Fortinet kupuje společnost Panopta, dodavatele inovativních řešení pro monitoring a diagnostiku sítí

Platforma Panopta pro monitoring a diagnostiku hybridní infrastruktury založená na principu SaaS pomůže lépe zajistit vysoký výkon a bezpečnost sítí zákazníků Fortinet díky automatizaci provozu síťového zabezpečení

Praha, 19. leden 2021 – Společnost Fortinet, přední světový dodavatel širokého spektra integrovaných a automatizovaných kyberbezpečnostních řešení, oznámila v prosinci akvizici firmy Panopta. Ta je dodavatelem inovativní platformy, která je poskytována formou služby a která zajišťuje ucelený přehled a automatizovanou správu podnikové sítě – včetně serverů, síťových prvků, kontejnerů, aplikací, databází, virtuálních zařízení a cloudové infrastruktury.

„Vzhledem ke komplexnímu a rozptýlenému charakteru mnoha IT prostředí podniky potřebují vysoce výkonné a bezpečné sítě, aby dokázaly úspěšně realizovat své digitální obchodní iniciativy. Konvergence bezpečnosti a sítí v podobě tzv. bezpečnostně orientovaného přístupu k síti umožňuje zajistit konektivitu a výkon nezbytný k ochraně dnešního digitálního podniku. Akvizicí společnosti Panopta doplní Fortinet svoji nabídku špičkových bezpečnostních řešení o platformu SaaS, která poskytne ještě lepší přehled o síti a schopnost pružně a rychle řešit problémy v hybridních prostředích, včetně edge a cloudových sítí, a dosáhnout tak ještě vyšší úrovně bezpečnosti a obchodní efektivity,“ říká Ken Xie, zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Fortinet.

Zákazníci urychlují digitální inovace a pro úspěch aplikací je určující výsledná uživatelská zkušenost. Zcela zásadní je z tohoto hlediska zajistit nepřetržitou 100% funkčnost infrastruktury. Cloudové řešení společnosti Panopta poskytuje úplný obraz o každé službě, síťovém zařízení a aplikaci v libovolném prostředí – kontejnerovém, cloudovém, lokálním i hybridním. Bezpečnostní architektura Fortinet Security Fabric spolu se škálovatelnou platformou Panopta pro monitoring a diagnostiku sítě umožní společnosti Fortinet nabídnout podnikům a poskytovatelům služeb nejkomplexnější řešení pro zabezpečení a správu sítě.

Vedle dalšího posílení bezpečnosti a zvýšení výkonu hybridní infrastruktury přinese nové společné řešení zákazníkům lepší možnosti monitoringu v reálném čase a zvýší efektivitu infrastruktury, která je základem bezpečnostních služeb Fortinet – včetně těch cloudových. Výhody nepřetržitého monitoringu a diagnostiky poskytované platformou Panopta využije například řešení SASE, e-mail a webové aplikační firewally, poslouží i při bezpečnostní analýze. Integrace řešení Panopta s NGFW Fortinet FortiGate a řešením Secure SD-WAN dále zlepší konektivitu a výkon softwarově definované přístupové sítě. Propojení nástrojů Panopta pro automatizované řízení incidentů s platformou SOAR nabídne podnikovému IT na jednom místě ucelený přehled pro diagnostiku a aktivní řešení problémů sítě v reálném čase.

Platforma Panopta je koncipovaná tak, aby umožňovala snadnou spolupráci s partnerskými řešeními. Poskytovatelům řízených bezpečnostních služeb a partnerům s přidanou hodnotou umožňuje jednoduše integrovat toto řešení do jejich vlastních nabídek a rychle je zpřístupnit koncovým zákazníkům. Řízení přístupu podle rolí, které Panopta nabízí, poskytuje vrstvu pro detailní rozlišení zákazníků i pracovníků provozu sítě a bezpečnosti.

V dnešním prostředí, kde je běžná práce na dálku, má na zkušenost koncového uživatele vliv dostupnost, výkon, bezpečnost a kvalita aplikace a jejích komponent. Řešení Panopta analyzuje jak kondici sítě, tak běh aplikace, a na základě toho zjišťuje případné problémy, které mohou ovlivnit přístup pro uživatele, a umožňuje rychlou automatizovanou nápravu (tzv. monitoring digitální zkušenosti, DEM).

Po akvizici společnosti Panopta začlení Fortinet do svého portfolia nová řešení v oblasti monitoringu sítí, detekce a řešení incidentů a bude tak poskytovat nejkomplexnější bezpečnostně orientovanou síťovou platformu, jaká je aktuálně na trhu. Nové funkce budou zahrnovat:

  • Jednotný monitoring a automatizované řízení incidentů, které zrychlují reakci a zkracují dobu nutnou k řešení problémů a ve výsledku pomáhají překonávat parametry garantované v SLA.
  • Přes 50 globálně rozmístěných PoPS s nízkonákladovými sondami pro simulaci výkonu aplikací a latence, které mohou ovlivnit zkušenost koncového uživatele (tzv. monitoring syntetických transakcí).
  • Nativně cloudový monitoring pro pracovní zátěže Kubernetes a PaaS v cloudech AWS a Azure.
  • Plně konfigurovatelné upozorňování s předpřipravenými integracemi s podnikovými řešeními jiných výrobců a moderními komunikačními nástroji.
  • Další špičková služba společnosti Fortinet otevřená jiným dodavatelům, která je věrná jejímu dlouhodobě uplatňovanému principu přívětivosti vůči partnerům.

Finanční podrobnosti transakce nebyly zveřejněny.

Další zdroje

  • Zapojte se do komunity uživatelů řešení Fortinet (Fuse). Podělte se o své nápady a postřehy, získejte další informace o našich produktech a technologiích a spojte se s kolegy z oboru.
  • Sledujte společnost Fortinet na TwitteruLinkedInFacebookuYouTubeInstagramu.

O společnosti Fortinet

Společnost Fortinet zabezpečuje největší podniky, poskytovatele služeb a vládní organizace na celém světě.  Společnost Fortinet poskytuje zákazníkům ucelený přehled a kontrolu nad rostoucím prostorem pro útoky a vybavuje je prostředky vyhovujícími neustále stoupajícím nárokům na výkon. Pouze bezpečnostní platforma Fortinet Security Fabric se dokáže vypořádat s nejsložitějšími bezpečnostními výzvami a ochránit data v celé digitální infrastruktuře, a to v síťových, aplikačních, multicloudových i edge prostředích. Společnost Fortinet celosvětově dodala největší počet bezpečnostních zařízení a na ochranu zajišťovanou jejími produkty spoléhá více než 480 000 firemních zákazníků. Působí jako technologická i jako vzdělávací společnost. Její Institut síťové bezpečnosti (NSE) nabízí jeden z nejrozsáhlejších a nejobsáhlejších vzdělávacích programů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Další informace naleznete na stránkách http://www.fortinet.com, v blogu Fortinet nebo na stránkách FortiGuard Labs.