Veletrh [PANDEMIC] Open Data Expo představí, jak efektivně pracovat s daty v době krize

Rok po tom, co se v České republice objevil nový typ koronaviru, stále neexistuje vládní reflexe práce s daty. A to ani ve chvíli, kdy na informacích a jejich analýze závisí stav veřejného zdraví. Šestý ročník největšího veletrhu otevřených dat s názvem [PANDEMIC] Open Data Expo nabídne zhodnocení učiněných vládních opatření v kontextu využívání a analýzy dat. Představí zkušenosti ze zahraničí a dá prostor institucím, které s daty inovativně pracují a zároveň svá data otevírají. Akce proběhne 8. března 2021 online z CAMPu – Centra architektury a městského plánování. Pořádá ji Nadace OSF a je určena všem, kdo pracují s (otevřenými) daty nebo data otevírají. 

Open Data Expo ukáže, že práce s daty je klíčem k řešení komplexních společenských krizí. Představí, jakým způsobem může stát a veřejná administrativa přistupovat ke strategickému využívání a práci s informacemi v době ohrožení a jakým způsobem do svých politik a řešení může zahrnout digitální technologie. Zhodnotí, jak využívání či nevyužívání dat ovlivnilo oblast veřejného zdraví. Jakou roli hrají otevřená data, právo na informace a digitální technologie pro kvalitu našeho zdravotního systému. Cílem Open Data Expo je přispět ke změně, využít mezioborové události a společně s odborníky, stratégy a lidmi ve výkonných pozicích formulovat konkrétní doporučení, která se projeví v řízení státu. 

Pandemie zcela jednoznačně odkryla závažné nedostatky státu v oblasti práce s daty. Důkazem jsou nepromyšlené kroky vlády, chaotická koordinace klíčových složek státu, absence řešení postavených na důkazech a analýze dat. Stát kupříkladu nepublikuje data, která se přímo týkají dopadu jednotlivých krizových opatření. Veřejnost proto neví, jak jednotlivá opatření fungují, jaký mají dopad, zda jsou fakticky oprávněná, a zda se tedy nemá přistoupit k jiným opatřením a proč. Tím, že taková data nejsou otevřená, rovněž dochází k tomu, že si stát vybírá, s kým spolupracuje a s kým ne. Bez nutnosti politického vyjednávání tak nedochází k zapojení odborných iniciativ a vzniká prostor pro korupci a klientelismus. Přicházíme navíc o drahocenný čas a koneckonců o životy lidí v Česku,“ uvádí projektový koordinátor z Nadace OSF Josef Šmída.  

Hlavní řečnicí veletrhu bude Anne Moen z norského Institute of Health and Society. Zaměřuje se na digitální zdravotní gramotnost. Stojí v čele evropského inovačního projektu Gravitate Health, který pomáhá občanům EU orientovat se v možnostech správy vlastních zdravotních dat, a tím se starat o své zdraví pomocí digitálních technologií. Buduje mezioborovou komunitu, která propojuje poskytovatele zdravotní péče (např. lékaře a zdravotní sestry) s inženýry a softwarovými vývojáři, aby mohly vzniknout lepší služby pro pacienty. Na Expu se dále představí například popularizátorka umělé inteligence Sara Polak, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla nebo garant webových aplikací COVID-19 na Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Martin Komenda. Jeden z hlavních příspěvků přednese také Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy. „Praha vnímá současnou krizi jako příležitost k urychlení procesů digitalizace na úrovni města. To musí být zvlášť v době pandemie řízeno na základě dat, nikoliv dojmů. Obyvatelé moderní evropské metropole, kterou Praha je, mají nejen v době současné krizi právo na ověřené informace,“ dodává primátor Zdeněk Hřib ke svému příspěvku. 

Mezi vystavujícími institucemi, které se letos představí divákům přes virtuální místnosti, bude například ministerstvo vnitra, ministerstvo průmyslu a obchodu, spolek Otevřená města, Česko.Digital, Hlídač státu nebo nezisková organizace Iuridicum Remedium prosazující digitální svobody. 

Důležitost zapojení občanské společnosti, expertů a akademiků do diskuse o využívání dat pro zvládnutí současné krize komentuje Josef Šmída z Nadace OSF: „Řada vědeckých pracovišť společně s občanskou společností již mohla přinést zásadní analýzy, které mohly pomoci, ale nemohou, protože se k datům nedostanou. To samé platí pro školy. Nikdo s jistotou není schopen říci, že školy jsou nebo nejsou riziko. Pokud bychom měli k dispozici data, tak si je můžeme vyhodnotit a vést konstruktivní debatu s cílem doručit efektivní řešení. Bez otevřených dat je de facto nemožné dojít ke společenskému konsensu a pochopení, proč stát jednotlivá krizová opatření zavádí.“ 

Registrovat se na akci je možné na stránkách Nadace OSF ZDE. Účast je zdarma.

Informace pro editory: 

Nadace OSF
Nadace OSF je česká nadace s 30 letou historií. Jejím posláním je podpořit živou občanskou společnost a jejím prostřednictvím rozvíjet stát, kde mají všichni rovné šance a zapojují se do dění ve svém okolí. Nadace otevírá citlivá a opomíjená témata a společně s dárci hledá průkopníky, kteří taková témata budou rozvíjet dál. Digitalizaci a otevírání dat se věnuje od roku 2012. Kromě veletrhu Open Data Expo pořádá každoročně také soutěž Společně otevíráme data pro nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. V minulosti organizovala též hackathony v Praze a Brně. Více informací najdete na http://www.osf.cz.

Open Data Expo
Open Data Expo je celodenní akce zaměřená na instituce publikující otevřená data a open source a jejich uživatele z řad byznysu, akademické sféry, jiných veřejných institucí i občanů. Akce dává prostor institucím potkat se na jednom místě a debatovat o tom, jak společně vytvořit ekosystém otevřených dat, ze kterého budou profitovat všichni. Cílem je také zprostředkovat dobrou praxi, ale i odborné rady z oblastí, které v ČR zatím nejsou důkladně podchyceny. V minulosti byli hlavními hosty mj. experti ze zahraničí, např. Emma Doyle (šéfka Data Unit National Health Service England) nebo Paul Suijkerbuijk (strůjce obratu k otevřenosti v Nizozemí). Na Expu je dostatek prostoru pro síťování a získání zpětné vazby od uživatelů jejich služeb.

Partneři
Hlavním partnerem [PANDEMIC] Open Data Expo je společnost Y Soft. Mediálními partnery jsou internetový portál SvětChytře a server o českém internetu Lupa.cz. Akce se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy.

Expo dále podpořili: MPO – The Country For The Future, Ministerstvo vnitra České republiky, Magistrát hlavního města Prahy a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.