sítě pro distribuci velmi přesné informace o čase a frekvenci. Nová infrastruktura v budoucnu zajistí například větší přesnost navigačních systémů, zkvalitnění měření gravitačního pole Země, uplatní se v astronomii anebo při zaznamenávání změn klimatu. Přesný čas a stabilní frekvence budou přenášeny pomocí optických kvantových hodin s přesností osmnácti míst za desetinou čárkou.

Evropská unie investuje v příštích dvou letech do projektu CLONETS-DS přibližně tři miliony eur. Na projektu pracuje konsorcium složené z evropských národních metrologických institutů a vysoce specializovaných organizací ze sedmi zemí. Navrhují evropskou síť distribuce času, která bude odpovídat potřebám vyvolaným technologickým vývojem v oblastech, jakými jsou cloud computing, Internet věcí či Průmysl 4.0.

Změna přenosu informací o přesném čase a frekvenci se týká způsobu, jakým jsou distribuovány velmi stabilní frekvenční referenční signály. Dojde k přechodu od vysílání rádiového signálu k přenosu signálu po optických vláknových sítích.

„Sdružení CESNET má více než dvacetiletou zkušenost s provozováním optické sítě založené na temných vláknech a také dlouhodobou zkušenost s ustavením a provozováním přenosů přesného času a ultrastabilní optické frekvence v této optické síti. Sdružení se v rámci projektu CLONETS-DS podílí jak na klíčových aktivitách, jako je definování technologií a topologie, tak i na monitoringu a vyhodnocování parametrů přenosů,“ říká Josef Vojtěch, vedoucí Oddělení optických sítí sdružení CESNET.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Více na: www.cesnet.cz