Pomozte restartovat firemní dobrovolnictví v rámci Give & Gain Day

Praha, 23. března 2021 – Již přes rok čelí neziskové a veřejně prospěšné organizace ztrátě firemních dobrovolníků. To má fatální důsledky na existenci řady organizací – omezený provoz, ztížené podmínky péče o klienty a tíživá finanční situace. Pro mnoho organizací je přitom podpora dobrovolníků klíčová, a i jednorázová dobrovolnická pomoc může znamenat hodně. 

„Již na podzim byla situace pro neziskové organizace naléhavá. Pro řadu z nich má pokračující pandemie skutečně až fatální následky, což má dopad na jejich klienty, např. v seniorských domovech. Mnoho z nich přitom nahrazuje část činností a funkcí, které by měl plnit stát,“ uvedl Pavel Kučera, manažer firemního dobrovolnictví Byznysu pro společnost. 

V rámci každoročního dne dobrovolnictví Give & Gain Day mohou zaměstnavatelé poskytnout svým zaměstnancům jeden den hrazeného pracovního volna a podpořit tak obnovu dobrovolnické činnosti těm nejvíce zasaženým skupinám. Všechny dobrovolnické akce jsou organizovány bezpečnou formou a s ohledem na aktuální vládní opatření. Firmy se mohou registrovat na http://www.zapojimse.cz do poloviny dubna. 

„Řada firem podporuje dobrovolnickou činnost svých zaměstnanců dlouhodobě, a i v této složité době hledá bezpečné cesty jak neziskové a veřejně prospěšné organizace podržet a pomoci jim, jako například ČSOB, ČEZ, MONETA Money Bank nebo Sanofi“ doplňuje Daniela Němcová, ředitelka Byznysu pro společnost. 

11. ROČNÍK GIVE & GAIN DAY

Den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day je tradiční iniciativa, které se doposud každoročně účastnily stovky dobrovolníků po celé ČR. Cílem akce je zapojit zaměstnance firem do manuální i odborné pomoci potřebným a komunitám, ve kterých žijí.

Letošní ročník Give & Gain Day se uskuteční 11. června 2021. Zaměstnavatelé, kteří přihlásí svou firmu, tak dají možnost svým zaměstnancům: 

  • Strávit jeden den pomocí na nejpotřebnějších místech;
  • dozvědět se nové informace o fungování navštívených veřejně prospěšných organizací;
  • podpořit komunitu, ve které zaměstnanci žijí či pracují;
  • prohlubovat vztahy s kolegy a rozvíjet týmového ducha;
  • změnit prostředí a vyzkoušet si nové aktivity, získat nové zkušenosti.

Hlavní myšlenkou této iniciativy je darovat a získat. Firemní dobrovolníci darují svůj čas, energii i nápady. Mohou za to získat nejen dobrý pocit z potřebné a užitečné práce, ale i nový pohled na svět a jedinečný zážitek. Veřejně prospěšné organizace darují své nadšení a zkušenosti a získají odhodlanou pracovní sílu, možnost se profesionalizovat a potkat se s lidmi z jiného 

pracovního sektoru, což je pro ně neocenitelné. Zaměstnavatelé podpoří dobrovolníky tím, že umožní svým zaměstnancům na jeden den pomáhat během pracovní doby.

Všechny dobrovolnické akce jsou organizovány s ohledem na aktuální vládní opatření tak, aby byly pro dobrovolníky co nejbezpečnější. Každá nezisková organizace dobrovolnickou akci přizpůsobuje počtem dobrovolníků, místem akce, pomůckami či kontaktem dobrovolníků mezi sebou a mezi dalšími lidmi. 

JAK SE ZAPOJIT 

V případě zájmu o registraci či dotazů na Give & Gain Day 2021, se mohou zaměstnavatelé obrátit na Annu Donovalovou, donovalova@byznysprospolecnost.cz. Prostřednictvím portálu Zapojimse.cz poskytneme dobrovolníkům možnost výběru z desítek veřejně prospěšných organizací a jimi vypsaných akcí různých zaměření ve všech krajích ČR, kde Vaši pomoc a zájem uvítají a ocení! Registrace a přihlášky firem probíhají do 12. dubna 2021

Byznys pro společnost a firemní dobrovolnictví 

Firemní dobrovolnictví je specifickou formou firemního dárcovství, jedné z oblastí společenské odpovědnosti firem, a je nesmírně efektivním nástrojem firmy na podporu veřejně prospěšného sektoru i rozvoj a zvýšení loajality zaměstnanců. Prostřednictvím firemního dobrovolnictví dává firma najevo, že je společensky odpovědná vůči komunitě, životní prostředí a regionu, ve kterém působí. Na oplátku mají zaměstnanci příležitost osobně se setkat s veřejně prospěšným prostředím, což velmi dobře rozvíjí osobní hodnoty a pozitivní vztah k zaměstnavateli.

Zapojím se je dobrovolnický program Byznysu pro společnost. Dobrovolnické aktivity organizujeme již od roku 2004, spolupracujeme se stovkami neziskových organizací a provozujeme www.zapojimse.cz, nejvyužívanější portál firemního dobrovolnictví v ČR. Zajistili a zorganizovali jsme dobrovolnické aktivity pro stovky firem a tisíce firemních dobrovolníků. 

***

BPS – Byznys pro společnost je největší aliance firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání u nás. Díky zapojení do mezinárodních struktur sledujeme nové trendy v udržitelnosti, lokalizujeme mezinárodní standardy a otevíráme nová témata, o která by se měly firmy v Česku zajímat. Jsme Národní partnerskou organizací CSR Europe, evropské platformy pro odpovědné podnikání zapojující do odpovědnosti a udržitelného přístupu přes 10 000 firem v členských zemích.

BPS sdružuje významné společnosti s více než 250 000 zaměstnanci a tisíci dodavateli s významným vlivem na společnost. Firmy sdružené v BPS patří mezi lídry udržitelnosti a odpovědnosti. Firmám pomáháme integrovat odpovědnost a udržitelnost do centra podnikání. Otvíráme diskuse se stakeholdery a podporujeme výměnu dobré praxe a zkušeností. 

BPS je díky své roli národního koordinátora evropské Charty diverzity členem evropské platformy pod DG Justice a spolupracuje s členskými státy EU a s Evropskou komisí v tématu rozvoje diverzity a inkluze na pracovním trhu a ve společnosti. Pravidelně se účastníme workshopů, konferencí a přípravy odborných materiálů na evropské úrovni.