Počet uživatelů aplikace Signal stoupl o 80 %. Hromadný odchod z WhatsAppu se však zatím nekoná.

Brno, 5.3 2021 – na začátku ledna vzbudila vlnu nevole aktualizace zásad ochrany osobních údajů komunikační platformy WhatsApp. Na protest nebo dokonce na popud Elona Muska zažily alternativní platformy Signal a Telegram raketový nárůst uživatelů. Mohlo by to budit dojem, že se blíží konec fungování WhatsAppu. Proto jsme se ve Wandeře rozhodli analyzovat aktuální data související s používáním chatovacích platforem, jako je WhatsApp, Messenger, Telegram nebo Signal. 

Facebook a ochrana osobních údajů

Facebook shromažďuje enormní množství uživatelských dat a je známo, že společnost je historicky bez svolení sdílela se třetími stranami. Nejde přímo o obsah vašich zpráv ani o to co říkáte nahlas (vyvrátili jsme teorii, že nás telefony odposlouchávají). Facebooku jde spíše o metadata, jako kde se nacházíte, k jaké Wi-Fi síti se připojujete nebo s kým nejvíce komunikuje. Navíc sledovací kód má přehled nad vaši online aktivitou a nákupy i mimo prostředí Facebooku. 

To však neznamená, že je něco špatného na tom, že Facebook shromažďuje určitou úroveň dat, aby lépe sloužil svým uživatelům. Ať už vám záleží na vašem online soukromí, nebo ne, vy jako uživatel byste měl mít právo vědět a kontrolovat, jaké informace jsou shromažďovány a sdíleny.

WhatsApp a sdílení dat s Facebookem 

Původní strategií komunikační aplikace WhatsApp bylo bezpečné zasílání soukromých šifrovaných zpráv. Když tedy začátkem ledna společnost WhatsApp oznámila aktualizaci zásad ochrany osobních údajů, ve které byla nová část o sdílení metadat s facebookem za účelem přesnějšího cílení reklam, strhla se velká nevole uživatelů, která vedla k raketovému vzestupu konkurenčních aplikací jako je Signal nebo Telegram. Termín pro uvedení nových podmínek v platnost byl původně 8. února. Právě kvůli nespokojenosti uživatelů nakonec WhatsApp přesunul tento termín na 15. května.

Pro ilustraci současného stavu se můžeme podívat na data v grafu, ve kterém vidíme srovnáním počtu aktivních uživatelů aplikací WhatsApp, Messenger, Telegram a Signal: 

Graf č. 1 srovnání počtu uživatelů (ke dni 24.1.2021) – reprezentativní vzorek

Nyní se podívejme na to, jak lidé v průběhu času používají WhatsApp a Signal. Tento graf představuje změnu počtu denních uživatelů ve srovnání s průměrným počtem denních uživatelů ke stejnému datu v minulém roce. Nárůst uživatelů WhatsAppu a Signalu byl až do začátku ledna vcelku konstantní. Po zveřejnění nových podmínek právě na začátkem ledna, došlo k nárůstu denních uživatelů o více než 80 %.

Graf č. 2 nárůst počtu uživatelů WhatsAppu a Signalu (ke dni 24.1. 202)  – reprezentativní vzorek

Ačkoli Signal zaznamenal minulý měsíc prudký růst, stále má pouze zhruba 2 % denních uživatelů WhatsAppu. Uživatelé pravděpodobně neopustí WhatsApp okamžitě. Dokud nepřejde k alternativám jako je Signal nebo Telegram většina potřebných kontaktů, tak dokáží uživatelé WhatsAppu odpustit netransparentnost i sdílení dat s Facebookem. 

Analýzu jsme provedli na datech získaných v rámci zákaznické sítě Wandera Security Cloudu. Tato anonymizovaná data používá společnost Wandera výhradně pro potřeby svých zákazníků a k identifikaci trendů v oblasti kyberbezpečnosti.

O Wandeře 

Naše řešení umožňuje firmám mít svá mobilní data pod kontrolou, zajistit bezpečnost samotných zařízení a pomocí vlastního VPN řešení zajistit také bezpečný přístup uživatelů k firemním zdrojům. Díky velkému množství rozmanitých dat, které naše platforma zpracovává, dokážeme zabránit útokům v reálném čase, a předcházet problémům, jakými jsou např. phishing nebo neplánované vysoké útraty za datový roaming. Momentálně má Wandera pobočky v Brně, Londýně a San Franciscu. V roce 2017 získala Wandera financování 27,5 milionů dolarů od Sapphire Ventures, čímž celkové financování společnosti dosáhlo 53,5 milionu dolarů.