Instagramový profil RBP má mezi českými zdravotními pojišťovnami nejvíce sledujících

Ostrava, 16. prosince 2020 – Profil zdravotní pojišťovny RBP na Instagramu má aktuálně nejvyšší počet followerů ze zdravotních pojišťoven v ČR. „Našim příznivcům a sledujícím na Instagramu nebo Facebooku patří náš dík za jejich zájem a podporu. Soustavně hledáme nové moderní způsoby, jak důležité a zajímavé informace z oblasti zdravotní péče doručit našim současným i budoucím klientům,“ říká Robert Hruška, ředitel pro oblast vztahů s klienty.

Přechod části komunikace RBP do online prostředí byl zahájen již před pandemií koronaviru, omezení pohybu a setkávání osob však tento proces významně urychluje. Administrativa mezi pojišťovnou, poskytovateli zdravotních služeb a pojištěnci se stále častěji odehrává prostřednictvím webu a e-mailu a při komunikaci s širokou veřejností se RBP daří úspěšně využívat i sociální sítě Facebook a Instagram.

„Každý pátek v 9:00 uvádíme na našem profilu na Facebooku již od začátku roku 2020 pravidelný online stream Dobré ráno s RBP. Jeho témata jsou zaměřena na oblast zdraví, edukace a prevence, doplněná o návrhy témat z řad našich fanoušků,“ uvádí Robert Hruška. 

V rozvoji online komunikace pokračuje RBP i na svém bezbariérovém webu a připravuje i další projekty. „Právě v těchto dnech, konkrétně 20. prosince, bude vrcholit naše adventní online soutěž o řadu hodnotných cen tematicky zaměřená na oblast zdraví, prevence a činnost zdravotní pojišťovny. Na našich webových stránkách se jí může zúčastnit jakýkoli občan České republiky, ať už je u nás pojištěn, či nikoli. Online prostředí se nám stále více osvědčuje jako efektivní sdělovací prostředek pro přenos našich informací o zdravotních i společenských tématech, která se vážou ke zdraví nebo prevenci, v jejich využívání pro publikaci ověřených a vědecky podložených informací české veřejnosti je budeme využívat i nadále, “ uzavírá Robert Hruška.

O společnosti

RBP, zdravotní pojišťovna je největší regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Registruje přes 427 tisíc pojištěnců, kteří mají k dispozici 42 poboček a spolupracuje s více než 13 tisíci smluvních lékařů. Svým klientům v rámci preventivních a bonusových programů poskytuje řadu příspěvků a celoročně pro ně pořádá i celou řadu zdravotně osvětových a prezentačních akcí. RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Angažuje se v rámci rozvoje inovativních lékařských postupů a projektů, podporuje prevenci a zdravý životní styl obyvatelstva a aktivně spolupracuje na řešení systémových otázek a principů českého zdravotnictví.

Více informací o službách, programech a aktivitách RBP naleznete 

na www.rbp213.cz.

Označeno tagem