Pivovary společnosti HEINEKEN ČR šetří vodou a snižují CO2 stopu

Praha 17. prosince 2020 – Společnost HEINEKEN ČR kontinuálně pracuje na zlepšování technologií ve svých pivovarech. Za posledních 5 let díky inovacím snížila spotřebu vody o 15 %. Na uvařený půllitr piva z pivovarů skupiny se nyní spotřebuje méně než 1,5 litru vody. Ochrana vodních zdrojů je jedním z hlavních pilířů strategie udržitelnosti světové a evropské jedničky ve výrobě piva a třetí největší pivovarnické společnosti v ČR. V oblasti snižování CO2 se společnosti HEINEKEN ČR daří emise kontinuálně snižovat. Od roku 2011 firma ve svých pivovarech snížila uhlíkovou stopu o 24 %. To díky efektivnějším postupům ve výrobě, udržitelnému využití odpadů z pivovarů a modernímu přístupu k dopravě.

Díky inovacím, které společnost HEINEKEN ČR postupně ve svých pivovarech Krušovice, Starobrno a Velké Březno zavedla, se spotřeba vody potřebné k uvaření piva za posledních 5 let snížila o 15 procent. Na hektolitr piva tak společnost nyní spotřebuje méně než 3 hektolitry vody. Tato hranice je výrazně pod celosvětovým pivovarnickým průměrem ve spotřebě vody, který se pohybuje okolo 4 až 5 hl vody na 1 hl piva. K těmto zlepšením významně přispěla nová řešení propojení technologií tak, že je voda ve výrobním procesu využívána znovu. Snížení spotřeby pomohla rovněž i modernizace chladicích kondenzátorů. „V rámci snižování CO2 nyní v logistice pivovarů využíváme elektrická auta a tahač na CNG, rovněž byly zoptimalizovány trasy přepravy nákladu. V rámci druhotného využívání odpadů a obalů pracujeme na snížení z cca 25 kg odpadu na 1 hl piva pod 20 kg. Tento cíl si klademe do následujících 5 let realizovat napříč celou společností,“ říká Milan Herzog, Engineering & Environment specialist ve společnosti HEINEKEN ČR. „Neustále také pracujeme na snižování naší plastové stopy s cílem snížit produkci plastů v našich pivovarech do roku 2023 o 23 %.“

Všechny aktivity zaměřené na udržitelnost ve společnosti HEINEKEN ČR sjednocuje projekt Brewing a Better World, který firma aktivovala celosvětově i v České republice v roce 2010. Hlavními prioritami strategie udržitelnosti jsou ochrana vodních zdrojů, dále pak snižování emisí CO2, udržitelné čerpání zdrojů, zodpovědná konzumace, bezpečnost na pracovišti a podpora komunit, ve kterých firma působí. „Udržitelnost bude pro nás v příštím roce ještě zásadnější než kdy dřív. Chystáme projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie nebo na zadržování vody v krajině v místech, kde působíme. V plánu máme také rozvinout program zaměřený na sociální udržitelnost,“ říká manažerka pro udržitelnost a komunikaci Dita Vašíčková.

Vzhledem ke specifikům roku 2020 se společnost HEINEKEN ČR kromě zodpovědného dopadu na životní prostředí soustředila také na pomoc komunitám v souvislosti s šířením koronavirové nákazy. Pivovar Starobrno daroval více než 6000 PET preforem Fakultní nemocnici Brno, jíž slouží na odběrových místech k uložení vzorků odebraných lidem s podezřením na nákazu covidem-19. Pivovary pravidelně zavážely nealkoholické nápoje
pro záchranné složky, hasiče a nemocnice na Brněnsku, Rakovnicku a v Ústeckém kraji. Královský pivovar Krušovice dal k dispozici obci PET lahve běžně určené k plnění pivem, které posloužily jako nádoby k distribuci dezinfekce. Mezi občany Krušovic se tak v jarní krizi dostalo 600 kusů lahví s dezinfekčním roztokem. 

„V obou vlnách koronavirové krize byla zásadní také podpora pohostinství. Našim zákazníkům jsme poskytli vybavení, jako jsou stany a nealko pro dobrovolníky, aby v případě zájmu mohli provozovat testovací místa,“ komentuje pomocné aktivity Dita Vašíčková. I vánoční poděkování zaměstnancům pojala společnost prospěšně: „Chceme našim zákazníkům pomoci vrátit se do běžného provozu. Všem zaměstnancům jsme proto dali dárkové vouchery do restauračních provozoven. Zároveň pokračujeme v iniciativách ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven na podporu hostinců a provozoven, aktuálně jde o projekt Bezpečná restaurace,“ dodává Dita Vašíčková, manažerka pro komunikaci a udržitelnost společnosti HEINEKEN ČR. 

O společnosti 

HEINEKEN Česká republika, patřící do třetí největší pivovarnické skupiny na světě a evropské jedničky mezi výrobci piva, zajišťuje výrobu, distribuci a export tradičních českých pivních
a zahraničních značek i četných pivních speciálů. V současnosti je HEINEKEN Česká republika třetím nejvýznamnějším hráčem na domácím trhu s pivem, mezi nejdůležitější vývozce se řadí i v exportu. V České republice vaří pivo v celkem třech pivovarech: v pivovaru Starobrno, v Královském pivovaru Krušovice a v Pivovaru Velké Březno. Do jeho portfolia patří značky Heineken, Krušovice, Starobrno, Březňák, Strongbow, Desperados, Zlatopramen, Zlatopramen Radler, nealkoholický Zlatopramen, Hostan a regionální značky Dačický a Louny. Řada z nich pravidelně vyhrává ceny na různých domácích i zahraničních degustačních soutěžích. Společnost je součástí mezinárodního programu Enjoy Heineken® Responsibly, v ČR realizuje lokální program „Pijte s Mírou“ zaměřený na zodpovědnou konzumaci.