„Odpovědné firmy aliance Byznysu pro společnost hlásí, že jsou na zelenou tranzici připraveny“

Praha, 5. října 2021 – Velké firmy si uvědomují svoji roli, kterou v rámci udržitelného rozvoje hrají a stanovují si dokonce vlastní mety nad rámec odpovědných cílů 2030 určených Evropskou komisí. Firmy prochází obrovskou transformací svých interních procesů, samy si měří uhlíkovou stopu, zabývají se nefinančním reportingem a soustředí se i na sociální udržitelnost, další konkrétní kroky ale očekávají od státu.  Národní plán obnovy byl schválen a Česká republika z něj již začíná čerpat finanční prostředky. Plán obnovy ale řeší pouze alokaci prostředků, nikoliv konkrétní opatření, přesné postupy či metodiku. Firmy tak stále postrádají přesné vodítko, na jaké aktivity tyto prostředky mohou čerpat a urychlit tak zelenou tranzici. Zelená tranzice má dnes již širokou podporu veřejnosti, alespoň co se týče obnovitelných zdrojů, šetrného zemědělství a budování pasivních či nízkoenergetických domů. Největší aktivitu v naplňování zelených cílů ale Češi  očekávají právě od velkých firem. Tyto informace vyplynuly z diskuze zástupců z bankovního sektoru, služeb a enviromentálních expertů, kteří se sešli u dalšího kulatého stolu v rámci seriálu Odpovědné Česko pořádaného Byznysem pro společnost, největší aliancí firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání u nás.

Continue reading „„Odpovědné firmy aliance Byznysu pro společnost hlásí, že jsou na zelenou tranzici připraveny““

TOP management, který jde příkladem, cíle, závazky, podpůrné programy – to je cesta k rozvoji diverzity a inkluze na pracovištích a ve společnosti

V Praze, 25. května 2021 – Současná pandemie Covidu-19 ve firmách a organizacích změnila pohled či zrychlila změny týkající se pracovních podmínek pro různé skupiny lidí v práci, ať už se jedná třeba o flexibilní formy práce, podporu mezigenerační spolupráce, podmínky pro pracující rodiče s dětmi, zejména ženy, neformálně pečující zaměstnance a zaměstnankyně nebo prosazování žen do manažerských pozic. 

Continue reading „TOP management, který jde příkladem, cíle, závazky, podpůrné programy – to je cesta k rozvoji diverzity a inkluze na pracovištích a ve společnosti“

Dnes se konala mezinárodní konference Evropský den diverzity 2021, kterou každoročně pořádá Byznys pro společnost

V Praze, 21. května 2021 – Diskuse o podmínkách pro znevýhodněné skupiny zaměstnanců je v EU i ČR dlouhodobě diskutovaným námětem. V současné době pandemie však získává na důležitosti a stává se zásadním tématem ve společnosti. O to více v květnu, který je pod záštitou Evropské komise mezinárodně uznávaný jako tzv. Evropský měsíc diverzity. V České republice je jeho vyvrcholením mezinárodní konference Evropský den diverzity, která se uskutečnila dnes, 21. května 2021, z prostor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Organizátorem konference a národním garantem Evropské Charty diverzity je aliance Byznys pro společnost.

Continue reading „Dnes se konala mezinárodní konference Evropský den diverzity 2021, kterou každoročně pořádá Byznys pro společnost“

Začíná 18. ročník největšího nezávislého ratingu TOP Odpovědná firma v Česku

Praha 30. dubna, 2021 – Byznys pro společnost, největší platforma pro udržitelné podnikání sdružující alianci odpovědných firem, vyhlašuje od 1. května 2021 jediný komplexní rating udržitelného podnikání u nás. Firmy tak mohou opět přihlašovat nejen své strategie, nýbrž i své projekty, a to do 30. června 2021. Lídři udržitelného podnikání a nejinovativnější projekty budou slavnostně vyhlášeny na podzimním gala večeru. 

Continue reading „Začíná 18. ročník největšího nezávislého ratingu TOP Odpovědná firma v Česku“

Pomozte restartovat firemní dobrovolnictví v rámci Give & Gain Day

Praha, 23. března 2021 – Již přes rok čelí neziskové a veřejně prospěšné organizace ztrátě firemních dobrovolníků. To má fatální důsledky na existenci řady organizací – omezený provoz, ztížené podmínky péče o klienty a tíživá finanční situace. Pro mnoho organizací je přitom podpora dobrovolníků klíčová, a i jednorázová dobrovolnická pomoc může znamenat hodně. 

Continue reading „Pomozte restartovat firemní dobrovolnictví v rámci Give & Gain Day“

Byznys pro společnost: Domácí násilí pomáhají řešit i odpovědné firmy

Praha 12. 1. 2021 – Domácí násilí neovlivňuje pouze životy obětí, jejich rodiny a blízké okolí. Negativně zasahuje také do jejich práce. Odpovědní zaměstnavatelé a firmy proto pomáhají svým zaměstnancům a zaměstnankyním, pokud jsou obětmi a čelí domácímu násilí. Firmy pomáhají i v komunitách, ve kterých působí a jejich vedení otevřeně prezentuje postoje na podporu obětí domácího násilí a proti domácímu násilí. 

Continue reading „Byznys pro společnost: Domácí násilí pomáhají řešit i odpovědné firmy“

Firemní dobrovolníci v rámci Give & Gain Day odpracovali 18. května v České republice 5312 hodin

Praha, 18. května 2018 – Pátek 18. května se nesl ve znamení firemního dobrovolnictví. V rámci akce Give & Gain Day pomáhali zaměstnanci soukromého sektoru tomu neziskovému a odpracovali dohromady 5312 hodin po celé České republice. Nejvíce se pomáhalo v hlavním městě Praze, ale ostatní kraje se rozhodně nenechali zahanbit. Pořadatel celé akce, aliance udržitelného podnikání BPS – Byznys pro společnost, v průběhu celého roku propojí přes portál Zapojimse.cz okolo 7000 firemních dobrovolníků s neziskovkami, kterým podpora zvenčí pomůže rozvíjet jejich aktivity. Letošního ročníku Give & Gain Day se v České republice zúčastnilo na 700 zaměstnanců z více jak 30 společností a pomohli okolo 76 organizacím. Continue reading „Firemní dobrovolníci v rámci Give & Gain Day odpracovali 18. května v České republice 5312 hodin“