Aplikace pro cizince žijící v Praze má nový vzhled i vlastnosti

Nezisková organizace Integrační centrum Praha s finanční podporou hlavního města Prahy spouští aktualizovanou verzi aplikace PRAGUER. Ta již tři roky usnadňuje cizincům žijícím v Praze přístup k důležitým informacím a kontaktům a pomáhá jim lépe se zorientovat v českém prostředí. Aplikace nově funguje v sedmi jazykových mutacích, má novou vizuální podobu a přibyly prokliky v textu či interaktivní mapa s možností filtrování dle tématu.

Vytvoření aplikace PRAGUER vychází z dlouholetých zkušeností Integračního centra Praha v oblasti integrace cizinců a reaguje na fakt, že nedostatek informací je jednou z největších překážek integrace. Cílem aplikace je proto poskytnout cizincům žijícím na území hl. m. Prahy praktické informace a kontakty na organizace a instituce, které jim mohou pomoci vyřešit problémy a zodpovědět otázky spojené s životem v nové zemi. Název PRAGUER vystihuje hlavní myšlenku aplikace – přispět k tomu, aby se cizinci cítili jako plnohodnotní Pražané.

Vedle červeno-bílého designu jsou novinkou zejména tři nové jazykové mutace. Kromě česky, anglicky, rusky a vietnamsky mluvících ji mohou nyní pohodlně využívat také cizinci, jejichž mateřštinou je ukrajinština, čínština či arabština. Praguer nyní nabízí také proklikávací odkazy přímo v textu a interaktivní mapu s možností filtrování dle tématu, která uživatele nasměruje k požadovanému cíli. Uživatelé v aplikaci samozřejmě i nadále najdou informace o důležitých aspektech života v ČR rozdělené do přehledných kategorií (např. pobyt, zaměstnání, vzdělání, zdravotnictví apod.), doplněné o potřebné kontakty na státní instituce i neziskové organizace nabízející bezplatnou pomoc.

“V aplikaci Praguer, kterou jsme vytvořili v roce 2017, jsme spatřovali nevyužitý potenciál. Rozhodli jsme se proto vytvořit verzi 2.0, která bude intuitivnější, modernější a vizuálně atraktivnější. A protože jsme přesvědčeni, že integrace je oboustranný proces, kromě technologických vylepšení jsme do appky přidali také novou kategorii “I vy můžete pomoci”, která cizincům představuje možnosti zapojení do dobrovolnických aktivit,” říká koordinátorka projektu Michaela Neuhöferová a dodává: “Věříme, že Praguer bude nyní novým obyvatelům Prahy ještě lepším pomocníkem v začlenění do české společnosti.”

Aplikace je zdarma ke stažení v App Store i Google Play.Integrační centrum Praha, o.p.s. je nezisková organizace, která byla založena Magistrátem hl. m. Prahy v roce 2012. Účelem organizace je integrace cizinců ze zemí mimo EU, kteří žijí na území Prahy, a to prostřednictvím poskytování bezplatných služeb – právního a sociálního poradenství, kurzů českého jazyka, tlumočení, doprovodů do institucí či pořádání vzdělávacích seminářů a kulturních akcí.