I banky mají svého PSA

Nejen vláda vyhlašuje opatření na základě systému PES. I banky si uvědomují, že je pro jejich zaměstnance náročné orientovat se v aktuálních zavedených interních opatřeních, a proto pro ně připravují vlastní systémy.

Představenstvo Raiffeisenbank například schválilo souhrnná pravidla pro ty nejdůležitější situace v práci a jejich rozsah v závislosti na vývoji epidemiologické situace. Při tvorbě se banka inspirovala vládním systémem PES. Co konkrétně pro zaměstnance znamenají jednotlivé stupně v souvislosti s přítomností v kancelářích, účastí na školeních a konferencích, služebními cestami, obědy s kolegy a dalšími opatřeními, mají přehledně v jedné tabulce.

„Zakládáme si na otevřené komunikaci k zaměstnancům banky a uvědomujeme si důležitost transparentnosti a očekávatelnosti našich rozhodnutí. Proto se jim v těchto ohledech snažíme vycházet maximálně vstříc a dáváme jasná pravidla společného fungování,“ říká ředitelka personálního oddělení Raiffeisenbank Dana Fajmonová.

Banka se aktuálně nachází na stupni číslo 4. O změně stupně rozhoduje představenstvo Raiffeisenbank podle aktuálního vývoje situace v České republice. Nemusí se však vždy shodovat se stupněm vládního systému PES.