Více jak čtvrtina českých domácností nemá úspory

Muži spoří jen o málo častěji než ženy, nejčastěji spoří mladí lidé a vysokoškoláci

15. února 2021 – Téměř tři čtvrtiny (73 %) českých domácností myslí na nečekané výdaje či horší ekonomickou situaci a spoří si peníze. Nejčastěji mají naspořenou částku nad měsíční příjem až do výše 3měsíčního příjmu (27 %), každá pátá (20 %) domácnost má úspory ve výši 3měsíčního až 6měsíčního příjmu a téměř pětina (18 %) domácností má úspory ve výši 6měsíčního až ročního příjmu. Průzkum, který pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, vypracovala agentura STEM/MARK, také ukazuje, že téměř každá sedmá (15 %) domácnost si s úsporami vystačí na více než jeden rok (z toho přes 4 % dokonce na více než 3 roky).

Porovnání s podobným průzkumem z roku 2018 ukazuje, že na jednu stranu má nyní více českých domácností úspory nad měsíční příjem až do výše 3měsíčního příjmu (16 % v roce 2018) a úspory ve výši 3měsíčního až 6měsíčního příjmu (17 % v roce 2018), ale výrazně ubylo domácností s úsporami ve výši více než ročního příjmu (21 % v roce 2018, z toho 8 % s úsporami na více než 3 roky). 

„Za poslední dva roky se o 6 % zvýšil podíl domácností s úsporami, a to především těch s finanční rezervou na střednědobé období. Naopak poklesl podíl domácností, které mají úspory nejméně ve výši svého ročního příjmu. Současně vzrostl počet domácností, které mají úspory pouze do výše měsíčního příjmu (12 % v roce 2018 a 21 % v roce 2020), což z hlediska nečekaných ale i pravidelných výdajů může vést k problematické finanční situaci. Lidé bez úspor nebo s úspory do výše měsíčního příjmu by měli omezit své náklady, přemýšlet, jak sehnat další zdroj příjmů nebo jak rozložit závazky na delší časové období. Pokud jsou již v situaci, kdy nezvládají splácet svoje závazky, základem je vždy komunikace s věřitelem a realistický pohled na vlastní finanční možnosti,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Pozitivním trendem je, že nejčastěji spoří studenti, kteří mají většinou úspory do výše svého 3měsíčního příjmu. Průzkum ukázal, že si pravidelně nějakou finanční částku ukládá 84 % studentů. Úspory má také 76 % zaměstnanců se smlouvou na dobu neurčitou a ze zcela pochopitelných důvodů pouze necelá třetina (30 %) nezaměstnaných respondentů dokáže šetřit. 

„Nejčastěji spoří lidé pracující v oboru IT, kteří mají zároveň úspory na nejdelší období. Následují zaměstnanci v oblasti finančních služeb a pracovníci z veřejného sektoru. Kromě studentů a zaměstnanců mají úspory také tři čtvrtiny penzistů, a to nejčastěji do výše svého 3měsíčního příjmu stejně jako studenti,“ doplňuje Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

Označeno tagem