Příležitosti a úkoly pro partnery v roce 2021 podle Dell Technologies

Praha, 28. ledna 2021 – Rok 2020 byl rokem nepředvídatelných událostí a nejistoty, kdy jediným pevným bodem zůstávaly technologie. Ty podnikům pomáhají k vyšší flexibilitě a akceschopnosti a lepší komunikaci se svými zaměstnanci i okolím. Staly se klíčovým faktorem přizpůsobování lidí a podniků takzvanému „novému normálu“. 

V roce 2021 budou technologie nadále přispívat k ekonomické obnově – a partnerský kanál bude hrát klíčovou roli ve směrování dalšího rozvoje celého segmentu. Jejich posláním bude propagovat takovou digitální transformaci, která firmám pomůže nejen pouze přežívat, ale prosperovat. Dell Technologies uvádí jako klíčové to, jak se partneři postaví k následujícím technologiím: 

Hybridní cloudová bublina: jaké jsou reálné obchodní příležitosti

Mnoho lidí mluví o vynikajících příležitostech v souvislosti s růstem v oblasti multicloudu a okrajového cloudu v roce 2021, ale to je pouze polovina celého příběhu. Partneři budou muset vysvětlovat reálné možnosti bez obvyklých marketingových frází. V tomto roce budeme skutečně svědky dalšího růstu investic do cloudových provozních modelů. Budou zahrnovat veřejná, privátní i okrajová cloudová prostředí v rámci snahy podniků aplikovat cloudové prostředky na své zbývající tradiční aplikace a data a umožnit tak rychlou škálovatelnost IT a jeho správu odkudkoli.

 „Veřejný cloud dnes tvoří podstatnou část mnoha hybridních cloudových prostředí a podniky stále častěji očekávají, že budou moci využívat celou svoji IT architekturu stejným způsobem jako veřejné cloudové služby – dostupné na objednávku a škálovatelné podle potřeby na několik kliknutí, což znamená širší možnosti a jednoduchost. Přechod na model poskytování technologií formou služby přinese v tomto roce partnerům nové příležitosti ke zvýšení opakovaných výnosů a jejich celkové stability. Naštěstí se nejedná o pouhou vizi, ale reálnou možnost. Také my v Dellu jsme se tímto směrem vydali,“ popisuje potenciál multicloudu pro partnery Pavel Halfar, Channel Sales Manager Dell Technologies.

Partneři se musí připravit na novinky v 5G a technologiích pro okraj sítě

Řada odborníků zpočátku označovala rok 2020 za „rok 5G“ a evropští mobilní operátoři se připravovali na rozsáhlé implementace. O dvanáct měsíců později vidíme smutný obrázek – mnoho projektů zmařily změny ve vládní politice, zpoždění aukcí frekvenčního spektra a výrazný nárůst využití pevného připojení k internetu kvůli pandemii. V pozadí však současně nenápadně probíhá jiná revoluce, která zdůrazní potřebu urychleného zavádění 5G v roce 2021. Tou technologií je edge computing, tedy přesun výpočetních prostředků na okraj sítě. 

Vzhledem k rozvoji edge computingu budou muset operátoři letos provádět rozsáhlé dlouhodobé investice do moderního IT s cílem „cloudifikovat“ svoji síťovou architekturu, aby zajistili širokou dostupnost konektivity a ještě více přiblížili škálovatelný výpočetní výkon na okrajích sítě. K tomu ale budou potřebovat průvodce – zde jsou v ideálním postavení Dell partneři. Ti mohou nejen poskytovat informace o hlavních nákupních trendech v podnicích – jako v případě růstu zájmu o edge computing – a radit ohledně požadovaných typů 5G řešení, ale také poskytovat cenná doporučení v otázkách technologií a dovedností potřebných k uspokojení této poptávky. Zde bude role partnerů neocenitelná a vzhledem k naléhavosti také nenahraditelná,“ říká Pavel Halfar.

Pozornost se bude soustředit na příležitosti na okraji sítě

„V roce 2020 došlo k exponenciálnímu růstu práce na dálku a distančního studia. Na okrajích sítě se budeme vedle datově založených chytrých aplikací setkávat s vysoce distribuovanými datovými pracovními zátěžemi, které je nutné spravovat a analyzovat v reálném čase. To bude v roce 2021 pro partnery představovat příležitost vést zákazníky při zvyšování investic do distribuované infrastruktury. Důležité bude zejména ukázat, že technickou infrastrukturu, do níž investují, lze zavést skutečně jednodušeji a rychleji,“ myslí si Pavel Halfar. 

To podpoří rozvoj hybridních cloudových provozních modelů, které přesahují tradiční datová centra a zasahují na okraj sítě. Bude na partnerech, aby zákazníkům pomohli pochopit nabízenou příležitost v plném rozsahu a naplno využít svoji skutečnou digitální výhodu. Schopnost s využitím 5G analyzovat data na okraji sítě a bezprostředně reagovat na získané poznatky podpoří nové obchodní možnosti, například v elektronickém obchodu nebo u aplikací digitálního podniku. Připojené a inteligentní senzory umožní zavádět nové schopnosti a získávat nové informace v řadě odvětví, od zdravotnictví přes školství po těžební průmysl. Tím partneři získají příležitost prokázat své znalosti v jednotlivých oborech a pomáhat zákazníkům využívat takové přístupy, které budou nejlépe vyhovovat jejich specifickým potřebám.

Inteligentní PC se přizpůsobí hybridnímu způsobu práce a neustále připojeným uživatelům

Lidé se přizpůsobují novému, hybridnímu způsobu práce a studia a od technologií potřebujeme totéž – aby se přizpůsobily. Kombinace AI, cloudu a vylepšené konektivity v nadcházejícím roce zlepší zkušenosti uživatelů s koncovými zařízeními. 

„Z našeho pohledu bude důležité pomáhat Dell partnerům vysvětlovat veškeré výhody modernizované vzdálené správy PC, kde se nabízí nové příležitosti. Jedna z věcí, kterou pandemie způsobila, je totiž změna uvažování nejvyššího vedení firem, které se začalo více věnovat klíčovým investicím do infrastruktury. A to je něco, co tu dříve v takové míře nebylo,“ poukazuje Pavel Halfar na příležitost.

Například umělá inteligence usnadní práci s PC a umožní jeho individuální přizpůsobení, což je důležité z hlediska vzdálené správy, produktivity a uživatelského komfortu. Inteligentní software pomůže zařízením pochopit, kdy uživatel chce a kdy nechce být při videokonferenci viděn. Zařízení také budou schopná se v případě špatného signálu Wi-Fi přepnout na připojení 5G. Budou se objevovat nové aplikace a služby, které usnadní a zpříjemní týmovou komunikaci a spolupráci na dálku, a systémy, které dnes užíváme, se dočkají vylepšení a nových funkcí.

Technologie pro nový věk transformace lidské práce

Technika umožní kvalitnější komunikaci a posílí pocit propojenosti v době, kdy pracujeme a studujeme distančně – z našich domovů. Virtuální schůzky a prostory pro spolupráci nám dávají nahlédnout do každodenních životů našich kolegů a umožňují flexibilněji vyvážit pracovní a soukromý život.  

Technika však také přispívá k rozvoji nových vztahů – AI a automatizace změní dělbu práce mezi lidmi a stroji. Umělé inteligenci budeme předávat stále více duševní práce, nikoli pouze mechanické úkony. Tím rychleji získáme hlubší a podstatnější informace, které nám, lidem, umožní se zaměřit na zásadnější inovace, smysluplnou práci a mezilidskou komunikaci. 

„Realizace této vize bude vyžadovat poradenství na vysoké úrovni, které firmám pomůže smysluplně přizpůsobit tyto technologie své činnosti a naplno využít jejich potenciál. Dell partneři budou mít důležitou úlohu vysvětlovat zákazníkům možnosti moderních technologií z hlediska využití dat a provázet je jejich zaváděním. Firmy si totiž dnes více než kdy dříve uvědomují, že lidská výhoda představuje konkurenční výhodu,“ zdůrazňuje Pavel Halfar důležitou roli partnerů při zavádění nových technologií, a to nejen v příštím roce.

O společnosti Dell Technologies
Dell Technologies pomáhá organizacím a jednotlivcům budovat svoji digitální budoucnost, transformovat způsob, jakým pracují, žijí a hrají. Společnost poskytuje a dodává zákazníkům nejkomplexnější a nejinovativnější portfolio technologií a služeb, aby dokázali úspěšně konkurovat v dnešní éře dat.