Kia v roce 2020 podpořila děti s autismem a mozkovou obrnou částkou 416 600 korun

–      Darovaná částka rozdělena mezi 16 rodin a 2 organizace

–      Počet žádostí o podporu zaslaných neziskové organizaci Nadaci Naše dítě v roce 2020 vzrostl o 26 %

–      Kia za 11 let věnovala Nadaci Naše dítě celkem 3 306 200 korun

Praha, 2. února 2021 – Společnost KIA MOTORS CZECH  v roce 2020 podpořila prostřednictvím Nadace Naše dítě rodiny s dětmi žijící s poruchami autistického spektra či mozkovou obrnou částkou 416 600 korun. Umožnila tak 16 rodinám a dvěma organizacím zajistit příspěvky na nákladné a potřebné neurorehabilitace, různé kompenzační pomůcky a odlehčovací služby či pobyty pro děti. 

„Kia je náš stabilní dárce, který za 11 let daroval na pomoc handicapovaným dětem přes 3,3 miliony korun. Charitativní podporu, kterou nám Kia dlouhodobě poskytuje, se zejména v roce 2020 ukázala jako velmi důležitá a nepostradatelná. Rodiny se vlivem pandemie musely vypořádávat s výpadkem příjmů, dostávaly se do existenčních problémů a častokrát jim nezbylo ani na základní potřeby pro jejich děti, natož pak na nákladné rehabilitace či zdravotní pomůcky,“ komentuje dlouhodobou spolupráci se značkou Kia ředitelka Nadace Naše dítě, paní PhDr. Ivana Kozáková. Nadace v roce 2020 přijala o 26 % více žádostí než v roce 2019, přičemž žádosti na podporu dětí žijící s MO a PAS zaznamenaly 11% nárůst.  

Finanční podpora se díky daru od značky Kia dostala ke dvěma organizacím a k 16 dětem ve věku od tří do šestnácti let. „Každoroční podpora naší společnosti je pevně spjata s  prodejním výsledkem. A přestože rok 2020 nepatřil kvůli pandemii z hlediska prodejů nových vozů k těm nejlehčím, jsme nesmírně rádi, že se nám díky našim zákazníkům, projektu „Já a Kia pomáháme dětem“ a 8 332 registrovaným vozům podařilo pro nadaci vybrat tolik potřebné finanční prostředky. Dlouhodobou podporu a ochotu pomáhat a jít do jisté míry příkladem i v této nelehké době, které všichni čelíme, považujeme za více než společensky důležité,“ komentuje PR & Corporate Events Manager společnosti KIA MOTORS CZECH, Kateřina Vaňková Jouglíčková.

Poznámky pro redaktory:

O projektu: Podpora Nadace Naše dítě automobilkou Kia trvá již od roku 2009. V roce 2014 spustily Kia a Nadace Naše dítě (NND) společný projekt „Já a Kia pomáháme dětem“, jehož cílem je pravidelná a transparentní podpora znevýhodněných dětí. Z každého nově prodaného automobilu věnuje KIA MOTORS CZECH padesát korun právě na podporu nadace a konkrétních individuálních žádostí. Finanční dar je NND předáván vždy dvakrát ročně, po uzavření pololetních registrovaných výsledků prodeje automobilky Kia v ČR. Peníze putují speciálně na pomoc dětem s poruchou autistického spektra a mozkovou obrnou, přičemž nejčastěji jsou hrazeny nákladné neurorehabilitace, osobní asistence, či zdravotní pomůcky. Na konci roku 2019 bylo značce Kia předáno pamětní Zlaté srdce, které Nadace Naše dítě od roku 2005 uděluje osobnostem a organizacím významně přispívajícím k ochraně dětí, nebo jakýmkoliv způsobem aktivně pomáhajícím zneužívaným, opuštěným, handicapovaným, týraným, či jinak ohroženým dětem.

Porucha autistického spektra (zkráceně autismus, resp. PAS): Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, která se začíná projevovat nejčastěji od narození či během rané fáze vývoje dítěte. Vrozená porucha některých mozkových funkcí způsobuje, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace a kvůli tomu dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Lidé s autismem proto mívají potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti. 

Mozková obrna (zkráceně MO): je pojem pro označení skupiny chronických onemocnění charakterizovaných poruchou kontroly hybnosti, která se projevuje v několika prvních letech života jedince. Nemocný s MO může mít problémy s jemnými pohybovými vzorci, s udržením rovnováhy a s chůzí či může strádat mimovolnými pohyby (kroutivé pohyby rukou, nekontrolovatelné pohyby úst). Některé osoby s MO jsou navíc postižení dalšími zdravotními problémy včetně epileptických záchvatů a poruch mentálních funkcí. Přes veškerý výzkum není toto onemocnění vyléčitelné, ani neexistuje jeho spolehlivá prevence. Současná medicína přesto nabízí nemocným s MO pomoc alespoň částečným mírněním některých projevů nemoci vedoucí ke zlepšení kvality jejich života.