Zalando zvyšuje transparentnost a sdílí první poznatky o hodnocení udržitelnosti značky

  • Prostřednictvím modulu Higg BRM (Brand and Retail Module) má Zalando poprvé k dispozici porovnatelná data týkající se udržitelnosti, a to od více než 250 značek
  • Společnost zveřejňuje všechny své přímé dodavatele privátních značek (na úrovni 1) a zapojuje se do registru OAR (Open Apparel Registry)

BERLÍN, 17. PROSINCE 2020 // V říjnu 2019 se v rámci uvedení strategie udržitelnosti, do.MORE,  společnost Zalando zavázala trvale zvyšovat své etické standardy a do roku 2023 omezit seznam svých dodavatelů výhradně na ty, jenž dané normy splňují. V souladu s touto strategií společnost ustanovila  hodnocení standardu udržitelnosti jako povinné pro všechny značky, které na platformě prodávají. Již během prvního kola tohoto hodnocení Zalando prostřednictvím modulu Higg BRM získalo informace o udržitelnosti od více než 250 značek. Tito partneři poskytli Zalandu informace o svých aktivitách za rok 2019. Výsledky ukazují, že si značky vedou lépe v oblastech sociální odpovědnosti a lidských práv, než v oblastech týkajících se ochrany životního prostředí.

Na základě modulu Higg BRM od organizace Sustainable Apparel Coalition (SAC) a společnosti Higg Co Zalando spustilo hodnocení více než 3 000 partnerských a privátních značek a dále si klade za cíl dosáhnout globálního standardu pro měření udržitelnosti. Modul Higg BRM je nástroj, který značkám a maloobchodním prodejcům nabízí komplexní způsob posouzení plnění daných etických a environmentálních parametrů. Mezi měřené parametry se například řadí lidská práva, spravedlivé mzdy či emise CO2. Zalando tak poprvé – ve spolupráci se SAC a Higg Co – od svých partnerských značek shromáždilo porovnatelná data a poznatky, jež se týkají udržitelnosti, aby porozumělo, kde v odvětví se jak jednotlivě, tak i celkově vyskytují určité problémy a nedostatky.

Zalando si je vědomo své role jak platformy, tak značky. Proto stejně tak podstoupilo hodnocení na firemní úrovni a jeho výsledky jsou v oblastech sociální odpovědnosti a ochrany životního prostředí v průměru, pro toto odvětví. V rámci dalších kroků se společnost aktuálně účastní pilotního projektu společně se SAC, jež má za cíl ještě více zvýšit přesnost a důvěryhodnost dat získaných sebehodnocením. Poznatky z tohoto pilotního projektu budou použity při následném škálování postupu při ověřování dat z modulu BRM.

Data, která získaly organizace SAC, Higg Co a Zalando od partnerských značek vykazují, že firmy dosáhly lepších výsledků v oblastech sociální odpovědnosti a lidských práv. Jednalo se zejména o otázky mzdy, zdraví, bezpečnosti práce či o pracovní dobu. Co se týče oblasti ochrany životního prostředí, z dat vyplývá, že některé značky se sice zaměřují na emise skleníkových plynů, přičemž však tato problematika zdaleka není ve středu zájmu všech firem. „Poprvé máme k dispozici porovnatelná data týkající se udržitelnosti získané přímo od značek. Máme tedy příležitost společně docílit jednotných standardů, jež nás v odvětví posunou směrem kupředu. Již z prvních výsledků je jisté, že různé značky vnímají rizika velmi rozdílně. Zjistili jsme, že abychom mohli společně dosáhnout výraznějších změn, tak se musíme více zaměřit na vyzdvižení důležitosti témat, jako jsou například emise skleníkových plynů,“ uvádí Kate Heiny, ředitelka udržitelnosti v Zalandu. Platforma Zalando sama začala tím, že si stanovila vědecky podložené cíle (SBT – Science Based Targets), jež se týkají zejména problematiky uhlíkových emisí. V rámci realizace bude Zalando v nadcházejících letech spolupracovat s velkou částí partnerů na jejich následné implementaci.

Díky údajům získaných v tomto roce si je společnost vědoma potřeby zaměřit se i na aspekt transparentnosti v rámci všech úrovní.  Tento krok zahrnuje zejména hlubší vhled do různých výrobních etap dodavatelského řetězce. Následně tedy společnost zveřejnila všechny své přímé dodavatele privátních značek (na úrovni 1), a to prostřednictvím svých vlastních kanálů a rovněž i v rámci registru Open Apparel Registry (OAR). OAR je otevřený registr, který mapuje světové oděvní závody a přiděluje každému zařízení jedinečné ID. Společnost se zavázala, že bude trvale zvyšovat transparentnost a že odhalí i nižší úrovně svého dodavatelského řetězce. V případě svých partnerských značek Zalando definovalo minimální požadavky, které se zaměřují na nezbytné základy vedoucí k trvalé udržitelnosti ve firmě. Do klíčové oblasti spadá například i požadavek na plný a transparentní přehled výrobců působících na úrovni 1. 

Z dlouhodobého hlediska tyto údaje, získané prostřednictvím modulu Higg BRM, pomohou Zalandu nejen rozpoznat trendy v rámci odvětví, ale také při zkoumání řešení, jež povedou ke smysluplnému a trvalému zlepšování dodavatelského řetězce. V samé podstatě chce Zalando sdílet informace se svými zákazníky a pomoci jim tak dosahovat udržitelnějších voleb. „Naši zákazníci čím dál častěji požadují více informací o produktech, které kupují, a o tom, jak byly tyto produkty vyrobeny. Abychom mohli našim zákazníkům poskytnout přesné informace, které jim pomohou pochopit chování značky v oblasti udržitelnosti, je nutno, aby data byla porovnatelná a zároveň i ověřená. První údaje jsme již shromáždili a následně zahájili fázi ověřování. Tím jsme učinili první kroky na nové cestě, na které však hodláme v příštích letech setrvat,“ dodává Kate Heiny, ředitelka udržitelnosti v Zalandu. Začátkem roku 2021 spustí Zalando ve spolupráci s firmami SAC a Higg Co další kolo svého hodnocení značek. I v tomto kole bude společnost nabízet vyhrazenou podporu svým partnerským značkám při vyplňování  modulu BRM i při dosahování společných norem.

O společnosti Zalando

Zalando (https://corporate.zalando.com) je přední evropská módní a lifestyle online platforma, založená v Berlíně v roce 2008. Našich více než 35 milionů aktivních zákazníků na 17 trzích oblékáme od hlavy až k patě: od oblečení, obuvi, doplňků až po beauty produkty. Do našeho sortimentu mezinárodních značek patří jak světoznámá jména, tak místní labely. Platforma Zalando platí za ultimátní destinaci přinášející inspiraci, inovaci a interakci ve světě módy. Jako nejvíce trendy technologická společnost v Evropě vytrvale pracujeme na nalezení digitálních řešení pro každý aspekt cesty k módě: pro zákazníky, obchodní partnery a každého, kdo hraje klíčovou roli v příběhu firmy. Naším cílem je být prvním místem, kam zákazníci zamíří, když pomyslí na módu – tzv. starting point for fashion, a zároveň udržitelnou platformou s pozitivním dopadem na lidi i planetu.