Polovina PR agentur čelila v loňském roce poklesu příjmů, letos čekají největší růst v sektoru IT a technologií.

V loňském roce čelily dvě třetiny PR agentur zpožděným nebo zrušeným zakázkám a téměř polovina ztrátě příjmů, přesto očekávají v příštích letech opětovný nárůst PR trhu. Vyplývá to z mezinárodní zprávy The World PR Report 2020/2021. Nejrychleji porostou segmenty IT a technologie, zdravotnictví a finanční služby. Mezi nejžádanější služby bude patřit poskytování strategického poradenství, korporátní komunikace a práce s online komunitou. Do sociálních médii a community managementu půjdou také největší investice. Zásadní roli bude hrát tvorba multimediálního obsahu, influencer marketing a oblast výzkumu či plánování.

Celosvětová pandemie Covid-19 ostře zasáhla oblast PR. Dopad epidemie na odvětví shrnuje v číslech mezinárodní zpráva The World PR Report 2020/2021, kterou vydala International Communications Consultancy Organisation (ICCO). Kromě dat za minulý rok ukazuje také trendy, které lze očekávat v následujících letech. Vychází z informací poskytnutých 268 PR profesionály z celého světa. 

Podle zprávy čelily vloni dvě třetiny agentur (62 %) zpožděným nebo zrušeným zakázkám a téměř polovina (46 %) ztrátě příjmů. „Mezi nejvíce postižené sektory patřilo dle očekávání pohostinství a cestovní ruch, zábavní průmysl a prodej luxusního zboží,“ říká Magdalena Horánska ze společnosti Newton Media a dodává: „Naopak segmenty, které pod vlivem covidu-19 nejvíce rostly, jsou IT a technologie, zdravotnictví a finanční služby. Právě v těchto sektorech očekávají PR agentury největší růst i v příštích 5 letech.“ Pandemie také výrazně zvýšila poptávku po krizové komunikaci a práci s online komunitou, tedy komunikaci (nejen) se zákazníky v prostředí sociálních sítí. Celkově největší zájem se však v loňském roce týkal korporátní reputace a strategického poradenství. Vlivem sociálních médií měla veřejnost přehled, jak se daná společnost zachovala. Zatímco některé firmy se vydaly cestou optimalizací a úsporných opatření, jiné se rozhodly pro empatii a společenskou zodpovědnosti dostatečně prezentovanou v online prostoru.

Investice do multimédií, influencerů a datových analytiků

Podobné trendy lze předvídat i v příštích pěti letech, kdy vysoký nárůst zakázek se čeká v poskytování strategického poradenství, korporátní komunikaci a v oblasti práce s online komunitou. „Zásadní roli bude hrát i tvorba multimediálního obsahu, influencer marketing a oblast výzkumu či plánování. Všechny tyto trendy byly patrné již před pandemií ale až s ní tento vývoj akceleroval. PR profesionálové nyní budou muset prokázat klientům svou hodnotu smysluplným a věrohodným způsobem, aby obhájili svůj rozpočet,“ doplňuje Horánska. Z odpovědí agentur vyplynulo, že klienti za relevantní metriku výstupů nejčastěji považují počty mediálních výstupů (29 %), následované propojením komunikačních aktivit s obchodními výsledky (20 %) a angažovanost (17 %). Mezi služby PR agentur, na které bude mít největší dopad rozvoj technologií, proto zařadili respondenti měření a analytiku, výzkum, insight a plánování. 

Boj o zaměstnance?

Z reportu také vyplývá, že velkou výzvou stále zůstává nábor nových pracovníků. Ředitelé agentur předvídají, že nové zaměstnance budou nejvíce hledat v řadách konkurenčních agentur (60 %), mezi novináři (45 %) a v programech pro absolventy (45 %). Specifickou výzvou pak bude najímání lidí s digitálními dovednostmi a se schopnostmi zpracovávat data a provádět měření a analýzu. Jestliže rok 2020 byl rokem přežití, ten následující bude bezesporu obdobím velkého růstu a rozvoje PR. „Navzdory obtížným časům přináší The World PR Report i dobré zprávy. Většina ředitelů PR agentur vidí budoucnost optimisticky a v příštích letech očekává opětovný nárůst PR trhu. Toto odvětví tak patří mezi světlé výjimky, které aktuálně vyhlíží do nadcházejících měsíců pozitivně,“ uzavírá Horánska.

Společnost Newton Media představí detailní výsledky zprávy na webináři konaném 28. ledna od 14 hodin, na kterém vystoupí Rob Morbin, zástupce generálního ředitele ICCO. Data za Českou republiku doplní Patrik Schober, předseda výkonné rady APRA.

NEWTON Media, a. s.

Společnost NEWTON Media je největší středoevropský poskytovatel služeb mediálního monitoringu a analýz s tradicí od roku 1995. Působí v ČR, na Slovensku, v Polsku, Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině a Makedonii. Monitoring a analýzy NEWTON Media pokrývají oblast tradičních médií, internetu a sociálních sítí. Společnost disponuje největším mediálním archivem ve střední Evropě sahajícím do roku 1996. Portfolio služeb s přidanou hodnotou zahrnuje strategické poradenství a návrhy a realizaci doporučení s cílem napomoci klientům posílit jejich konkurenceschopnost. Je členem mezinárodních odborných sdružení FIBEP a AMEC a sdílí mediální obsah s dalšími agenturami z celého světa. Pro více informací navštivte www.newtonmedia.cz