Covid mění přístup k financím: dvě třetiny Čechů šetří nyní více, ceny při nákupech ale tolik neřeší

Praha 7. 12. 2020 – Omezení v práci a následně v příjmech, konec moratoria, změna potřeb v domácnostech díky home-office či domácí výuce, nenadálé události – Covid-19 zasáhl do životů všech. Zásadně také ovlivnil přístup k financím. Více než tři pětiny Čechů šetří následkem pandemie více než před ní. Jsou obezřetnější i při správě svých financí. Ve srovnání s předcovidovým obdobím hospodaří s penězi opatrněji tři čtvrtiny dotázaných. Správné hospodaření má přesto mezery – 40 % z dotázaných přiznává, že nevěnuje větší pozornost cenám věcí, které nyní pořizuje. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Sberbank o finanční situaci v českých domácnostech.  

Ne všichni hlídají ceny

Ačkoliv průzkum Sberbank ukázal, že u Čechů převládá snaha dávat větší pozor na výdaje, než tomu bylo v období před covidem, ceny zboží a služeb stále nehlídá a nesrovnává každý třetí zákazník. Data však ukázala i na pozitivní trend. Češi jsou nyní při hospodaření s penězi opatrnější. Tři čtvrtiny (74 %) uvedly, že v poslední době nakládají se svými financemi více obezřetně. „Češi správně uvažují nejen o hospodaření s financemi, ale zajímají se také o jejich správu a spoření. Z průzkumu vyplývá, že díky pandemii covid-19 začali více spořit. Spořicí účet více používá 15 % dotázaných,” přibližuje Radka Černá, tisková mluvčí Sberbank. Nejenže část Čechů více spoří, ale věnují i větší pozornost podmínkám vedení běžného účtu. Tomu napovídá i fakt, že každý pátý (22 %) respondent nyní uvažuje o změně své banky.

Šetříme víc, ale šetříme správně?

V poslední době se různými způsoby snaží více šetřit tři pětiny (64 %) dotázaných. „Věnujeme sice pozornost cenám, ale menšími nákupy šetření nekončí. Méně prozřetelní jsme vůči stávajícím finančním produktům a vlastním závazkům. Jejich podmínky se přitom rychle mění. Na některých závazcích mohou zákazníci výrazně ušetřit,” vysvětluje Radka Černá a doplňuje: „V případě, že lidé splácejí více úvěrů, je výhodnější sloučit je do jednoho. Sberbank do konce roku poskytuje úrok 1,99 %, který pomůže výrazně ušetřit,“. Konsolidaci úvěrů ale zatím podle průzkumu využilo jen 14 % Čechů, kteří přiznávají, že mají dva a více úvěrů. 

O průzkumu Platební zvyklosti Čechů od Sberbank: 

Kvantitativní výzkum z října 2020 provedený společností Ipsos analyzuje vztah české populace k novinkám v oblasti financí a mapuje platební zvyklosti Čechů. Proběhl prostřednictvím dotazování ekonomicky aktivních respondentů ve věku 18-60 let, byly rovnoměrně zastoupené věkové skupiny, region, pohlaví. Účastnilo se jej 880 respondentů. 

Sberbank CZ, a.s. 

Sberbank CZ se svými finančními produkty a službami zaměřuje na retailové klienty, malé a střední firmy a velké společnosti. Její základní hodnotou je co nejvyšší spokojenost klientů. Zakládá si na férovém přístupu a vstřícných službách. V rámci firemního bankovnictví má Sberbank CZ vedle nabídky běžných bankovních produktů silnou pozici v oblasti devizových operací, strukturovaného a exportního financování. Na českém trhu působí Sberbank CZ od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Jejím majoritním vlastníkem je Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni.