Greenpeace a místní obyvatelé vítají požadavek Výboru pro životní prostředí na žalobu proti Polsku

Praha/Hrádek nad Nisou – 17. února 2021: Výbor pro životní prostředí při Poslanecké sněmovně dnes požádal vládu, aby podala žalobu na Polsko kvůli dolu Turów. Podle informací Greenpeace má vláda žalobu podat včetně žádosti o předběžné opatření, které může těžbu na dole okamžitě zastavit. Podání žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie je v současnosti jediným prostředkem, jak se může Česko bránit proti probíhající ilegální těžbě a chránit před ní své obyvatele i životní prostředí. Porušování evropských směrnic ze strany polských úřadů potvrdila i Evropská komise ve svém stanovisku z prosince 2020. K žalobě se po jejím podání může přidat i Německo, kde se nyní o této možnosti debatuje. Organizace Greenpeace i místní lidé požadují podání žaloby a sbírají podpisy pod petici, která vládu k tomuto kroku vyzývá.

Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace ČR, říká: 

“Jsme rádi, že poslanci chtějí hájit práva občanů proti arogantní těžební společnosti. Polská strana dlouhodobě s Českem nekomunikovala a odmítala se zabývat jeho požadavky. Nevěříme, že může dojít ke zlepšení, i kdyby Polsko slíbilo udělat některé ústupky Česku. Dopady těžby jsou totiž brutální a diskutovaná kompenzační opatření je nemohou výrazně zmírnit. Nyní je důležité, aby vláda podala žalobu a žádost o předběžné opatření co nejdříve a neustoupila z nich.” 

Milan Starec, obyvatel obce Uhelná, říká: 

“Dnešní usnesení Výboru pro životní prostředí vítáme – už několik týdnů apelujeme na vládu, aby byla žaloba s předběžným opatřením podána co nejdříve. Data z monitoringu České geologické služby jsou totiž děsivá, voda ve spodních kolektorech klesá o několik metrů za rok. Nebude-li vláda jednat rychle, mohlo by dojít klidně už letos na nejčernější scénář, tedy že se na suchu ocitnou celé obce.”

Téměř 3500 lidí podepsalo do dnešního dne petici za podání žaloby na Polsko. Petici organizují společně Greenpeace a Sousedský spolek Uhelná na webu: https://www.spoluproklima.cz/stopturow/.

Žalobu a žádost o předběžné opatření je podle místních nutné přidat co nejdříve. Polská strana dlouhodobě na české požadavky nijak nereaguje. Přesto čeští politici zatím zdůrazňují ochotu se s Polskem dohodnout. Požadavky, které byly představeny v médiích, jsou však podle místních i Greenpeace velmi slabé a samy o sobě vyřešit situaci nepomohou.
Těžba se přibližuje k českým obcím a problémy, které způsobuje, se prohlubují závratným tempem. Důl Turów narušuje spodní vody na českém území, a tím ohrožuje zásobování pitnou vodou pro desetitisíce lidí v Libereckém kraji. Těžbu provází také hluk a znečištění ovzduší prachovými částicemi. Spalování vytěženého uhlí uhlí navíc prohlubuje klimatickou krizi. Podle nedávné německé studie způsobuje důl Turów i sesuvy půdy a hrozí, že se místní řeka Nisa propadne do dolu.