Barracuda Networks znovu upozorňuje na bezpečnostní hrozby spojené s koronavirem

Společnost Barracuda Networks již řadu let patří mezi nejúspěšnější dodavatele řešení z oblasti informační bezpečnosti. Ve své nabídce má širokou paletu osvědčených produktů pro jednotlivé typy uživatelů s cílem nabídnout jim co nejvyšší stupeň ochrany proti různým typům on-line hrozeb.

Firma neustále globálně monitoruje aktuální situaci v bezpečnosti IT, tak aby dokázala pružně reagovat na nové nebo sílící hrozby. Zatím nejnovější výsledky těchto průzkumů jsou shrnuty ve zprávě „Spear Phishing: Top Threats and Trends Vol. 5 – Best practices to defend against evolving attacks.“

Jak Barracuda Networks již několikrát upozornila, jedním z negativních dopadů epidemie COVID-19 je značný nárůst kyberkriminality. Mnoho firem a organizací je nuceno silně spoléhat na prostředky elektronické komunikace a nestandardní pracovní podmínky vedou k mnohem větší zranitelnosti před cílenými hackerskými útoky.

V první fázi dochází ke kompromitaci účtů elektronické pošty, kdy jsou zachycené zprávy použity k sociálnímu inženýrství. Následně je na základě těchto osobních a interních informací podniknut útok ve formě podvodné zprávy, phishingu nebo spear-phishingu. 

Téměř tři čtvrtiny útoků svázaných s COVID-19 jsou podvodné e-maily, které nejčastěji obsahují nabídky na léky nebo žádají o příspěvky na různé charity a podobně.

Na obranu proti podobným hrozbám nabízí Barracuda Networks uživatelům velmi silnou úroveň zabezpečení v rámci komplexního balíku Barracuda Total Email Protection. Ten v sobě zahrnuje produkty Barracuda Essentials, Barracuda Sentinel a Barracuda PhishLine.

V dané souvislosti stojí za pozornost zvláště řešení Barracuda Sentinel, jehož cílem je chránit uživatele před útoky typu real-time spear phishing, cyber fraud defense a domain fraud. Tuto vrstvu ochrany doplňuje platforma Barracuda PhishLine, která nabízí pokročilé nástroje pro školení uživatelů, jak se chránit před phishingovými útoky, a to včetně funkcí pro simulaci a vyhodnocení.

Další informace o produktech Barracuda Networks můžete získat na stránkách

http://www.gestocomm.cz/vyrobce/barracuda

Distributorem zařízení Barracuda Networks pro Českou republiku a Slovensko je společnost Gesto Communications, která je držitelem certifikací pokrývajících celé portfolio výrobce včetně implementace komplexních bezpečnostních řešení.