Byznys pro společnost: Domácí násilí pomáhají řešit i odpovědné firmy

Praha 12. 1. 2021 – Domácí násilí neovlivňuje pouze životy obětí, jejich rodiny a blízké okolí. Negativně zasahuje také do jejich práce. Odpovědní zaměstnavatelé a firmy proto pomáhají svým zaměstnancům a zaměstnankyním, pokud jsou obětmi a čelí domácímu násilí. Firmy pomáhají i v komunitách, ve kterých působí a jejich vedení otevřeně prezentuje postoje na podporu obětí domácího násilí a proti domácímu násilí. 

V České republice zažilo některou z forem psychického násilí 47 % žen, každá 5. žena má přímou zkušenost s fyzickým či sexuálně motivovaným násilím. V roce 2020 v souvislosti s pandemií Covid-19 se situace žen v oblasti domácího násilí ještě výrazně zhoršila, počet žádostí o pomoc s domácím násilím se zvýšil až o 60 %. Ročně je mj. evidováno 2500 případů domácího násilí v rodinách a přes 300 000 žen má obavy vracet se domů. 

„Společnosti z aliance odpovědných firem Byznys pro společnost, jako jsou Vodafone či Ikea, pochopily, že domácí násilí není jen domácí záležitostí. Nebojí se o domácím násilí otevřeně mluvit, přicházejí s interními směrnicemi, které pomohou takové chování identifikovat a nabízí obětem právní, poradenskou či lékařskou pomoc. Jde o firmy, které se aktivně zabývají otázkami diverzity a inkluze, a pro které je well-being zaměstnanců podstatný,“ uvedla Daniela Němcová, ředitelka Byznysu pro společnost. 

„Ve Vodafonu máme za cíl budovat digitální společnost pro všechny, hlásíme se k odpovědnosti, udržitelnosti a diverzitě. V Nadaci Vodafone navíc podporujeme technologie s pozitivním sociálním dopadem. Proto jsme před rokem spustili českou verzi mobilní aplikace Bright Sky na pomoc obětem domácího násilí. Aplikace pomáhá odhalit signály násilí ve vztahu a nabízí možnosti konkrétní pomoci. Určena je pro všechny, kdo se v takové situaci ocitnou, nebo mají obavy své blízké“, uvedla Zuzana Holá, Ředitelka pro komunikaci a udržitelnost ve společnosti Vodafone Česká republika na webináři, který společně zorganizovaly Byznys pro společnost a Vodafone Česká republika pod názvem: „Firmy a prevence domácího násilí“, dne 7. 1. 2021

Vodafone se usilovně snaží zajistit, aby všichni jeho kolegové byli v bezpečí a věděli, kam se obrátit o pomoc, pokud jsou v nějaké složité životní situaci. Proto byl první firmou v ČR, která se začala věnovat i tématu domácího násilí. Svým zaměstnancům nabízí ucelený program podpory skládající se z osvěty na dané téma, a hlavně praktické pomoci v podobě expertního poradenství a placeného volna pro vyřešení nastalé situace. Program je určen jak pro oběti domácího násilí, tak i kolegy, kteří chtějí pomoci obětem ve svém okolí,“ informovala v rámci programu webináře Jana Vychroňová, Manažerka pro diverzitu a inkluzi ve společnosti Vodafone Česká republika.

Domácí násilí a násilí na ženách je nyní mnohem častějším tématem i v mediích zejména v důsledku pandemie Covid-19. Statistiky v roce 2020 zaznamenaly výrazný nárůst případů. Na vzniklou situaci zareagovala i společnost IKEA, která na konci minulého roku představila nový program proti domácímu násilí #zabezpečenýdomov. 

“Domácí násilí je skutečné, i když není vždy vidět. To je hlavní myšlenka kampaně společnosti IKEA, která odstartovala 12. listopadu. V televizi a online prostoru se představil hraný spot se ženou v roli oběti. Kampaň doplnily také rádiové spoty a interaktivní edukační instalace ve třech obchodních domech v ČR. IKEA tak reaguje na rostoucí výskyt domácího násilí, které dlouhodobě představuje závažný společenský problém. Téma domácího násilí bude po dobu následujících dvou let prioritou nejen pro komunikaci, a proto IKEA zároveň se spuštěním kampaně představila kroky, jimiž chce aktivně přispět ke zlepšení situace,” uvedl Roman Bojko, Equality, Diversity & Inclusion Leader IKEA pro Česko a Slovensko. 

Otevřenost, citlivý a přátelský přístup zaměstnavatelů a HR specialistů vůči potřebám zaměstnanců a zaměstnankyň. Interní podpora například formou volnočasových benefitů a flexibilních forem práce, podpora komunit a veřejná angažovanost firem v tématu domácího násilí, společné sdílení principu nulové tolerance vůči domácímu násilí a násilí na ženách ve společnosti, potřeba intenzivnějšího dialogu a spolupráce se státem, výraznější systémová i finanční podpora služeb pro oběti domácího násilí ze strany státu.

To vše také zaznělo v programu webináře na základě zkušeností a praxe dalších zúčastněných odpovědných firem, (Puls Investiční, EATON, Resource Solution) na panelové diskusi ke sdílení zkušeností a dobré praxe nebo při prezentaci aktuálních poznatků nevládní organizace Rosa, Centrum pro ženy, která se pomoci obětem domácího násilí dlouhodobě v České republice věnuje. 

Aliance odpovědných firmem Byznys pro společnost ve spolupráci s členskými firmami a signatáři Charty diverzity a dalšími spolupracujícími organizacemi připravuje na letošní rok sérii setkání a workshopů k domácímu násilí s cílem společně sdílet a rozšiřovat dobrou a inspirativní praxi odpovědných zaměstnavatelů a firem. 

Webinář „Firmy a prevence domácího násilí“ organizoval Byznys pro společnost v partnerství se společností Vodafone Česká republika v rámci aktivit Charty diverzity, dne 7. 1. 2021. Celý záznam webináře je veřejně k dispozici také na youtube kanále Byznysu pro společnost: https://www.youtube.com/watch?v=XZ8e6ZKhmdY

Zdroje:

https://www.rosacentrum.cz/https://www.hlasprotinasili.cz/

BpS – Byznys pro společnost je největší aliance firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání u nás. Díky zapojení do mezinárodních struktur sledujeme nové trendy v udržitelnosti, lokalizujeme mezinárodní standardy a otevíráme nová témata, o která by se měly firmy v Česku zajímat. Jsme Národní partnerskou organizací CSR Europe, evropské platformy pro odpovědné podnikání zapojující do odpovědnosti a udržitelného přístupu přes 10 000 firem v členských zemích.

BpS sdružuje významné společnosti s více než 250 000 zaměstnanci zaměstnanci a tisíci dodavateli s významným vlivem na společnost. Firmy sdružené v BpS patří mezi lídry udržitelnosti a odpovědnosti. Firmám pomáháme integrovat odpovědnost a udržitelnost do centra podnikání. Otvíráme diskuse se stakeholdery a podporujeme výměnu dobré praxe a zkušeností. 

BpS je díky své roli národního koordinátora evropské Charty diverzity členem evropské platformy pod DG Justice a spolupracuje s členskými státy EU a s Evropskou komisí v tématu rozvoje diverzity a inkluze na pracovním trhu a ve společnosti. Pravidelně se účastníme workshopů, konferencí a přípravy odborných materiálů na evropské úrovni.