Během jarní vlny pandemie propouštělo více firem než na podzim

Zatímco v průběhu jarní vlny pandemie bylo nuceno snížit počty zaměstnanců 34 % společností, během podzimní vlny to bylo pouze 21 %. Téměř polovina zaměstnavatelů počet zaměstnanců v průběhu obou období neměnila a na podzim třetina firem dokonce počet zaměstnanců navyšovala. Vyplývá to z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

Firmy, které byly na jaře kvůli pandemii donuceny propouštět, ve čtvrtině případů již v létě doplnily počet zaměstnanců na původní úroveň. Na podzim pak náborové aktivity českých společností ještě zesílily, plných 31 % zaměstnavatelů uvedlo, že v listopadu byl počet jejich zaměstnanců na vyšší úrovni než v únoru téhož roku. Nejčastěji šlo o firmy, jejichž aktivity alespoň z poloviny tvoří výroba. „Výhled do budoucna je spíš optimistický. V listopadu plánovalo více firem zvyšování počtu zaměstnanců než snižování. Plných 36 % firem plánovalo růst počtu zaměstnanců o méně než 10 % a dalších 10 % zaměstnavatelů dokonce o 10-30 %,“ doplňuje Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group.

Spokojení zaměstnanci snížili fluktuaci

I když je pandemie koronaviru vesměs spojována s negativy, zaměstnavatelům přinesla i jedno pozitivum, a sice spokojenější a loajálnější zaměstnance. „Díky velmi nízké míře nezaměstnanosti rostla v předchozích letech fluktuace, v některých oborech se lidé se nebáli měnit zaměstnání i vícekrát do roka. S pandemií se však situace změnila. Lidé aktuálně více upřednostňují stabilitu a jistotu dlouhodobého zaměstnání a patrná je u nich i vyšší míra loajality k zaměstnavateli,“ říká Martin Malo. Loajalita mimo jiné souvisí i s růstem vstřícnosti a ohleduplnosti vedení firem vůči svým pracovníkům. Právě v době, kdy musí lidé skloubit péči o děti a svůj soukromý život s prací, jsou férový přístup a pochopení zaměstnavatele velmi důležité. Dle průzkumu pociťuje vstřícnost zaměstnavatele 56 % zaměstnanců.

Online prostor zkrátil náborový proces

Téměř všechny společnosti převedly v uplynulém roce většinu svých náborových aktivit do online prostoru a díky tomu zkrátily délku náborového procesu. Polovina firem tak nyní zvládá výběrové řízení na volnou pracovní pozici dokončit do čtyř týdnů. Svou roli v tom často hraje i skutečnost, že firmy při náborovém procesu spolupracují s personálními agenturami, až 67 % společností se na agentury obrací právě zejména z důvodu zrychlení procesu a úspory času. „Míru využívání agenturních pracovníků pandemie téměř neovlivnila. Pouze 16 % společností v ČR nikdy nebo téměř nikdy nevyužilo při náboru služeb personální agentury. Jejich služby běžně využívá 24 % firem. Polovina společností nejdříve zkouší obsadit otevřenou pozici vlastními silami a teprve poté se obrací na externího dodavatele,“ dodává Martin Malo.

O průzkumu

Průzkum byl zrealizován ve dvou vlnách, a to v září a listopadu 2020. Do první fáze dotazování se zapojili respondenti ze 450 společností, do druhé potom 260 společností. Sběr dat probíhal formou dotazníkového šetření mezi klienty Grafton Recruitment i prostřednictvím LinkedIn i mezi HR profesionály působícími ve firemní sféře. Průzkum neobsahuje data státní správy.

O Grafton Recruitment Czech Republic

Grafton Recruitment, s.r.o. byla založena v roce 1994 a v současné době je zastoupena 14 pobočkami po celé ČR: v Praze, Brně, Jihlavě, Ostravě, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, Zlíně, Liberci, Olomouci, Hradci Králové a Kolíně. Grafton Recruitment nabízí efektivní řešení v otázkách náboru, ať už se jedná o jednorázové vyhledání zaměstnance nebo velkoobjemové nábory pro soukromý i veřejný sektor. Specializuje se dále na agenturní zaměstnávání formou dočasného přidělování. Připravuje také na míru řešení outsourcingu nebo kompletní zajištění servisu náboru řízením celého procesu jako hlavní dodavatel. Patří rovněž mezi přední poskytovatele outplacementových služeb a poradenství nebo výběru zaměstnanců pomocí assessment center, speciálních testů a dodatečně nabízí poradenský servis v oblasti lidských zdrojů. Grafton Recruitment je součástí GiGroup. Více na www.grafton.cz.