Firemní dobrovolníci stráví na 5 600 hodin pomocí neziskovým organizacím

Největší den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day – již podeváté v ČR

Celé Čechy, 17. května 2019

Pátek 17. května patří tradiční dobrovolnické akci Give & Gain Day. Při této příležitosti na 700 zaměstnanců z 30 firem napříč obory přijde namísto do práce vypomoci neziskovým organizacím. Společně odpracují 5 600 hodin, kterými pomohou rozvíjet aktivity a naplňovat cíle veřejně prospěšných organizací. Firmy prostřednictvím firemního dobrovolnického dne Give & Gain Day podporují Odpovědné Česko a naplňují principy celoevropské výzvy #odpovedne2030, za níž spolu s platformou CSR Europe stojí pořadatel akce Give & Gain Day, aliance BpS – Byznys pro společnost. Lidé z firem ale pomáhají v průběhu celého roku – s využitím portálu Zapojimse.cz se každoročně propojí okolo 7000 firemních dobrovolníků s neziskovkami, kterým jejich pomoc výrazně usnadní fungování.

Firemní dobrovolnictví se v posledních letech stává neodmyslitelnou součástí politiky odpovědných společností, kterým není lhostejné prostředí a lidé za branami jejich podniku. To, že pomoc neziskovým organizacím dává smysl, ukazuje den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day, který letos připadl na 17. května a probíhá již podeváté v řadě. Během uplynulých devíti let se do Give & Gain Day v České republice zapojilo 6338 firemních dobrovolníků, kteří odpracovali 50 604 hodin práce pro veřejně prospěšné instituce. „Do letošního ročníku Give & Gain Day se zapojilo přes 700 zaměstnanců, kteří společně pomáhali více jak 70 organizacím. Těší nás, že firemní dobrovolníci mají stále větší zájem pomáhat nejen manuálně, ale přímou pomocí klientům různých zdravotnických zařízení a organizací,“ uvádí Pavel Kučera, koordinátor firemního dobrovolnictví z Byznysu pro společnost.

Svoji účast na Give & Gain Day firmy potvrzovaly prostřednictvím portálu Zapojimse.cz, na němž si mohly vybírat z poptávek dobrovolnické pomoci od desítek neziskových a veřejně prospěšných organizací z celé České republiky. Největší zájem byl mezi firmami a zaměstnanci tradičně o pomoc v Praze, na dalších místech se umístily kraje Středočeský a Královehradecký.

 

Pro mnohé společnosti je den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day pravidelně akcí, díky níž dále rozvíjejí svůj přístup ke společenské odpovědnosti. „Této akce se účastníme již počtvrté. V minulých letech jsme pomáhali, kde se dalo – myli jsme okna, pleli záhony, upravovali zahrady, čistili okolí vodních toků atd. Dobrovolnický den nás vždy vytrhne z každodenní pracovní rutiny a zároveň nám poskytne možnost nahlédnout do chodu jiných organizací. Okolo nás je mnoho lidí, kteří dělají záslužné věci, a i my chceme pomáhat a inspirovat k tomu ostatní. Vnímáme to také jako velkou příležitost zažít něco nového. Za ta léta, co se do G&G Day zapojujeme a navštěvujeme nejrůznější organizace, cítíme čím dál větší potřebu podporovat lidi kolem nás. I drobná práce je totiž pro mnohé velkou pomocí. Slůvko „Děkuji“, které v organizacích slýcháme, má pro nás mnohem hlubší význam, než si dokážete přestavit,“ říká Václava Svobodová, specialistka interní a externí komunikace Rossmann.

 

Například v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích dobrovolníci pomohou s revizí, katalogizací a s aktualizací knižního fondu v tamní knihovně. Vlídné slovo a společnost dobrovolníků zase ocení klienti sociálních služeb Vsetín během výletu do Rožnova pod Radhoštěm a na šikovné ruce dobrovolníků se těší i komunitní zahrady v areálu Modré nadace – Nadačním pivovaru Herold v Březnici.

 

Mezi českými firmami je o Give & Gain Day každým rokem vyšší zájem. Letošního ročníku Give & Gain Day se účastní přes 30 firem. Patří mezi ně společnosti Alliance Healthcare s.r.o, Antalis s.r.o., Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Beiersdorf spol, s r.o., Cocoon s.r.o., COFIDIS s.r.o., COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Československá obchodní banka, a.s., E.ON Česká republika, s. r. o., GSK, spol. s r.o., Hertz Autopůjčovna s.r.o, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Future Recruitment s.r.o.., IVECO Czech Republic a.s., Johnson & Johnson, s.r.o., JNJ Global Business Services s.r.o., Markant Česko s.r.o., MONETA Money Bank, a.s., Novartis,s.r.o., Plzeňský Prazdroj,a.s., Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Procter & Gamble – Rakona, s.r.o., Rossmann, spol. s r.o., ČEZ,a.s.,  Sodexo Pass Česká republika a.s., a Tchibo Praha, spol. s r.o.

BpS – Byznys pro společnost

Jako největší aliance  firem pro rozvoj a šíření principů odpovědného a udržitelného podnikání v České republice jsme národní partnerskou organizací CSR Europe. Motivujeme a podporujeme firmy,  aby do své činnosti zaváděly principy trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility). Tyto zásady zahrnují etický přístup v řízení firem, diverzitu a inkluzi zaměstnanců, respekt k potřebám společnosti, zákazníků, partnerů a šetrnost vůči životnímu prostředí. Jsme českým koordinátorem mezinárodních programů jako evropská Charta diverzity. V ČR organizuje charitativní Národní potravinovou sbírku či dny firemního dobrovolnictví Give & Gain Day.