Skupina HMG modernizuje webové stránky s cílem poukázat na přední postavení v oblasti technologií budoucnosti

  • Prostřednictvím webových stránek ‚HMG Tech‘ mohou zákazníci prozkoumat budoucí technologie Skupiny a seznámit se s její vizí mobility budoucnosti
  • Na webu jsou popsány mj. klíčové technologie, jako např. zařízení pro mobilitu, služby mobility, výkonnostní kvality, elektrifikace, palivové články, konvergence a další
  • Webové stránky ‚HMG Tech‘ jsou k dispozici v nejrůznějších jazycích vč. čínštiny, angličtiny, indonéštiny a španělštiny

Praha, 16. prosince 2020 – Skupina HMG, jejíž součástí je značka Kia, dnes představila své modernizované webové stránky ‚HMG Tech‘, prezentující klíčové technologie, na nichž Skupina staví svoji vizi mobility budoucnosti. Nová digitální platforma je k dispozici v čínštině, angličtině, indonéštině, španělštině a korejštině.

Webové stránky nabízejí podrobný přehled klíčových technologií mobility, jakožto i strategický plán Skupiny zahrnující vývoj a implementaci technologií napříč nejrůznějšími budoucími řešeními mobility. Stránky se týkají technologií využívaných automobilovými značkami Skupiny – tj. Kia, Genesis a Hyundai – jakožto i technologií jejích přidružených společností.

Ve snaze zohlednit zájem uživatelů webových stránek se Skupina rozhodla rozdělit obsah webu ‚HMG Tech‘ do šesti klíčových sekcí, které se dále dělí do 25 kategorií. Šestice hlavních sekcí zahrnuje ‚Zařízení pro mobilitu‘, ‚Služby mobility‘, ‚Výkonnostní kvality‘, ‚Elektrifikaci‘, ‚Palivové články‘ a ‚Konvergenci‘, tedy témata sehrávající klíčovou roli ve vizi Skupiny zaměřené na mobilitu budoucnosti.

Sekce ‚Zařízení pro mobilitu‘ zahrnuje tyto kategorie: městská letecká mobilita (UAM), jednoúčelová vozidla (PBV) a Hub – tedy oblasti zásadního významu pro pokrokovou vizi měst budoucnosti, kterou Skupina poprvé představila v lednu 2020 na veletrhu CES.

Sekce ‚Služby mobility‘ zkoumá vizi ‚hyper propojeného životního stylu‘, související s inovacemi na poli infotainmentu a online palubních služeb.

Sekce ‚Výkonnostní kvality‘ poukazuje na práci Skupiny v klíčových oblastech automobilového průmyslu, jako jsou hnací ústrojí, snižování hluku v silniční dopravě nebo technologie zaměřené na jízdní vlastnosti a handling (R&H).

V části ‚Elektrifikace‘ prezentuje Skupina svá současná i budoucí ekologická vozidla, jakožto i vizi trvalé udržitelnosti.

Sekce ‚Palivové články‘ představuje vizi Skupiny v oblasti vodíkové energetiky a jejích aplikací (vč. nejrůznějších elektromobilů na palivové články) v rámci snah Skupiny o nový přístup směrem k čisté mobilitě.

A v neposlední řadě je zde část ‚Konvergence‘, kde Skupina podrobněji představuje svoji vizi chytrých výrobních závodů, chytrých měst, umělé inteligence a dalších inovací v kontextu rostoucích očekávání od nadcházející éry mobility budoucnosti.

Digitální platforma ‚HMG Tech‘ nabízí srozumitelné definice, popisy a historii vývoje jednotlivých technologií, a poskytuje tak užitečné vodítko těm zákazníkům, kteří by rádi lépe poznali strategické směřování Skupiny a její vizi mobility budoucnosti.

Odkaz na stránky najdete zde: HMG Tech

Označeno tagem