Rodiče již považují flexibilitu práce za standard, integrace ukrajinských rodičů na český trh práce může urychlit velké a potřebné systémové změny pro všechny

Praha, 24. 3. 2022 – Profesní růst a kariérní rozvoj rodičů, inkluzivní přístup zaměstnavatelů k mateřské a rodičovské dovolené, rodiče a zaměstnavatelé v časech hybridních forem práce v době „post covidové“, spolupráce veřejné správy a privátních zaměstnavatelů při podpoře rodičů v práci, podpora ukrajinských rodičů v ČR a jejich integrace na českém trhu práce – to vše bylo součástí programu již 7. ročníku konference Matky a otcové vítáni 2022, kterou uspořádal Byznys pro společnost v prostorách reprezentačního sálu České spořitelny v Rytířské 1.

Continue reading „Rodiče již považují flexibilitu práce za standard, integrace ukrajinských rodičů na český trh práce může urychlit velké a potřebné systémové změny pro všechny“

Pro dobré skutky si lidé vybírají nejčastěji čtvrtek. Do firemního dobrovolnictví se zapojilo dvakrát více zaměstnanců než vloni.

Praha, 17. 12. 2021 – Rok 2021 skončil podobným způsobem jako začal, a to nouzovým stavem a epidemickými opatřeními. I přesto, že se celý rok nesl ve znamení restrikcí zejména ze strany firem, stále se našlo velké množství společností, které i v této době pamatovaly na pomoc veřejnému sektoru. BPS – Byznys pro společnost v rámci svého programu firemního dobrovolnictví Zapojím se zrealizovala 448 dobrovolnických akcí. Dobrovolníci na těchto akcích odpracovali 21 939 hodin ve 173 veřejně prospěšných organizacích. V porovnání s loňským pandemickým rokem se tak do firemního dobrovolnictví zapojilo dvakrát tolik zaměstnanců, bez jejichž podpory a pomoci by se řada organizací neobešla. Do projektu Zapojím se byla takřka ze dne na den zařazena i pomoc oblastem zasaženým tornádem, kam bylo okamžitě vysláno přes 200 dobrovolníků. Jako novinku ve firemním dobrovolnictví jsme letos každé veřejně prospěšné organizaci podle její činnosti a zaměření přiřadili cíle SDGs a sledovali tak jejich konkrétní plnění.

Continue reading „Pro dobré skutky si lidé vybírají nejčastěji čtvrtek. Do firemního dobrovolnictví se zapojilo dvakrát více zaměstnanců než vloni.“

„Odpovědné firmy aliance Byznysu pro společnost hlásí, že jsou na zelenou tranzici připraveny“

Praha, 5. října 2021 – Velké firmy si uvědomují svoji roli, kterou v rámci udržitelného rozvoje hrají a stanovují si dokonce vlastní mety nad rámec odpovědných cílů 2030 určených Evropskou komisí. Firmy prochází obrovskou transformací svých interních procesů, samy si měří uhlíkovou stopu, zabývají se nefinančním reportingem a soustředí se i na sociální udržitelnost, další konkrétní kroky ale očekávají od státu.  Národní plán obnovy byl schválen a Česká republika z něj již začíná čerpat finanční prostředky. Plán obnovy ale řeší pouze alokaci prostředků, nikoliv konkrétní opatření, přesné postupy či metodiku. Firmy tak stále postrádají přesné vodítko, na jaké aktivity tyto prostředky mohou čerpat a urychlit tak zelenou tranzici. Zelená tranzice má dnes již širokou podporu veřejnosti, alespoň co se týče obnovitelných zdrojů, šetrného zemědělství a budování pasivních či nízkoenergetických domů. Největší aktivitu v naplňování zelených cílů ale Češi  očekávají právě od velkých firem. Tyto informace vyplynuly z diskuze zástupců z bankovního sektoru, služeb a enviromentálních expertů, kteří se sešli u dalšího kulatého stolu v rámci seriálu Odpovědné Česko pořádaného Byznysem pro společnost, největší aliancí firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání u nás.

Continue reading „„Odpovědné firmy aliance Byznysu pro společnost hlásí, že jsou na zelenou tranzici připraveny““

TOP management, který jde příkladem, cíle, závazky, podpůrné programy – to je cesta k rozvoji diverzity a inkluze na pracovištích a ve společnosti

V Praze, 25. května 2021 – Současná pandemie Covidu-19 ve firmách a organizacích změnila pohled či zrychlila změny týkající se pracovních podmínek pro různé skupiny lidí v práci, ať už se jedná třeba o flexibilní formy práce, podporu mezigenerační spolupráce, podmínky pro pracující rodiče s dětmi, zejména ženy, neformálně pečující zaměstnance a zaměstnankyně nebo prosazování žen do manažerských pozic. 

Continue reading „TOP management, který jde příkladem, cíle, závazky, podpůrné programy – to je cesta k rozvoji diverzity a inkluze na pracovištích a ve společnosti“

Dnes se konala mezinárodní konference Evropský den diverzity 2021, kterou každoročně pořádá Byznys pro společnost

V Praze, 21. května 2021 – Diskuse o podmínkách pro znevýhodněné skupiny zaměstnanců je v EU i ČR dlouhodobě diskutovaným námětem. V současné době pandemie však získává na důležitosti a stává se zásadním tématem ve společnosti. O to více v květnu, který je pod záštitou Evropské komise mezinárodně uznávaný jako tzv. Evropský měsíc diverzity. V České republice je jeho vyvrcholením mezinárodní konference Evropský den diverzity, která se uskutečnila dnes, 21. května 2021, z prostor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Organizátorem konference a národním garantem Evropské Charty diverzity je aliance Byznys pro společnost.

Continue reading „Dnes se konala mezinárodní konference Evropský den diverzity 2021, kterou každoročně pořádá Byznys pro společnost“

Začíná 18. ročník největšího nezávislého ratingu TOP Odpovědná firma v Česku

Praha 30. dubna, 2021 – Byznys pro společnost, největší platforma pro udržitelné podnikání sdružující alianci odpovědných firem, vyhlašuje od 1. května 2021 jediný komplexní rating udržitelného podnikání u nás. Firmy tak mohou opět přihlašovat nejen své strategie, nýbrž i své projekty, a to do 30. června 2021. Lídři udržitelného podnikání a nejinovativnější projekty budou slavnostně vyhlášeny na podzimním gala večeru. 

Continue reading „Začíná 18. ročník největšího nezávislého ratingu TOP Odpovědná firma v Česku“

Pomozte restartovat firemní dobrovolnictví v rámci Give & Gain Day

Praha, 23. března 2021 – Již přes rok čelí neziskové a veřejně prospěšné organizace ztrátě firemních dobrovolníků. To má fatální důsledky na existenci řady organizací – omezený provoz, ztížené podmínky péče o klienty a tíživá finanční situace. Pro mnoho organizací je přitom podpora dobrovolníků klíčová, a i jednorázová dobrovolnická pomoc může znamenat hodně. 

Continue reading „Pomozte restartovat firemní dobrovolnictví v rámci Give & Gain Day“

Byznys pro společnost: Domácí násilí pomáhají řešit i odpovědné firmy

Praha 12. 1. 2021 – Domácí násilí neovlivňuje pouze životy obětí, jejich rodiny a blízké okolí. Negativně zasahuje také do jejich práce. Odpovědní zaměstnavatelé a firmy proto pomáhají svým zaměstnancům a zaměstnankyním, pokud jsou obětmi a čelí domácímu násilí. Firmy pomáhají i v komunitách, ve kterých působí a jejich vedení otevřeně prezentuje postoje na podporu obětí domácího násilí a proti domácímu násilí. 

Continue reading „Byznys pro společnost: Domácí násilí pomáhají řešit i odpovědné firmy“