Objem leasingů a úvěrů na nová auta loni klesl, ceny financovaných vozů naopak vzrostly

Praha 16. února 2021. Tuzemské domácnosti si loni od členů České leasingové a finanční asociace (ČLFA) půjčily na financování nových osobních aut formou leasingu anebo spotřebitelského úvěru 4,17 miliardy korun, o 9,6 % méně peněz než v roce 2019. Průměrná výše leasingu či úvěru na nové osobní auto přitom loni v privátní sféře dosáhla 277 144 korun a meziročně vzrostla o 7,8 %.

Firmy využily při pořizování nových osobních vozidel leasingy nebo úvěry členů ČLFA v celkovém objemu 24,26 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 18,4 %. Na nový osobní vůz si podle asociace v průměru půjčily 596 403 korun, o 8,3 % více než v roce 2019. 

„Statistika potvrdila, že koronavirová krize nebyla jediným faktorem, který v loňském roce negativně ovlivňoval trh s financováním nových osobních automobilů. Svou roli hrálo také zdražování nových vozidel. Jde o dlouhodobý trend, který měl vliv na vývoj trhu už před vypuknutím pandemie. Ochranná opatření přijatá na potlačení nákazy pak přiměla hlavně firemní zákazníky, aby byli při svých plánech na rozšiřování anebo obnovu autoparku ještě zdrženlivější než dosud,“ říká Jaroslav Krutilek, generální tajemník ČLFA, která sdružuje většinu předních tuzemských leasingových a splátkových společností.

Domácnosti v roce 2020 upřednostňovaly při financování nového osobního vozidla spotřebitelský úvěr, včetně spotřebitelského leasingu na něj připadlo 71,8 % celkového objemu uzavřených obchodů. Zbývajících 28,2 % náleželo operativnímu leasingu.

Při financování nových firemních osobních vozů si operativní leasing v posledních letech drží zhruba poloviční podíl. Nejinak tomu bylo i loni, kdy jeho podíl na celkovém objemu financování nových osobních podnikových aut dosáhl 46,7 %, o procento méně než v roce 2019. Největší díl obchodů ve firemním sektoru připadl na podnikatelské úvěry.

Členské společnosti ČLFA v loňském roce profinancovaly 27,1 % všech nových osobních aut prvně registrovaných v České republice v roce 2020. Celkem šlo o 61 185 nových osobních automobilů, bylo jich o 16,2 % méně než v roce 2019.  Přesně 68,5 % profinancovaných vozidel si loni pořídly firmy.

Podíl produktů určených na financování nových osobních aut pro domácnosti

v roce 2020 podle objemu obchodů

Podíl produktů určených na financování nových osobních aut pro firmy

v roce 2020 podle objemu obchodů

zdroj: ČLFA

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)

je zájmovým sdružením finančních institucí zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry a splátkovými prodeji pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné době má 44 členů. Více na: www.clfa.cz.