Vyjádření ke změnám v maturitách: Z maturit zbylo jen torzo

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory:

„Robert Plaga postupně proměnil maturitní zkoušku v pouhé torzo maturit. Premiérův návrh na tři různé maturity byl oprávněně kritizován, ale ministr školství nyní přichází rovněž s třemi různými maturitami – maturita bez didaktických testů, maturita bez ústní části z češtiny a cizího jazyka a již dříve ohlášená maturita bez písemných prací z mateřského a cizího jazyka. Myslím si, že maturita se měla konat v původní podobě, pouze měl být odložen její termín na červen. S prodloužením času na didaktické testy souhlasím.“

„Prvotní impulz k osekání maturit dal Robert Plaga tím, že na svém Instagramu vyzval žáky, aby hlasovali o tom, která část maturitní zkoušky má být zrušena. Následně ovšem nerespektoval výsledky ankety, na což zástupci maturantů reagovali oslovením premiéra. Paradoxní je, že za celou dobu se premiér ani ministr školství nezeptali učitelů, co si o změnách v maturitní zkoušce myslí. Robert Plaga s organizacemi učitelů vůbec nekomunikuje. Výsledkem je řada otevřených dopisů, které upozorňují na to, že po celou dobu epidemie chybí dialog mezi MŠMT a pedagogy z praxe. Na přelomu roku se například obrátilo na premiéra více než 1 300 ředitelů škol formou otevřeného dopisu, kde upozorňují mimo jiné na to, že od srpna nebyla svolána školská tripartita. Nyní se zase desítky školských organizací obrátily na MŠMT, protože s nimi nebyly konzultovány změny v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.“

„Špatná komunikace ministra školství v současné krizové situaci způsobené epidemií koronaviru způsobuje řadu problémů. Myslím si, že by měl premiér Roberta Plagu odvolat a nahradit ho krizovým manažerem, který bude diskutovat se všemi aktéry ve vzdělávání, a to včetně rodičů dětí a žáků.“

 Více informací naleznete zde:

https://www.pedagogicka-komora.cz/2021/01/otevreny-dopis-reditelu-skol-premierovi.html

https://www.pedagogicka-komora.cz/2021/03/novy-rvp-zv-ohlasy.html

https://sarkozi.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=766931