Společnost Ferrero dále upevňuje svůj závazek podporovat udržitelné životní podmínky pěstitelů, lidská práva a ochranu životního prostředí v rámci celého hodnotového řetězce kakaa

  • Charta pro zpracování kakaa a Akční plán navazují na dosažení 100% udržitelně pěstovaného a nakupovaného kakaa prostřednictvím externích programů a 96% dohledatelnosti až na úroveň jednotlivých plantáží.
  • Společnost se zavazuje přijmout další opatření v oblastech odlesňování, dětské práce a udržitelných životních podmínek pěstitelů.
Continue reading „Společnost Ferrero dále upevňuje svůj závazek podporovat udržitelné životní podmínky pěstitelů, lidská práva a ochranu životního prostředí v rámci celého hodnotového řetězce kakaa“

Společnost Ferrero dosáhla cíle pro rok 2020 a dále pokračuje v programu na podporu udržitelného pěstování kakaa

  • Skupina Ferrero naplnila cíl pro rok 2020, aby 100 % kakaa pocházelo z udržitelných zdrojů splňujících nezávisle spravované normy
  • Dosáhla velkého pokroku na cestě k 100% dohledatelnosti napříč dodavatelským řetězcem
    v segmentu kakaa
  • Obnovila strategické partnerství s organizací Save the Children prostřednictvím projektu v hodnotě 8 milionů eur, zaměřeného na další rozšíření a posílení činnosti v oblasti ochrany dětí 
Continue reading „Společnost Ferrero dosáhla cíle pro rok 2020 a dále pokračuje v programu na podporu udržitelného pěstování kakaa“