Za nejcitlivější považují Češi data o bankovním účtu a kartách

Méně pak chrání údaje o svém zdraví nebo osobní fotky 

Během života o sobě se svým okolím sdílíme celou řadu dat osobního, finančního nebo zdravotního charakteru. Některé údaje jsou pro Čechy citlivější více než jiné. Podle tří čtvrtin lidí (77 %) vyžadují největší ochranu data o osobních financích, především informace o pohybu na účtu a kreditní kartě. Mnohem méně pak lidé řeší ochranu dat o jejich zdravotním stavu (20 %) nebo o místě pohybu (18 %). Nejméně hodné ochrany jsou podle Čechů data prozrazující jejich nákupní chování. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu EOS KSI, který se zabýval hodnotou dat internetových uživatelů a spotřebitelů. 

Finanční data si chráníme nejvíce, přihlašovací údaje k účtům méně

Množství a škála dat, která o sobě poskytujeme dalším stranám, s různou dávkou dobrovolnosti či vědomosti, se neustále rozšiřuje. Za nejcitlivější považujeme data týkající se financí. Chránit informace o kreditní kartě a bankovním účtu, tedy výše zůstatku a pohyby na účtu, je důležité pro 77 % Čechů. Ovšem data umožňující přístup k bankovnímu účtu vyžadují vysoký stupeň ochrany jen podle dvou třetin dotázaných (69 %). Třetina si své přihlašovací údaje hlídá méně. Pro čtvrtinu Čechů (26 %) jsou velmi citlivé informace o jejich příjmu. 

Právě tyto druhy dat sdílejí lidé především s finančními institucemi, ke kterým chovají důvěru. „Finanční instituce používají data svých zákazníků k osobnějšímu nastavení služeb na míru. Například inkasní agentura je dlužníkovi dlouhodobým partnerem zejména při řešení vysokých závazků. I my se proto snažíme získat důvěru dlužníků citlivým a bezpečným zacházením s jejich daty. To nám umožňuje individuálnější přístup při řešení jejich konkrétních potřeb nebo potíží,“ vysvětluje Vladimír Vachel z inkasní agentury EOS KSI.  

Zdraví a soukromí nepovažujeme za citlivé

Oproti informacím o osobních financích, data o zdraví považuje za nutné chránit jen necelá čtvrtina Čechů (23 %), přestože se v posledním roce jedná o zvlášť diskutované téma. Za důležité nepovažují ani chránit své osobní informace, opatrně s nimi zachází jen každý pátý (21 %). Data o poloze a data z GPS jsou citlivá pro 18 % dotázaných. Prostřednictvím nejrůznějších aplikací tak lidé sdílí svůj pohyb se členy rodiny, s přáteli, nevědomky ale často i s dalšími třetími stranami. Sledování osob je dnes možné i přes mobilní operátory nebo pohyby na kartě. Své fotografie zabezpečuje jen každý sedmý uživatel internetu (14 %), ostatní je před možným zneužitím například na sociálních sítích prakticky nechrání. 

Žebříček nejcitlivějších dat se příliš neliší ani v mezinárodním měřítku. „Češi přistupují k datům a jejich ochraně podobně jako většina Evropy. Finanční data jsou všeobecně považována za aktivum, které stojí za to chránit proti jejich zneužití před nesolidními společnostmi. Západní Evropané jsou v tomto směru o něco méně opatrní než Američané nebo Rusové. Stejně tak dnes vysoce citlivé zdravotní informace nejsou téměř nikde považovány za zvlášť hodny ochrany, s výjimkou spotřebitelů ve Švýcarsku a Německu, kde si více uvědomují i tento problém,“ doplňuje Vachel. 

O průzkumu: Jakou hodnotu mají data?

Rozsáhlá mezinárodní studie EOS „Jakou hodnotu mají data?“ byla provedena ve spolupráci s agenturou Kantar v první polovině roku 2020 na reprezentativním vzorku od 18 let v sedmnácti zkoumaných zemích. Vyhodnocen byl vzorek vždy 1 000 respondentů z Belgie, Bulharska, České republiky, Francie, Chorvatska, Německa, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, Švýcarska, Spojených států a Velké Británie a vzorek 300 respondentů ze Severní Makedonie. Účastníci odpovídali na otázky o tom, jak sami nakládají se svými údaji, jak je poskytují dalším stranám, o důvěře ve firmy a o připravenosti prodat data za odměnu.

EOS KSI Česká republika, s.r.o., je součástí nadnárodní sítě 50 společností působících ve více než 25 zemích, které se specializují na finanční služby a všechny aspekty vymáhání pohledávek. Skupina EOS byla založena v roce 1974. EOS je spolehlivý partner, známý nejvyšší úrovní služeb. Své finance společnosti do péče svěřují významné banky, pojišťovny, leasingové společnosti a poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, ale také společnosti z oblasti telekomunikací, velkoobchodu a maloobchodu. Centrála skupiny se nachází v Hamburku (Německo). Kromě Německa je skupina EOS přímo zastoupena v Belgii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Černé Hoře, České republice, Dánsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Kanadě, Maďarsku, Makedonii, Nizozemí, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Spojených státech, Srbsku, Španělsku, Švýcarsku, a ve Velké Británii. A nepřímo pak v dalších 150 zemích světa.