Cleverlance vstupuje na světový softwarový trh

Praha, 1. února 2021 – Česká technologická společnost Cleverlance zabodovala v každoroční studii globální poradenské společnosti Zinnov, která se zaměřuje na oblast managementu a strategie. Tuto komplexní studii využívají manažeři v jednotlivých odvětvích při výběru svých partnerů a dodavatelů po celém světě. V rámci Zinnov Zones for ER&D Services – 2020 byla Cleverlance umístěna do „breakout“ zóny pro trh podnikového softwaru. Jinými slovy: Začíná se prosazovat na globálním trhu.

Zpráva analyzovala přes 60 předních světových poskytovatelů služeb na trhu. Hodnotila při tom více, než 30 parametrů včetně lidského kapitálu, přístupu k inovacím, infrastruktury, schopností nebo vyspělosti služeb. Celkový výsledek studie ukazuje, že výdaje na vývoj softwaru budou i nadále součástí celkových výdajů na výzkum a vývoj, zejména jako reakce na COVID-19, přičemž podniky budou investovat značné prostředky do pěti klíčových témat: služby na dálku ve všech oblastech lidských interakcí (mluví se o tzv. „Tele Everything“), rozvoj možností bezkontaktních nákupů, inteligentní pracoviště, integrovaný pohled na data v organizaci (Digital Thread), a nová generace IoT.

„Cleverlance nabízí svým zákazníkům v Evropě i ve světě komplexní služby. Pomáháme jim dosáhnout lepších výsledků, například inovacemi jejich procesů, navrhováním a vývojem nových produktů, nebo zvyšováním efektivity jejich obchodních služeb. Aktivně se tak již řadu let prosazujeme v oblasti digitalizace a jsme hrdí na to, že Zinnov to celosvětově potvrzuje“, uvedl Petr Štros, generální ředitel společnosti Cleverlance.

„Cleverlance prokázala vynikající a stabilní výkon v oblasti vývoje podnikového softwaru a IT služeb, zejména v bankovním, telekomunikačním a automotive segmentu. Společnost byla uznána jako rozvíjející se globální hráč v hodnocení Zinnov Zones 2020 ER&D Services,“ vysvětluje Sidhant Rastogi, Managing Partner ve společnosti Zinnov.

Zóny Zinnov:

Společnost Zinnov každoročně zveřejňuje svou zprávu „Zinnov Zones“, která hodnotí globální poskytovatele služeb na základě jejich kompetencí, schopností a úspěchu na trhu. Od roku 2009 se Zinnov Zones (dříve známé jako GSPR – Global Service Provider Ratings) staly jednou z nejdůvěryhodnějších zpráv na celém světě, a to jak pro podniky, tak pro poskytovatele služeb, aby lépe porozuměly ekosystému dodavatele napříč různými doménami, jako jsou Digitální transformace, ER&D Services, IoT, RPA a Média a zábava.

Již podvanácté nyní Zinnov vyhodnotil poskytovatele služeb z hlediska v oblasti Výzkumu a vývoje (ER&D). Podrobná hodnocení a kontaktní informace poskytovatelů služeb jsou k dispozici na https://zinnovzones.com/ 

O společnosti Zinnov:

Společnost Zinnov, která byla založena v roce 2002, je globální poradenská firma v oblasti managementu a strategií. Pobočky má v Santa Claře, Houstonu, Bangalore, Gurgaonu a Paříži. Za posledních 18 let úspěšně spolupracovala s více než 250 společnostmi z Fortune 500 a technologickými firmami. Výsledkem byly pro její klienty užitečné informace s přidanou hodnotou jak v oblasti zisku, tak optimalizace. 

Se svým týmem zkušených konzultantů, odborníků a výzkumných profesionálů poskytuje Zinnov poradenství klientům z různých odvětví, a to včetně oblasti vývoje podnikového softwaru, bankovnictví a pojišťovnictví, zdravotnictví, automotive, retailu a telekomunikací v USA, Evropě, Japonsku a Indii.

Další informace najdete na adrese http://zinnov.com.

O společnosti Cleverlance Enterprise Solutions:

Společnost Cleverlance je přední český dodavatel IT služeb a komplexních softwarových řešení včetně mobilních aplikací zejména v oblastech financí, telekomunikací, automotive a veřejné správy. Cleverlance vznikla v roce 2000 a dnes tvoří její tým téměř 1000 specialistů se znalostmi v oblastech obchodních konzultací a analýzy, návrhu, vývoje a implementace informačních systémů a mobilních aplikací (včetně aplikací pro virtuální a rozšířenou realitu), projektového řízení, testování a QA, informační bezpečnosti, technické podpory a kompletního outsourcingu informačních systémů.