Čistou vodu pijeme i díky instalatérům. Krize Covid-19 toto řemeslo neohrozila, ukázala anketa

Wavin Czechia, Rudeč nad Labem – 8. březen 2021 – I malá investice do vodovodní infrastruktury a drobný zásah instalatéra může vést k záchraně lidského zdraví. Na důležitost instalatérské profese upozorňuje Světový den instalatérství, který připadá na čtvrtek 11. března. V Česku instalatérům zakázky neklesly ani v krizi, 60 % z nich práce neubyla.  

Šedesát procent lidského organismu tvoří voda, kterou lidé přijímají nejčastěji z kohoutku doma v kuchyni. Česká republika se řadí mezi nejvyspělejší země světa, co se přístupu obyvatel k pitné vodě týče: 94,6 % obyvatel Česka je napojeno na vodovodní řád s pitnou vodou (zdroj: ČSÚ). Na planetě jsou ale oblasti, kde je čistá voda vzácností. Světová zdravotnická organizace a UNICEF uvádějí, že asi 2,2 miliardy lidí na celém světě nemá bezpečný přístup k pitné vodě. 

Málokdo si uvědomuje, jak důležitou roli v této věci hrají instalatéři. Cílem mezinárodního svátku, který byl iniciován Světovou radou pro instalatérství, je každý rok 11. března upozornit na důležitou roli instalatérů a jejich služeb. Oslavou tohoto dne se má zlepšit celkové povědomí veřejnosti o kvalitě a dostupnosti vody, která přímo závisí na kvalitě hustotě vodovodní infrastruktury. 


„Instalatéři stojí v cílové rovince štafety přepravy vody z vodárny do domácností”, říká David Penc ze společnosti Wavin Czechia, společnosti dodávající potrubní systémy. Firma si zadala i anketu mezi instalatéry, která proběhla v březnu 2021. „Instalatérům se daří. Naše šetření ukázalo, že 60 % z nich se krize Covid-19 negativně nedotkla, 19 % hlásí nárůst počtu zakázek, 21 % úbytek. Přesun lidí na home office logicky vytvořil větší nároky i na práci instalatérů v domácnostech, na to jsme reagovali včas i my. Instalatérům jsme zajistili flexibilnější podporu a dodávku produktů“, doplňuje Penc. 

V České republice profesionální instalatéry sdružuje Cech topenářů a instalatérů. „Instalatéři v době pandemie fungují bez zásadních změn. U větších firem, tak jako v jiných oborech, se pracovníci rozdělili na party, které se, pokud možno, nepotkají, aby byla zajištěna činnost. Havárie vody se neptá, jestli je pandemie. Služba musí fungovat. U plánovaných akcí zákazníci stále vědí, jak je těžké řemeslníka zajistit, proto termíny rozhodně neruší. Řešili jsme i problém jedné hygienické stanice, která se vyjádřila na jaře v tom smyslu, že nelze vstupovat do bytových prostor. Samozřejmě jsme publikovali i mimořádné prodloužení kvalifikací, když se nyní praktická školení nemohou konat, jak postupovat, pokud řemeslník nemůže dokončit dílo v termínu z důvodu covid-19, společnou objednávkou cechu jsme zajistili ochranné pomůcky pro členy za výhodnější cenu od českých výrobců, poděkování patří i Wavinu, který poskytl ochranné štíty,“ říká Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., viceprezidentka Cechu topenářů a instalatérů České republiky.


Moderní stokové sítě se na našem území začaly objevovat až v druhé polovině 19. století. V téže době začínají v českých zemích působit také první instalatéři. Ti se nejprve věnovali budování plynovodů. Za předchůdce instalatérů lze považovat sekerníky, studnaře a stavitele mlýnů a vodních děl. Na konci 19. století u nás působilo na třicet instalatérských podniků.