Bolt obdržel téměř 530 milionů korun od IFC na zvýšení dostupnosti mobility na rozvojových trzích

Platforma Bolt uzavřela partnerství s IFC, institucí v rámci Skupiny Světové banky zaměřené na posilování soukromého sektoru v rozvojových zemích. Spolupráce má za cíl podpořit přístup k službám moderní osobní přepravy. Investice ve výši 20 milionů eur a poradenské služby IFC pomohou Boltu rozšířit řešení pro mobilitu a vytvořit tím příležitosti k výdělku, podpořit malé podnikání a zvýšit nabídku osobní přepravy na východoevropských a afrických trzích.  

Bolt vstoupil na africký kontinent v roce 2016 spuštěním svých služeb v Jihoafrické republice. V současné době působí platforma Botl v 70 městech sedmi afrických zemí, kde dává možnost výdělku více než 400 tisícům řidičů. Finanční příspěvek IFC je určen pro východní Evropu včetně Ukrajiny a pro africké trhy, například Nigérii či JAR. 

Bolt již v rámci pilotního projektu spustil kategorii svojí služby přepravy osob, která je určena výhradně ženám. Cílem je, zvýšit bezpečnost i dostupnost tohoto druhu dopravy pro ženy tím, že jsou pasažérkám nabízeny vozy obsluhované řidičkami. IFC nyní podpoří dlouhodobé úsilí platformy Bolt zaměřené na rozvoj bezpečné a spolehlivé dopravy pro ženy i vytváření nových ekonomických příležitostí.

„Těšíme se na spolupráci s IFC při rozvíjení malého podnikání a rozšiřování finančně dostupných přepravních služeb v Africe a východní Evropě. V loňském roce jsme také obdrželi investici od Evropské investiční banky, a jsme hrdí, že nás podporují takto významné instituce, které si uvědomují strategický přínos našich služeb pro rozvíjející se trhy,“ uvedl Markus Villig, CEO a zakladatel platformy Bolt. 

Stephanie von Friedeburg, viceprezidentka IFC, k tomu dodává: „Technologie mohou a tedy by měly otevírat nové cesty k udržitelnému rozvoji a podpoře žen. Naše investice do platformy Bolt má proměnit sektor přepravy osob směrem, který je prospěšný pro životní prostředí, vytváří nové a flexibilní možnosti výdělku pro ženy a v neposlední řadě na tyto trhy přináší bezpečný a finančně dostupný způsob osobní přepravy.“

„Bezpečnost pasažérek, ale samozřejmě i pasažérů je naší nejvyšší prioritou. A zároveň se snažíme být co největším přínosem tam, kde působíme. Nabízíme lidem flexibilní možnost výdělku s tím, že prostřednictvím platformy Bolt vytvořené hodnoty neodtečou do Estonska, kde máme centrálu, ale zůstanou v dané komunitě. Spolupráce s IFC je dokonalým uplatněním tohoto našeho přístupu v praxi,“ uzavírá Jakub Dvořák, šéf Boltu pro Českou republiku. 

O IFC

IFC je členskou organizací Skupiny Světové banky a představuje největší globální rozvojovou instituci zaměřenou na soukromý sektor na rozvíjejících se trzích. IFC je aktivní ve více než 100 zemích a využívá svůj kapitál, odborné znalosti a vliv k vytváření tržních příležitostí v rozvojových zemích. Ve fiskálním roce 2020 investovala IFC 22 miliard dolarů do soukromých společností a finančních institucí ve snaze využít sílu soukromého sektoru k ukončení extrémní chudoby a podpoře sdílené prosperity. Další informace najdete na www.ifc.org

O Boltu

Bolt je přední evropská přepravní platforma, jejímž cílem je zajistit, aby doprava ve městech byla ještě dostupnější, pohodlnější a udržitelnější. Bolt má více než 50 milionů uživatelů ve více než 40 zemích v Evropě a Africe. V současné chvíli nabízí jak přepravu auty, tak řešení z oblasti mikromobility (elektrické koloběžky a kola) a rovněž dovoz jídla nebo doručování balíčků. Společnost se v ekologickém programu nazvaném Green Plan zavázala k úplné kompenzaci emisí vzniklých při přepravě skrze aplikaci Bolt v Evropě, což přispívá ke snížení dopadu podnikání společnosti na životní prostředí.

Označeno tagem