Jak se vyvíjel stalkerware v pandemickém roce 2020? Situace se moc nezlepšila

1. března 2021 – Stalkerware – skryté sledovací software, využívané zejména pachateli domácího násilí – patří k nejvážnějším problémům současnosti. Vyplývá to z aktuální zprávy společnosti Kaspersky, podle níž se s některým z typů stalkerware během roku 2020 setkalo 53 870 uživatelů mobilních zařízení, kteří využívají bazpečnostností software Kaspersky. To je pouze o 13 630 případů méně než v roce 2019, který ale nebyl poznamenán pandemií Covid-19 a s ní spojenými restriktivními opatřeními jednotlivých vlád.

Situace se stalkerware se meziročně příliš nezlepšila, konstatuje analýza společnosti Kaspersky „Stav stalkerware v roce 2020“, podle níž tento sledovací software v roce 2019 objevil u 67 500 uživatelů mobilních zařízení. Samotná čísla svádí k tomu hovořit o pozitivním meziročním vývoji, ale je nutné brát v úvahu pandemickou situaci: stalkerware se totiž často využívá k digitální kontrole životního partnera. Proto nepřekvapí, že roční křivka počtu obětí stalkerware mezi březnem a červnem 2020 celosvětově klesala a poté se stabilizovala. Souvisí to s celosvětovým zaváděním koronavirových restrikcí, které se poté v řadě zemí uvolňovaly. 

Celosvětově vede Rusko, v Evropě Německo

Stalkerware je forma kybernetického násilí a také globální jev přítomný v různých zemích nezávisle na jejich velikosti, společnosti nebo kultuře. Seznamu nejhůře zasažených zemí za rok 2020, který sestavila společnost Kaspersky, vévodí Rusko následované Brazílií, Spojenými státy, Indií a Mexikem. Z evropských zemí je na tom se stalkerwarem nejhůře Německo na šesté pozici. Do první desítky v rámci celosvětového hodnocení spadá ještě Írán, Itálie, Velká Británie a Saúdská Arábie. 

Česká republika je z celosvětového hlediska v žebříčku za rok 2020 na padesátém místě se 148 zachycenými případy, v evropském kontextu je jedenáctá. V roce 2019 zachytil Kaspersky v tuzemsku o 100 případů stalkerwaru více než loni, celkem jich bylo 248, což pro Českou republiku znamenalo 39. pozici v globálním žebříčku a osmou v rámci Evropy.

Deset zemí nejhůře zasažených stalkerware v roce 2020 – globální přehled

Stát Počet zasažených uživatelů
1Ruská federace12389
2Brazílie6523
3USA4745
4Indie4627
5Mexiko1570
6Německo1547
7Írán1345
8Itálie 1144
9Velká Británie 1009
10Saúdská Arábie968

„Je vidět, že počet uživatelů zasažených stalkerwarem je stále vysoký, a denně zaznamenáváme další nové případy. Musíme si uvědomit, že za těmito čísly jsou skutečné lidské životy, někdy jde o tiché volání o pomoc. Z tohoto důvodu se o naše zjištění a data dělíme s veřejností a vysvětlujeme, v čem spočívá problém stalkerwaru. V rámci komunity tím chceme přispět k jeho útlumu – aby se pokud možno zcela přestal používat. Samozřejmě budeme i nadále sdílet veškeré závěry, k nimž dojdeme, abychom mohli nadále vylepšovat způsoby detekce i ochranu těch, na něž tyto útoky cílí,“ říká Viktor Čebyšev, vedoucí výzkumného a vývojového týmu společnosti Kaspersky. 

Úspěšné akce proti stalkerwaru 

Společnost Kaspersky od letošního roku spolupracuje se čtyřmi dalšími organizacemi na evropském projektu DeStalk, který v rámci operačního programu Právo, rovnost a občanství podpořila i Evropská komise. Podle údajů společnosti Kaspersky bylo v roce 2020 v Evropské unii zasaženo stalkerwarem 6 459 uživatelů mobilních zařízení, nejvíce pak v Německu, Itálii, Francii a Španělsku. 

Před projektem DeStalk společnost Kaspersky v roce 2019 vytvořila společně s devíti dalšími organizacemi tzv. Koalici proti stalkerwaru, která má momentálně 30 členů z pěti kontinentů. Cílem koalice je neustále vylepšovat možnosti detekce stalkerwaru, vzájemně se učit díky spolupráci firem i neziskových organizací a zvyšovat veřejné povědomí o celé problematice.

„Organizace sdružené v Koalici proti stalkerwaru dosáhly za loňský rok obrovského pokroku, co se týče veřejné informovanosti, detekce stalkerwaru i zlepšení každodenního života obětí domácího násilí. Koalice nám umožnila přistupovat ke komplexnímu problému holistickým způsobem. Snadné řešení neexistuje, musíme postupovat koordinovaně na mnoha frontách,“ okomentovala první výročí vzniku koalice Eva Galperin, ředitelka kybernetické bezpečnosti organizace Electronic Frontier Foundation.

V listopadu 2020 vytvořila společnost Kaspersky bezplatný nástroj proti stalkerwaru s názvem TinyCheck. Jeho cílem bylo pomoci neziskovým organizacím v podpoře obětem domácího násilí a v ochraně jejich soukromí. TinyCheck dokáže stalkerware detekovat a informovat o něm oběť, aniž by se o tom dozvěděl pachatel. Nástroj si získal podporu bezpečnostní IT komunity, která se od té doby podílí na jeho pravidelných aktualizacích. 

Následujícím postupem můžete zjistit, zda nemáte v telefonu instalovaný stalkerware:

  • Zkontrolujte oprávnění pro nainstalované aplikace. Stalkerware se často maskuje pod názvem jiné aplikace, která má přístup ke zprávám, záznamům o hovorech, lokalizačním údajům a dalším osobním informacím. Pokud v telefonu najdete například aplikaci s názvem Wi-Fi, která má přístup k poloze pomocí GPS, je to podezřelé. 
  • Odinstalujte aplikace, které už nepoužíváte. Pokud jste nějakou aplikaci neotevřeli déle než měsíc, pravděpodobně už ji nebudete potřebovat. Kdyby se to v budoucnu změnilo, můžete ji vždy nainstalovat znovu. 
  • U telefonů s operačním systémem Android zkontrolujte nastavení pro „aplikace neznámého původu“. Je-li jejich instalace povolena, může to být znamením, že vám třetí strana do zařízení nainstalovala podezřelou aplikaci. 
  • Zkontrolujte historii internetového prohlížeče. Kvůli stažení stalkerwaru musel útočník navštívit jisté webové stránky, které oběť nezná. Případně může být historie prázdná, pokud ji útočník vymazal. 
  • Využívejte osvědčené nástroje pro ochranu zařízení, např. sadu Kaspersky Internet Security pro Android. Tyto nástroje vás chrání před mobilními hrozbami všeho druhu a pravidelně kontrolují stav telefonu. 

Co byste měli dělat předtím, než odstraníte stalkerware z telefonu:

  • Není dobré stalkerware ze zařízení okamžitě odinstalovat – útočník by to mohl zjistit. Uvědomte si, že může představovat značné riziko pro vaše bezpečí. Někdy útočníci zareagují na odinstalaci stalkerwaru násilím. 
  • Kontaktujte místní úřady a neziskové organizace pro pomoc obětem domácího násilí. Jejich seznam najdete na adrese www.stopstalkerware.org
  • Před odstraněním stalkerwaru zvažte, zda není vhodné pořídit o jeho přítomnosti nějaký důkaz. 
  • Důvěřujte instinktům a udělejte to, co považujete za nejbezpečnější. 

O společnosti Kaspersky

Kaspersky je globální společnost zaměřená na kybernetickou bezpečnost, která byla založena v roce 1997. Odborné znalosti společnosti Kaspersky v oblasti bezpečnostních hrozeb a zabezpečení se neustále transformují do inovativních bezpečnostních řešení a služeb na ochranu firem, kritické infrastruktury, vlád a uživatelů po celém světě. Komplexní portfolio zabezpečení, jež tato společnost nabízí, zahrnuje špičkovou ochranu koncových bodů a řadu specializovaných bezpečnostních řešení a služeb, jež pomáhají čelit sofistikovaným digitálním hrozbám, jakkoli se neustále proměňují. Technologie společnosti Kaspersky chrání více než 400 milionů uživatelů a pro 250 000 firemních klientů přinášíme ochranu všeho, co je pro ně v digitální oblasti nejcennější. Další informace jsou k dispozici na adrese www.kaspersky.com