Sberbank pomáhá v obtížné době seniorům i školákům

Praha 10. 12. 2020 – Sberbank pomáhá v této obtížné době lidem  překonat dopady epidemie koronaviru. Banka se rozhodla koupit nové tablety pro domovy seniorů v Brušperku, Humpolci, Chlumci nad Cidlinou, Plzni a Praze. Pomocí této techniky budou moci jejich starší obyvatelé za asistence sester udržovat kontakt se svými rodinami alespoň přes Skype v době, kdy je návštěva omezena či zakázána. Kromě toho Sberbank darovala notebooky Základní škole ve Strančicích na pomoc dětem ze sociálně znevýhodněných rodin s distančním vzděláváním. 

Nadační fond Sberbank také poskytl finanční podporu Centru hospicové a paliativní péče v Uherském Hradišti a Společnosti včasné péče Brno, která pomáhá seniorům s domácí péčí. „Česká republika čelila jedné z nejsilnějších druhých vln COVID-19 na světě s mnoha omezeními díky nouzovému režimu platnému od poloviny října. Nouzový režim ovlivňuje mnoho lidí, včetně dětí, které byly odkázány na dálkovou výuku. V řadě rodin nejsou k dispozici počítače, nebo jen jeden pro více dětí. Pokud děti různého věku musí naráz sledovat výuku v různých třídách, jeden počítač v rodině už nestačí. Silný dopad má druhá vlna COVID-19 i na seniory, kteří se ocitli v izolaci bez možnosti pravidelného kontaktu s rodinou a blízkými,“ objasňuje motivaci obdarovat tablety a notebooky právě školním dětem a seniorům Jan Hainz, ředitel komunikace Sberbank a člen správní rady Nadačního fondu Sberbank. 

Sberbank CZ, a.s. 

Sberbank CZ dlouhodobě rozvíjí společensky zodpovědné podnikání. Spravuje vlastní nadační fond, podporuje dobrovolnictví zaměstnanců, podílí se na ochraně životního prostředí a obnově krajiny, finančně pomáhá veřejně prospěšným projektům. V rámci dobrovolnických aktivit zaměstnanci vysadili již tři lesy. Sberbank CZ se též stala druhou nejlepší GEEN Zelenou bankou, a to za šetrný vliv podnikání firmy na životní prostředí.