Změna chování spotřebitelů způsobuje přesuny v ekonomice. Průzkum Accenture vyčíslil, že může jít o 3 biliony dolarů

V mnoha odvětvích se objevují nová rizika a příležitosti, protože lidé se kvůli covidu-19 vyhýbají veřejným prostorům, méně létají a jinak utrácejí.

Kvůli pandemii, která vede lidi k tomu, aby trávili více času doma, vyhýbali se cestování a změnili své výdajové návyky, mohou firmy podle Accenture očekávat posun ekonomické hodnoty o více než 3 biliony amerických dolarů (USD). Zpráva s názvem The Big Value Shift kvantifikuje široký dopad dlouhodobě se měnícího chování spotřebitelů a poskytuje podnikům praktické informace pro tvorbu strategií k dosažení prosperity tváří v tvář změnám. 

Prostřednictvím makroekonomického modelu, který zahrnuje údaje od 38 000 společností z 25 průmyslových odvětví, jakož i údaje o výdajích domácností z 15 zemí, které tvoří přibližně 80 % celosvětového HDP, společnost Accenture zjistila:

  • Více než 2 biliony USD se mohou přesunout z odvětví jako jsou gastronomie, tradiční maloobchod a komerční nemovitosti, protože spotřebitelé tráví více volného času doma.
  • Změny ve výdajích mohou způsobit čistý pokles až o 687 miliard USD napříč průmyslovými odvětvími.
  • Pokud současný pokles v letecké dopravě přetrvá dlouhodoběji, do jiných průmyslových odvětví a ekosystémů bude proudit roční hodnota až 318 miliard USD.

„Měnící se chování spotřebitelů vyvolává turbulence, které přetvářejí celá odvětví a jejich ekosystémy. Společnosti musí být připraveny včas na změny reagovat například responzivními obchodními modely nebo operačními modely, které podporují agilní technologie. Firmy musí umět odhalit nové hodnoty a lépe vyhovět požadavkům zákazníků. Pro dosažení ekonomických cílů je důležitá míra provázanosti jednotlivých systémů a schopnost včas reagovat. Pro správné rozhodování je nezbytné využívat poznatky z dat a pokročilé analýzy,“ říká Martin Šrůma, který má v Accenture na starosti oblast retailu.

Podle nejnovějšího průzkumu Accenture Consumer Pulse očekávají téměř tři čtvrtiny (73 %) respondentů, že v příštích šesti měsících budou trávit volný čas v pohodlí domova. Tento posun ovlivňuje tradiční maloobchod i průmysl volného času a směřuje hodnoty do společností, které nabízejí elektronické obchodování a digitální zábavu.

„Krize má nepříjemný dopad pro mnoho firem, ale nabízí také příležitosti k novým způsobům podnikání. Pokud budou firmy rozumně otevřené, mohou přinést nové typy zážitků pro své zákazníky a možnost růstu své organizace. Před pandemií covid-19 byl prodej v obchodech pro většinu společností hlavním nebo jediným prodejním kanálem. S e-commerce a digitálním marketingem si spíše jen pohrávaly. Do budoucna budou vítězit společnosti, které propojí příjemné digitální i fyzické zážitky a nabídnou rychlejší a pohodlnější služby,“ dodává Martin Šrůma.

Útlum poptávky po letecké dopravě měl hluboký dopad – od leteckých společností a letišť, přes výrobce letadel, po hotelové řetězce a jejich dodavatele. Data naznačují, že obchodní cesty budou jedním z posledních segmentů, které zažijí v dlouhodobějším horizontu oživení. Vzhledem k tomu, že lidé budou mít i nadále čas na dovolenou, je pravděpodobné, že hodnota se přesune do domácího cestovního ruchu, digitální zábavy a rekreace ve volné přírodě.

Emily Weiss, která v Accenture vede skupinu zaměřenou na oblast cestovního ruchu, uvedla: „Zásadní změny v chování, včetně výrazného útlumu letecké dopravy a diskomfortu lidí ve veřejných prostorách, vytvářejí příležitosti v jiných oblastech. Společnosti potřebují inovovat, aby podpořily nové zdroje příjmů a zmapovaly svá partnerství. Mohou nabízet služby s přidanou hodnotou, které uspokojí nové způsoby práce a spotřebitele, kteří dbají o své zdraví. Hotely například mohou využít stávající kapacity k poskytování hotelových služeb lidem, kteří zde chtějí během dne pracovat.“

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost poskytující profesionální služby v oblasti digitalizace, cloudu a kybernetické bezpečnosti. Díky propojení zkušeností a specializovaných dovedností ve více než 40 průmyslových odvětvích nabízíme služby v oblastech poradenství & strategie, Interactive, Technology a Operations – a to díky podpoře největší celosvětové sítě Advanced Technology a Intelligent Operations center. Našich 506 000 zaměstnanců využívá možnosti nejnovějších technologií i lidské vynalézavosti v práci pro klienty ve více než 120 zemích. Díky síle změn vytváříme hodnoty a zvyšujeme úspěšnost našich klientů, lidí, akcionářů, partnerů i celé společnosti. Navštivte nás na www.accenture.com