Skupina Ferrero pracuje na splnění závazku v oblasti obalů

Pilotní projekt opětovně použitelné Nutella sklenice bude zahájen ve Francii

Praha, 18. ledna 2021 – Skupina Ferrero zveřejnila průběžný posun ve svém závazku dosáhnout toho, aby do roku 2025 byly všechny obaly jejích produktů opětovně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné. Závazek týkající se obalů výrobků podporuje přístup skupiny Ferrero zaměřený na neustálé snižování ekologické stopy, který zapadá do její strategie usilující o minimalizaci dopadů podnikání na životní prostředí, od surovin až po výrobní provozy a logistiku, napříč celým řetězcem. V rámci posunu Ferrero představilo celou řadu nových aktivit a partnerství. Například značka Nutella spojila síly s platformou Loop a řetězcem Carrefour v Paříži ve Francii, v deseti prodejnách vyzkouší nový pilotní projekt týkající se opětovného využití obalů.

Značka Nutella spojila síly s platformou Loop a řetězcem Carrefour

Značka Nutella spojila síly s přední platformou pro opětovné použití obalů Loop a řetězcem Carrefour. V Paříži vyzkouší pilotní projekt týkající se opětovného využití obalů. Nový projekt umožní zákazníkům koupit si v deseti vybraných  prodejnách nebo v e-shopu Carrefour speciálně navrženou, opětovně použitelnou, zálohovanou sklenici s pomazánkou Nutella. Řetězec Carrefour poté bude prázdné sklenice shromažďovat, aby je bylo možné vymýt a opět použít.  

Interní tým produktových designérů skupiny Ferrero úzce spolupracoval na vývoji nové, zkušební sklenice pomazánky Nutella s experty platformy Loop – je to jediná sklenice svého druhu, která splňuje všechny nezbytné požadavky na opětovné použití. Výsledkem této spolupráce je speciálně navržená sklenice s dlouhou životností, která je bezpečná, hygienicky nezávadná a je opatřena upravenou etiketou a těsněním, které lze během mytí snadno vyjmout.   

Zákazníci ve Francii již nyní mohou využívat systémy sběru stávajících sklenic a plastových víček od pomazánky Nutella za účelem jejich recyklace. Pilotní projekt však skupině Ferrero, platformě Loop
a dalším předním značkám umožní vyzkoušet v praxi a zjistit z perspektivy spotřebitele, jaké výhody může systém opětovného použití sklenic v podobě kolektivního modelu přinášet.

Účast v projektu Nové hospodaření s plasty

Skupina Ferrero se v roce 2019 připojila ke Globálnímu závazku nového hospodaření s plasty pod vedením iniciativy OSN pro životní prostředí (UNEP) a Nadace Ellen MacArthur. Loni se nově stala členem této nadace a bude se aktivně podílet na projektu Nové hospodaření s plasty. Skupina Ferrero se připojila ke skupině předních firem, které vyrábějí, používají nebo recyklují plastové obaly a sdílí společnou vizi cirkulárního hospodaření s plasty, kdy se plastové obaly nikdy nestanou odpadem a nebudou znečišťovat životní prostředí. Aktivní členství skupiny Ferrero v projektu Nové hospodaření s plasty je pro společnost významným krokem v plnění závazku, aby do roku 2025 byly všechny obaly jejích produktů opětovně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné. 

Klíčovým prvkem tohoto projektu je spolupráce firem napříč celým životním cyklem plastů za účelem vytvoření řešení použitelného v širokém měřítku. Skupina Ferrero se bude aktivně podílet na projektu Nové hospodaření s plasty a spolupracovat na společných výzkumných, vývojových a inovačních projektech, včetně pokračujícího úsilí o přechod na cirkulární hospodaření s plasty. Více informací naleznete na stránkách www.ellenmacarthurfoundation.org.

Nový recyklovatelný obal oblíbeného výrobku Kinder Happy Hippo

Výzkumné a vývojové oddělení skupiny Ferrero vyvinulo nový recyklovatelný obal oblíbeného výrobku Kinder Happy Hippo, který je v souladu se směrnicemi o recyklovatelnosti fólií CEFLEX a lze jej jednodušeji znovu zpracovat. Nový obal, který se vyznačuje inovovanou strukturou mono materiálu na bázi polypropylenu zajišťující požadovanou ochranu produktu, je nyní dostupný na trhu. 

Skupina Ferrero se připojila ke sdružení 4evergreen, které propaguje obaly na bázi vláken

Skupina Ferrero se připojila ke sdružení 4evergreen, které si klade za cíl podstatně navýšit podíl obalů na bázi vláken v cirkulárním, trvale udržitelném hospodářství vyznačujícím se minimálními dopady na změnu klimatu a životního prostředí. Prostřednictvím sdružení 4evergreen spojí Ferrero síly s firmami působícími v odvětví výroby obalů na bázi vláken, od výrobců papíru a lepenky přes obalové firmy až po vlastníky značek a obchodníky, dodavatele technologií a materiálů a firmy zabývající se sběrem a tříděním odpadů.  

O společnosti Ferrero

Ferrero Group je globální společnost v soukromém vlastnictví rodiny Ferrero. Její historie se začala psát v roce 1942 v severoitalském městě Alba, kde si zakladatel společnosti Pietro Ferrero během druhé světové války otevřel malou cukrárnu. K výrobě lákavých a cenově dostupných produktů začal používat lískové oříšky z místních zdrojů. Společnost se v průběhu let rozrostla a stala se jedním z předních výrobců cukrovinek v Evropě a zároveň jednou z největších na světě.  K portfoliu společnosti patří vedoucí značky na trhu jako je například Nutella, Tic Tac, Ferrero Rocher, Kinder Surprise a Kinder Bueno.