Společnost Unicorn spouští aplikaci CovidTestMan

Praha | 10. března 2021 – Společnost Unicorn v reakci na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky o plošném testování ve společnostech a organizacích vytvořila aplikaci CovidTestMan, která umožňuje evidenci záznamů o testování pracovníků na COVID-19. Aplikace je k dispozici prostřednictvím internetové služby Plus4U.net.

V online aplikaci se zaznamenávají informace jak o testech provedených na testpointu, tak informace o výsledcích testů z testovacích center nebo informace o tom, že pracovník COVID-19 již prodělal. Tyto informace lze jednoduše zaznamenat, vygenerovat z nich statistiky a mít tak rychlý přehled o aktuálním stavu. S aplikací budou společnosti a organizace připravené jak na případnou kontrolu státními orgány, tak na sdílení podkladů se zdravotními pojišťovnami k proplacení provedených testů.

Aplikace se skládá z produktů Testpoint a Firma. Evidence záznamů o testování pracovníků probíhá na Testpointu, kde firma, tedy společnost či organizace, testuje pracovníky na přítomnost onemocnění COVID-19. Takovým místem může být například recepce, vrátnice nebo zdravotnické středisko. Uživatelem aplikace mohou tedy být nejen pověření zaměstnanci recepce, ale také přímo zdravotnický personál. Pokud má společnost více poboček, může si v rámci aplikace zřídit i více Testpointů. V jednom Testpointu lze evidovat informace o testování pracovníků z více společností, např. když business centrum zřídí Testpoint pro všechny společnosti v dané budově a zaznamenává do něj informace o testování pracovníků společností a externích návštěv.

Pokud chce mít společnost přehled o aktuálním stavu testování anebo mít podklady pro zdravotní pojišťovny, je nutné zřídit k Testpointu i účet Firma. V tomto účtu mají společnosti seznam svých pracovníků, u kterých evidují výsledky testů na COVID-19 a všechny související informace, např. kdy, kde a s jakým výsledkem byli otestováni. Více informací na https://covidtestman.cz.

O Unicornu

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Jsme zároveň provozovateli internetové služby Plus4U, ve které nabízíme široké portfolio služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a hlavně pro lidi. Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Proto jsme v roce 2007 založili Unicorn University, která zároveň provozuje Unicorn Top Gun Academy – komplexní vzdělávací systém pro naše spolupracovníky, tedy pro všechny z nás.