Švédská energetická agentura si pro svůj nový registr zvolila systém Certigy společnosti Unicorn

Praha | 9. února 2021 – Švédská energetická agentura (SEA, Energimyndigheten) si pro implementaci svého nového registru certifikátů původu plynu a energie využívané k chlazení a vytápění zvolila systém Certigy společnosti Unicorn. Pro Certigy je to významný krok, neboť se jedná o první komerční nasazení těchto certifikačních schémat.

Švédská energetická agentura se aktivně pustila do plnění požadavků směrnice RED II, která vyžaduje mimo jiné implementaci registrů podporujících certifikáty původu plynu a energie využívané k chlazení a vytápění. Tato certifikační schémata jsou na švédském trhu naprostou novinkou, a tak bylo cílem SEA zajistit pro tento účel nejlepší možné řešení. V otevřeném výběrovém řízení na tento registr, zajišťovaný ve formě služby, uspěl Unicorn se svým produktem Certigy. 

RED II je revidovaná směrnice o obnovitelné energii 2018/2001/EU, která je součástí původního balíčku Čistá energie a která vstoupila v platnost v prosinci 2018. V rámci směrnice RED II byl zvýšen celkový cíl EU pro spotřebu energie z obnovitelných zdrojů na 32 % do roku 2030 a členské státy musí od dodavatelů pohonných hmot vyžadovat, aby za účelem snížení emisí skleníkových plynů dodávali nejpozději v roce 2030 minimálně 14 % energie spotřebované na silniční a železniční dopravu ve formě obnovitelné energie.

„Švédská energetická agentura kráčí v čele přechodu švédské společnosti k systému udržitelné energie. Jedním z klíčových faktorů je pro Švédsko právě zvyšování podílu obnovitelné energie v energetickém mixu. Proto jsme opravdu hrdí, že si společnost Energimyndigheten vybrala právě Unicorn. Naše firma tím po nasazení systému Certigy v Norsku pro certifikaci elektrické energie znovu potvrzuje svůj vstup na trh registrů. Rádi bychom tedy přivítali nového klienta a očekáváme, že nás v budoucnosti osloví i mnoho dalších,“ řekl Jan Konrád, Chief Commercial Officer Unicorn Systems.

O produktu Certigy

Certigy je nástroj pro správu energetických certifikátů vytvořený na míru certifikačním orgánům a registrovaným subjektům. Jedná se o responzivní, flexibilní produkt navržený s ohledem na komfort koncových uživatelů. Neomezuje se však jen na zákonné požadavky na řešení pro správu energetických certifikátů a chce uživatelům nabídnout nástroj, který všichni opravdu ocení. Za systémem Certigy stojí společnost Unicorn s více než 25 lety praxe v energetice, která jej vyvinula ve spolupráci s největším evropským registrem obnovitelné energie Statnett.

O Unicornu

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Jsme zároveň provozovateli internetové služby Plus4U, ve které nabízíme široké portfolio služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a hlavně pro lidi. Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Proto jsme v roce 2007 založili Unicorn University, která zároveň provozuje Unicorn Top Gun Academy – komplexní vzdělávací systém pro naše spolupracovníky, tedy pro všechny z nás.

O Švédské energetické agentuře (SEA, Energimyndigheten)

Švédská energetická agentura vede přechod společnosti na udržitelný energetický systém. Přispívá fakty, znalostmi a analýzou dodávek a využívání energie ve společnosti a pracuje na zabezpečení dodávek energie. Výzkum v oblasti nových technologií obnovitelných zdrojů energie, inteligentních sítí, jakož i vozidel a pohonných hmot budoucnosti získává financování právě od Švédské energetické agentury. 

Podporuje také rozvoj podnikání, který umožňuje komercializaci energetických inovací, a zajišťuje, aby bylo možné exportovat slibná čistá technologická řešení. Oficiální energetická statistika a správa nástrojů, jako je systém osvědčení o elektřině a systém EU pro obchodování s emisemi, jsou také její odpovědností. Dále se účastní mezinárodní spolupráce s cílem dosáhnout švédských energetických a klimatických cílů a rozvíjet a šířit znalosti pro efektivnější využívání energie v domácnostech, průmyslu a veřejném sektoru. Švédská energetická agentura je podřízena ministerstvu infrastruktury a je regulována vládou prostřednictvím směrnic o pokynech a ročních prostředcích.